Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet: Kommissionen foreslår at fordoble budgettet for Erasmusprogrammet

Bruxelles, den 30. maj 2018

I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Europa-Kommissionen at fordoble budgettet for Erasmus til 30 mia. EUR.

Med Erasmusprogrammet får millioner af unge europæere allerede mulighed for at studere, komme i praktik eller lære i udlandet, samtidig med at de øger deres erfaringer og kendskab til Europa og forbedrer deres fremtidige chancer på arbejdsmarkedet. Med en fordobling af budgettet vil programmet blive endnu mere effektivt og vil kunne støtte centrale politiske mål såsom at opbygge et europæisk uddannelsesområde inden 2025, give unge nye muligheder og fremme en europæisk identitet gennem ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik. 

Jyrki Katainen, næstformand for Kommissionen med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Vi skal styrke Erasmusprogrammet. I over 30 år har Erasmus været et af de vigtigste programmer, for det viser alle, hvad integration handler om. Det er selve kernen i et EU uden indre grænser. Med Erasmus giver vi vores unge flere muligheder. Derfor foreslår vi at fordoble budgettet. Hver en euro, vi investerer i Erasmus, er en investering i vores fremtid - i fremtiden for en ung elev, lærer eller praktikant og i Europas fremtid. Jeg taler ud fra min egen erfaring som tidligere Erasmus-studerende."

Tibor Navracsics, kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "Jeg er meget stolt over, at Kommissionen har foreslået at fordoble budgettet til Erasmus - dette er langt den største stigning for alle programmer på det EU-budget, vi har fremsat. Vi er nødt til at være modige. Dette program vil støtte vores store ambitioner om at give unge flere muligheder, opbygge et europæisk område for uddannelse og styrke vores europæiske identitet. Jeg opfordrer medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til at støtte os og sikre, at vi kan skabe den bedste fremtid for vore borgere."

Kommissionen foreslår at øge Erasmusprogrammets budget til 30 mia. EUR for perioden 2021-2027, med 25,9 mia. EUR til uddannelsesområdet og 3,1 mia. EUR til ungdomsområdet og 550 mio. EUR til idrætsområdet.

Formålet med Kommissionens forslag er:

  • At øge antallet af støttemodtagere: En fordobling af budgettet for dette program vil gøre det muligt at yde støtte til op til 12 mio. mennesker mellem 2021 og 2027 - hvilket er tre gange så mange som i den nuværende finansieringsperiode. Støttemodtagere omfatter elever, studerende på videregående uddannelser, praktikanter, lærere, undervisere, ungdomsarbejdere, idrætstrænere samt elever inden for erhvervsuddannelse og lærende inden for voksenuddannelse, herunder dem, der deltager i ErasmusPro.

  • At nå ud til mennesker fra alle sociale baggrunde: Med nye rammer og lettere adgang for mindre organisationer og græsrodsorganisationer vil det nye program vil gøre det lettere for personer fra socialt dårlige kår at deltage.

  • At opbygge stærkere forbindelser til resten af verden: Mobilitet og samarbejde med tredjelande vil også blive styrket gennem en kombination af fysisk og virtuel mobilitet.

  • At fokusere på at fremme fremtidsorienterede fag: Med det styrkede program vil der blive sat større fokus på områder som f.eks. vedvarende energi, klimaændringer, miljøteknik, kunstig intelligens og design.

  • At fremme en europæisk identitet gennem rejseerfaringer: Det nye DiscoverEU-initiativ vil give unge mulighed for at opdage Europas kulturelle arv og mangfoldighed.

De næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede langsigtede EU-budget og dets sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-midlerne begynder at levere konkrete resultater så hurtigt som muligt.

Forsinkelser kan bringe gennemførelsen af det første år af Erasmusprogrammet i fare. Dette ville betyde, at næsten 1 mio. mennesker ikke ville kunne rejse til udlandet, og at hundredtusindvis af EU-finansierede projekter inden for uddannelse, ungdom og idræt, ikke ville kunne starte til tiden.

En vedtagelse af det næste langsigtede budget i 2019 vil sikre såvel en gnidningsløs overgang mellem det nuværende langsigtede budget for 2014-2020 og det nye som forudsigelighed og kontinuitet i finansieringen til gavn for alle.

Baggrund

Forslaget til Erasmusprogrammet er en del af kapitlet om "Investering i mennesker" i EU's langsigtede budgetforslag, som Kommissionen præsenterede den 2. maj 2018.

Det nuværende program Erasmus+ har et budget på 14,7 mia. EUR og dækker perioden 2014-2020. Erasmus blev grundlagt i 1987 og har indtil videre ydet støtte til mere end 9 mio. studerende, lærlinge og frivillige.

Yderligere oplysninger

Lovgivningsforslagene & faktablade 

Websted for Erasmus

 

 

 

IP/18/3948

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar