Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n talousarvio: Komissio ehdottaa Erasmus-ohjelman rahoituksen kaksinkertaistamista

Bryssel 30. toukokuuta 2018

Euroopan komissio ehdottaa Erasmus-ohjelman rahoituksen kaksinkertaistamista 30 miljardiin euroon EU:n pitkän aikavälin talousarviossa, joka kattaa vuodet 2021–2027.

EU:n koulutus- ja nuorisoalan Erasmus-ohjelman avulla miljoonat eurooppalaisnuoret ovat jo päässeet opiskelemaan tai työharjoitteluun ulkomaille. Ulkomaankokemus auttaa nuoria tutustumaan Eurooppaan ja parantamaan tulevia työnsaantimahdollisuuksiaan. Jos rahoitus kaksinkertaistetaan, ohjelma voi entistä tehokkaammin tukea EU:n nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan keskeisiä tavoitteita. Niitä ovat muun muassa eurooppalaisen koulutusalueen perustaminen vuoteen 2025 mennessä, nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen. 

”Erasmusta kannattaa todellakin vahvistaa. Yli 30 vuoden ajan se on ollut yksi EU:n tärkeimmistä ohjelmista, koska se näyttää konkreettisesti, mikä on Euroopan yhdentymisen ydinajatus: Eurooppa, jossa ei ole valtioiden rajoja. Erasmus antaa nuorille paremmat mahdollisuudet oppia ja kehittää itseään. Tästä syystä ehdotamme ohjelman rahoituksen kaksinkertaistamista. Jokainen euro, joka sijoitetaan Erasmukseen, on sijoitus tulevaisuuteen – yksittäisen nuoren, opettajan tai harjoittelijan tulevaisuuteen ja koko Euroopan tulevaisuuteen. Tiedän tämän omasta kokemuksesta, sillä olen itsekin ollut Erasmus-opiskelija”, toteaa työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

”Olen iloinen siitä, että komissio ehdottaa Erasmus-ohjelman budjetin kaksinkertaistamista. Tämä on ylivoimaisesti suurin ohjelmakohtainen määrärahojen lisäys, jota EU:n talousarviossa esitetään. Siitä on syytä olla ylpeä. Erasmus tukee kunnianhimoisia tavoitteita: nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, eurooppalaisen koulutusalueen perustamista ja eurooppalaisen identiteetin vahvistamista. Toivon, että myös EU-maat ja Euroopan parlamentti tukevat tavoitteitamme ja varmistavat EU:n kansalaisten kannalta mahdollisimman myönteisen kehityksen”, sanoo koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics.

Komissio ehdottaa Erasmus-ohjelman määrärahojen kasvattamista 30 miljardiin euroon kaudella 2021–2027. Yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen aiotaan osoittaa 25,9 miljardia euroa, nuorisotoimiin 3,1 miljardia euroa ja urheilualalle 550 miljoonaa euroa.

Komission ehdotuksella on seuraavat tavoitteet:

  • Lisätään tuensaajien lukumäärää: Kun ohjelman budjetti kaksinkertaistetaan, tuensaajien määrä voi kasvaa jopa 12 miljoonaan kaudella 2021–2027. Lukumäärä on kolminkertainen nykyiseen rahoituskauteen verrattuna. Ohjelman kohderyhmään kuuluvat muun muassa koululaiset, korkeakouluopiskelijat, harjoittelijat, opettajat, kouluttajat, nuorisotyöntekijät ja urheiluvalmentajat sekä aikuisopiskelijat ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat, jotka voivat osallistua esimerkiksi ErasmusPro-hankkeisiin.

  • Kohdennetaan toimia sosiaaliselta taustaltaan erilaisiin ryhmiin: Ohjelmaan lisätään uusia tukimuotoja, ja pienten ja ruohonjuuritason organisaatioiden osallistumismahdollisuuksia parannetaan. Tämä edistää muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua hankkeisiin.

  • Vahvistetaan suhteita muuhun maailmaan: EU:n ulkopuolisten maiden kanssa toteutettavia liikkuvuus- ja yhteistyöhankkeita edistetään monimuotoisilla fyysistä ja virtuaalista vaihtoa yhdistävillä toimilla.

  • Keskitytään tulevaisuuteen suuntautuville aloille: Laajennetusta Erasmus-ohjelmasta suunnataan entistä enemmän tukea tulevaisuuteen suuntautuville aloille, joita ovat esimerkiksi uusiutuva energia, ilmastonmuutos, ympäristötekniikka, tekoäly ja muotoilu.

  • Edistetään eurooppalaista identiteettiä matkakokemusten avulla: Uusi DiscoverEU-aloite tarjoaa nuorille mahdollisuuden matkustella Euroopassa ja tutustua sen erilaisiin kulttuureihin ja kulttuuriperintöön.

Seuraavat vaiheet

EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ja sen alakohtaisista ehdotuksista on tärkeää päästä yhteisymmärrykseen nopeasti, jotta EU:n rahoituksella saadaan aikaan käytännön tuloksia mahdollisimman pian.

Jos päätöksenteko viivästyy, Erasmus-ohjelman ensimmäisen vuoden toteutus vaarantuu. Tällöin lähes miljoonalta ihmiseltä evättäisiin mahdollisuus päästä ulkomaille ja sadattuhannet EU:n rahoittamat koulutus-, nuoriso- ja urheiluhankkeet eivät voisi alkaa ajoissa.

Jos seuraava pitkän aikavälin talousarvio hyväksytään vuonna 2019, voidaan siirtyä saumattomasti nykyisestä, vuosien 2014–2020 talousarviosta seuraavaan ja varmistaa näin rahoituksen ennakoitavuus ja jatkuvuus. Siitä olisi hyötyä kaikille osapuolille.

Tausta

Komissio esitteli 2. toukokuuta 2018 EU:n pitkän aikavälin talousarvioehdotuksen kaudelle 2021–2027. Erasmus-ohjelmaa koskeva ehdotus on talousarvioehdotuksen luvussa ”Investointi ihmisiin”.

Nykyinen Erasmus+ -ohjelma, jonka budjetti on 14,7 miljardia euroa, kattaa vuodet 2014–2020. Erasmus-ohjelma perustettiin vuonna 1987, ja siitä on tähän mennessä saanut tukea yli 9 miljoonaa opiskelijaa, harjoittelijaa ja vapaaehtoistyöntekijää.

Lisätietoja

Säädösehdotukset ja tietokoosteet 

Erasmus-verkkosivusto

 

 

 

IP/18/3948

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar