Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Plastični proizvodi za enkratno uporabo: nova pravila EU za zmanjšanje morskih odpadkov

Bruselj, 28. maja 2018

Zaradi vse večje količine škodljivih plastičnih odpadkov v oceanih in morjih je Evropska komisija pripravila nova pravila EU za zmanjševanje količine desetih najpogosteje najdenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na evropskih obalah in v morjih ter za zmanjševanje količine izgubljenega in zavrženega ribolovnega orodja.

Ti proizvodi namreč skupaj predstavljajo 70 % vseh morskih odpadkov. Nova pravila so sorazmerna in zasnovana tako, da bodo prinesla najboljše rezultate. To pomeni, da bodo v zvezi z različnimi proizvodi uporabljeni različni ukrepi. Kadar so alternativni proizvodi na voljo in cenovno dostopni, se bodo plastični proizvodi za enkratno uporabo na trgu prepovedali. Pri proizvodih, za katere očitne alternative ne obstajajo, pa se pravila osredotočajo na omejitev njihove uporabe, in sicer prek nacionalnega zmanjšanja porabe kot tudi prek zahtev za zasnovo in označevanje ter obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadki in njihovim odstranjevanjem, ki veljajo za proizvajalce. Evropa bo z vsemi temi novimi pravili postala vodilna v boju proti problemu, ki ima svetovne razsežnosti.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za trajnostni razvoj, je povedal: „Ta Komisija je obljubila, da bo neomajna pri pomembnih vprašanjih, ostalo pa bo prepustila državam članicam. Plastični odpadki so nedvomno pomembno vprašanje in Evropejci morajo delovati skupaj, da bi rešili ta problem, saj plastični odpadki pristanejo v zraku, tleh, naših oceanih in hrani. Današnji predlogi bodo zmanjšali količino plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na policah veleblagovnic z vrsto ukrepov. Nekatere od teh proizvodov bomo prepovedali in jih nadomestili s čistejšimi alternativami, tako da bodo lahko ljudje še vedno uporabljali svoje najljubše proizvode.“

Podpredsednik Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dodal: „Plastično je lahko fantastično, toda take proizvode moramo uporabljati bolj odgovorno. Plastični proizvodi za enkratno uporabo niso najboljša izbira ne iz ekonomskega ne iz okoljskega vidika, zato bo današnji predlog podjetjem in potrošnikom pomagal pri prehodu na bolj trajnostne alternative. To je priložnost za Evropo, da prevzame vodilni položaj z izdelovanjem proizvodov, po katerih bo v prihajajočih desetletjih po vsem svetu veliko povpraševanja, in ustvarjanjem večje ekonomske vrednosti iz naših dragocenih in omejenih virov. Naš cilj v zvezi z zbiranjem plastenk bo prav tako pripomogel k ustvarjanju potrebnih količin za cvetočo industrijo recikliranja plastike.“

85 % morskih odpadkov po vsem svetu je plastičnih. Plastika se znajde celo v naših pljučih in na naših mizah, saj je mikroplastika lahko prisotna v zraku, vodi in hrani, pri čemer še ne poznamo njenega učinka na naše zdravje. Nujno se je treba spopasti s problemom, ki ga pomeni plastika, to pa lahko prinese tudi nove priložnosti za inovacije, konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest.

Podjetjem se bo omogočila večja konkurenčnost: enotna pravila, ki bodo veljala za celoten trg EU, bodo odskočna deska za evropska podjetja, ki bodo nato lahko razvila ekonomije obsega in postala bolj konkurenčna na rastočem svetovnem trgu trajnostnih proizvodov. Z vzpostavitvijo sistemov za ponovno uporabo (kot so sheme kavcij) si bodo lahko zagotovila zanesljivo oskrbo z visokokakovostnim materialom. Kadar taki sistemi ne bodo mogoči, pa lahko spodbuda za iskanje bolj trajnostnih rešitev podjetjem omogoči, da si v tehnološkem smislu zagotovijo prednost pred svetovnimi konkurenti.

Različni ukrepi za različne proizvode

Po ukrepu za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk leta 2015 je po podatkih Eurobarometra 72 % Evropejcev izjavilo, da so zmanjšali uporabo plastičnih vrečk. EU se zdaj osredotoča na deset plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in na ribolovno orodje, ki skupaj predstavljajo 70 % morskih odpadkov v Evropi. Nova pravila bodo uvedla:

  • prepoved plastike v določenih proizvodih: kadar so alternativni proizvodi na voljo in cenovno dostopni, se bodo plastični proizvodi za enkratno uporabo na trgu prepovedali. Prepoved bo veljala za plastične vatirane palčke, plastični pribor, plastične krožnike, slamice, mešalne palčke za pijačo in palice za balone, ki jih bo namesto iz plastike treba izdelovati izključno iz bolj trajnostnih materialov. Plastični vsebniki za pijačo za enkratno uporabo bodo na trgu dovoljeni samo, če bodo njihovi pokrovčki in zamaški pritrjeni nanje;
  • cilji glede zmanjšanja uporabe: države članice bodo morale zmanjšati uporabo plastičnih posod za živila in lončkov za pijačo.To lahko dosežejo tako, da določijo nacionalne cilje glede zmanjšanja, dajo na voljo alternativne proizvode na prodajnih mestih ali preprečijo, da bi bili plastični proizvodi za enkratno uporabo na voljo brezplačno;
  • obveznosti za proizvajalce: proizvajalci bodo prispevali h kritju stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja ter sodelovali pri ukrepih ozaveščanja v zvezi s posodami za živila, zavitki in ovoji (npr. za čips in sladkarije), vsebniki za pijačo in lončki, tobačnimi izdelki s filtri (kot so cigaretni ogorki), vlažilnimi robčki, baloni in lahkimi plastičnimi vrečkami. Industrija bo prav tako deležna spodbud, naj razvije okolju prijaznejše alternative za te proizvode;
  • cilji glede zbiranja: državam članicam bo do leta 2025 naložena obveznost, naj zberejo 90 % plastenk za pijačo, na primer s shemami kavcij;
  • zahteve za označevanje: za določene proizvode bo potrebno jasno in standardizirano označevanje, ki bo vsebovalo informacije o tem, kako je treba odpadke odlagati, ter informacije o negativnem okoljskem vplivu proizvoda in prisotnosti plastike v njem. To bo veljalo za higienske vložke, vlažilne robčke in balone;
  • ukrepi ozaveščanja: države članice bodo morale potrošnike ozaveščati o negativnem vplivu onesnaževanja okolja s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo in ribolovnim orodjem, kot tudi o razpoložljivih sistemih za ponovno uporabo in možnostih glede ravnanja z odpadki v zvezi z vsemi temi proizvodi.

Kar zadeva ribolovno orodje, ki predstavlja 27 % vseh odpadkov na obalah, Komisija namerava dopolniti obstoječi okvir politike s shemami odgovornosti proizvajalca v zvezi s plastičnim ribolovnim orodjem. Proizvajalci plastičnega ribolovnega orodja bodo morali kriti stroške zbiranja odpadkov iz pristaniških sprejemnih zmogljivosti ter njihovega transporta in ravnanja z njimi. Prav tako bodo krili stroške ukrepov ozaveščanja. Podrobnosti o novih pravilih za ribolovno orodje so na voljo tukaj.

Nadaljnji koraki

Predlogi Komisije bodo zdaj predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu v sprejetje. Komisija druge institucije poziva, naj to obravnavajo kot prednostno zadevo in oprijemljive rezultate za Evropejce dosežejo še pred volitvami maja 2019.

V počastitev svetovnega dneva okolja 5. junija bo Komisija po vsej EU začela tudi kampanjo ozaveščanja, s katero se bo opozarjalo na izbiro, ki jo imajo potrošniki, in poudarjalo vlogo vsakega posameznika v boju proti onesnaževanju s plastiko in morskim odpadkom.

Odpravljanje morskih odpadkov, ki so proizvedeni v EU, je seveda samo del problema, ki ima svetovne razsežnosti. Toda s prevzemom vodilne vloge na tem področju bo Evropska unija v dobrem položaju, da tlakuje pot spremembam tudi na globalni ravni, in sicer prek skupin G7 in G20 ter z izvajanjem ciljev ZN glede trajnostnega razvoja.

Ozadje

Današnja pobuda je rezultat zaveze iz evropske strategije za plastiko, da se z odpadnimi in škodljivimi plastičnimi odpadki spopademo z zakonodajnimi ukrepi, kar pozdravljajo tudi Evropski parlament, Svet ter državljani in deležniki. Predlagani ukrepi bodo prispevali k prehodu Evrope na krožno gospodarstvo in doseganju ciljev ZN glede trajnostnega razvoja ter izpolnjevanju podnebnih zavez EU in ciljev industrijske politike.

Današnja direktiva nadgrajuje obstoječe predpise, kot so okvirna direktiva o morski strategiji in direktive o odpadkih, ter dopolnjuje druge ukrepe proti onesnaževanju morij, kot so ukrepi iz direktive o pristaniških sprejemnih zmogljivostih, in predlagane omejitve v zvezi z mikroplastiko in okso-razgradljivo plastiko. Njen pristop je podoben tistemu iz uspešne direktive o plastičnih vrečkah iz leta 2015, ki je bila dobro sprejeta in je prinesla hitre spremembe vedenja potrošnikov.

Predlagana direktiva bo prinesla koristi tako v okoljskem kot tudi v ekonomskem smislu. Na primer, novi ukrepi bodo:

  • zmanjšali emisije ekvivalenta CO2 za 3,4 milijona tone;
  • preprečili okoljsko škodo v višini 22 milijard EUR do leta 2030;
  • potrošnikom predvidoma prihranili 6,5 milijarde EUR.

Poleg novih pravil in ciljev v zvezi z odpadki bodo nova pravila zagotovila tudi jasnost, pravno varnost in ekonomije obsega, ki jih podjetja v EU potrebujejo, da lahko zavzamejo vodilni položaj na novih trgih inovativnih alternativnih proizvodov za večkratno uporabo, novih materialov in bolje zasnovanih proizvodov.

V skladu z zahtevami za boljše pravno urejanje so bila pri pripravi današnjega predloga opravljena posvetovanja z deležniki in odprto javno posvetovanje ter temeljite ocene učinka. V okviru javnega posvetovanja, ki je potekalo med decembrom 2017 in februarjem 2018, se je 95 % vprašanih strinjalo, da so ukrepi za zmanjšanje uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo potrebni in nujni, 79 % pa jih je menilo, da bi bilo treba te ukrepe sprejeti na ravni EU, da bodo učinkoviti. Tudi 70 % proizvajalcev in 80 % predstavnikov trgovskih znamk je odgovorilo, da so ukrepi potrebni in nujni. 72 % jih je zmanjšalo uporabo plastičnih vrečk, 38 % izmed njih je to storilo v zadnjem letu.

Več informacij

Vprašanja in odgovori: nova pravila EU v zvezi s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo

Informativni pregled

Predlog direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje in Priloga

Ocena učinka in Povzetek

IP/18/3927

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar