Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós költségvetés: Új Szociális Alap, Globalizációs Alkalmazkodási Alap és Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap

Brüsszel, 2018. május 30.

A következő hosszú távú uniós költségvetésben a Bizottság az Unió szociális dimenziójának megerősítését javasolja az Európai Szociális Alap megújított változata, az „Európai Szociális Alap Plusz” (ESZA+), valamint a hatékonyabb Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) révén.

A javaslat szerint a 2021 és 2027 közötti időszakra az Európai Szociális Alap Plusz számára mintegy 101,2 milliárd EUR-t, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap számára pedig 1,6 milliárd EUR-t különítenének el. Mindkét alap az emberekbe való befektetésre irányul: biztosítják, hogy a polgárok fel legyenek vértezve a megfelelő készségekkel a munkaerőpiaci kihívások és változások kezeléséhez, a Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap célkitűzéseit követve. A Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap hétéves költségvetése mintegy 947 millió EUR-t tesz majd ki. Ez az alap további támogatást nyújt a jogállamiságon és a kölcsönös bizalmon alapuló európai igazságszolgáltatási térség megvalósításához, és biztosítja, hogy a polgárok élhessenek jogaikkal.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős alelnök így nyilatkozott: „Ezek a javaslatok azoknak az alapvető kérdéseknek a nyomán születtek, amelyek az Európa jövőjéről szóló fehér könyv és az azt követő vitaanyagok óta foglalkoztatnak bennünket: milyen Európai Uniót szeretnénk, hogyan fogjuk kialakítani, és miből fizetjük majd? A szociálisan érzékenyebb Európa iránti törekvésünk teljesen nyilvánvaló: az uniós finanszírozásnak igazodnia kell szakpolitikáinkhoz annak érdekében, hogy proaktívan támogassa társadalmaink leginkább rászoruló tagjait, illetve megfelelően reagáljon a globalizáció és a digitalizáció hatásaira.”

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott: „Európa erősíteni kívánja a polgárok szerepvállalását. A tettek mezejére lépünk. Új, rugalmas és egyszerűsített szociális alapjaink az emberekbe való befektetést helyezik a középpontba: annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő készségekkel legyenek felvértezve és az új foglalkoztatási formákhoz igazodó korszerű szociális védelem álljon rendelkezésükre, és hogy tanúsítsuk szolidaritásunkat a leginkább rászorulókkal.”  

Vytenis Andriukaitis, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos hangsúlyozta a következőket: „Az egészség alapvető érték, ezért teljesen helyénvaló, hogy a jövőbeni uniós költségvetés célul tűzte ki az egészségügyi program belefoglalását az ESZA+-ba az „értékek” klaszterén belül. Ennek köszönhetően új és erősebb szinergiák jönnek létre a szociális jogok európai pillérének többi építőelemével, és hatékonyabban lehet majd koordinálni az egészségüggyel kapcsolatos beruházásokat. Ezek a fejlemények támogatják továbbá az egészségmegőrzést és a betegségmegelőzést, javítják az egészségügyi rendszerek hatékonyságát, hozzáférhetőségét és ellenálló képességét, csökkentik az egészségügyi egyenlőtlenségeket, valamint fokozzák az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságosságát a betegek és – tágabb értelemben – az egész társadalom javára.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos kijelentette: „Az új Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapra irányuló mai javaslatunkkal biztosítjuk, hogy képesek legyünk minden lehetséges módon támogatni az uniós jogok, értékek és a jogállamiság megőrzését célzó kezdeményezéseket.
Napjainkban, amikor az európai társadalmak szélsőségességgel, radikalizmussal és megosztottsággal szembesülnek, minden eddiginél fontosabb a jogérvényesülés, a jogok és az európai értékek előmozdítása, megerősítése és védelme. A nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom kulcsszerepet töltenek be ezen európai értékek megóvása terén. Ugyanakkor támogatnunk kell a tagállamokat az igazságügyi együttműködés javítása és a jog érvényesülésén alapuló közös térség iránti kölcsönös bizalom fokozása érdekében tett együttes erőfeszítéseink során.”

 1. Európai Szociális Alap Plusz

Az Európai Szociális Alap Plusz az emberekbe való befektetésre, valamint a szociális jogok európai pillérének megvalósításához nyújtott támogatásra összpontosítja majd tevékenységét. Ez segíti a világszintű kihívásokra történő reagálást, a társadalmi méltányosság fenntartását, ugyanakkor előmozdítja Európa versenyképességét is. Az Európai Szociális Alap Plusz a jelenlegi Európai Szociális Alap rugalmasabb és egyszerűbb változata lesz, mivel számos már létező alapot és programot egyesít. A források összevonása lehetővé teszi az EU és a tagállamok számára, hogy integráltabb és célzottabb támogatást nyújtsanak az európai polgárok életét napjainkban megnehezítő szociális és munkaerőpiaci kihívások kezeléséhez. Például az a változás, hogy az ESZA+ magában foglalja a leginkább rászoruló személyek támogatását, kedvez majd a támogatásra jogosultaknak, mivel az anyagi segítségnyújtás és az átfogó szociális támogatás megfelelőbb kombinációját vehetik majd igénybe.

Az Európai Szociális Alap Plusz különösen az alábbiakat egyesíti:

Az új alap fő jellemzői a következők:

  • A polgárok aggályainak és legfőbb prioritásainak középpontba helyezése: A forrásokat a tagállamokkal egyeztetve olyan intézkedések finanszírozására fordítják majd, amelyek a kiemelt prioritások és az európai polgárok legfőbb aggályainak kezelését szolgálják. Az ESZA+ programok az európai szemeszter és a szociális jogok európai pillére kapcsán azonosított kihívásokra összpontosulnak majd;
  • Középpontban az ifjúsági munkanélküliség és a társadalmi befogadás: Azoknak a tagállamoknak, amelyekben jelentős a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok aránya, az ESZA+ forrásainak legalább 10%-át az ifjúsági foglalkoztatás támogatására kell fordítaniuk. Az alap továbbra is hozzájárul majd az európai készségfejlesztési programhoz, és az ESZA+ forrásainak legalább 25%-át a társadalmi befogadás előmozdítására szolgáló intézkedésekre kell elkülöníteni, különös figyelmet fordítva a leginkább rászorulókra. Ezen túlmenően az ESZA+ támogatja majd a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit is, hogy a területükön jogszerűen jelen lévő nem uniós állampolgárokat integrálják munkaerőpiacukra és társadalmukba, a hosszú távú integrációt ösztönző intézkedésekre helyezve a hangsúlyt. Ily módon az ESZA+ kiegészíti a rövid távú integrációt elősegítő intézkedéseket támogató Menekültügyi és Migrációs Alapot.
  • A bürokrácia csökkentése: A Bizottság a következő hosszú távú uniós költségvetés keretében az összetett szabályok egyszerűsítését javasolja, hogy azok kevesebb bürokráciát vonjanak maguk után és az uniós támogatásban részesülő hatóságok, polgárok vagy szervezetek könnyebben hozzáférhessenek a különböző forrásokból származó finanszírozáshoz;
  • Testre szabott támogatás az egészségügyi ellátásnak: az egészségügyi ág azokra a kiemelt területekre összpontosít majd, ahol az uniós együttműködés bizonyítottan előnyös: a határokon átnyúló válsághelyzetekre való felkészültség erősítésére, a tagállamok egészségügyi hatóságainak segítésére, az egészségügy és ellátás digitalizációjára, az uniós egészségügyi jogszabályok támogatására és a határokon átnyúló együttműködés fokozására, például a ritka és komplex betegségekre vonatkozóan az európai referenciahálózat révén.

2. A 2020 utáni Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap

A Bizottság felülvizsgálja az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot annak érdekében, hogy az hatékonyabban tudja támogatni az állásukat elveszített munkavállalókat. Jelenleg a munkavállalók kizárólag akkor kaphatnak támogatást az alapból, ha elbocsátásuk a világkereskedelemben bekövetkezett strukturális változásokra, illetve a pénzügyi vagy gazdasági válság következményeire vezethető vissza. Az új szabályok szerint az érintettek a szerkezetátalakítás hátterében álló más okok – például az automatizálás, a digitalizáció vagy egyéb – alapján is jogosultak lehetnek a támogatásra, figyelembe véve a munkaerőpiac új kihívásait.

Az új szabályok emellett 250-re csökkentik azt a jelenleg 500 elbocsátott munkavállalóban meghatározott küszöböt, amely alapján egy ügy jogosult lehet a támogatásra – így ezentúl több munkavállaló részesülhet majd támogatásban. A javasolt változtatások közé tartozik továbbá az EGAA igénybevételének továbbfejlesztett eljárása, melynek alkalmazásával egyszerűbbé válik és felgyorsul a folyamat. Végül az alap társfinanszírozási arányát – amely jelenleg 60% – összhangba hozzák az ESZA+ egy adott tagállamra vonatkozó legmagasabb társfinanszírozási arányával. Ez számos esetben azt jelentené, hogy az uniós társfinanszírozás a teljes költség magasabb arányát teszi ki.

3. Az EU Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapja

A Bizottság ezen túlmenően javaslatot tesz az új Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapra is, amely a „Jogok és Értékek”, illetve a „Jogérvényesülés” programokat foglalja magában. Az alap javasolt költségvetési allokációja a hétéves időszakra mintegy 947 millió EUR, amelyből 642 millió EUR a „Jogok és Értékek” program, 305 millió EUR pedig a „Jogérvényesülés” program céljaira szolgál.

Napjainkban, amikor az európai társadalmak szélsőségességgel, radikalizmussal és megosztottsággal szembesülnek, minden eddiginél fontosabb a jogérvényesülés, a jogok és az európai értékek előmozdítása, megerősítése és védelme. Például ez a program segíti majd az egyenlőtlenségek és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet, hatékonyabbá teszi a gyermekvédelmet, valamint javítja a bűnözés és a terrorizmus eredményesebb visszaszorítását célzó igazságügyi együttműködést. Az alap hozzájárul majd a jogállamiságon, a kölcsönös elismerésen és a kölcsönös bizalmon alapuló európai igazságszolgáltatási térség továbbfejlesztéséhez. Fokozza és támogatja továbbá a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom kulcsszerepét a közös uniós értékek népszerűsítése, védelme és a rájuk vonatkozó ismeretek terjesztése, valamint a jogok tényleges érvényre juttatásának biztosítása terén.

Az új alap létrehozásával egyszerűsödik a jelenlegi helyzet, mivel most 3 különböző program létezik. Így az uniós polgárság területe, amellyel jelenleg 2 külön program foglalkozik, az új „Jogok és értékek” program alá tartozik majd.

A következő lépések

A hosszú távú uniós költségvetésre és ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az uniós források a lehető leghamarabb konkrét eredményeket mutassanak fel.

A jelenlegi, 2014–2020-as költségvetési időszak elején tapasztaltakhoz hasonló késedelmek azt jelentenék, hogy 100 000 uniós finanszírozású projekt nem kezdődhetne meg időben; hogy számos támogatásra szoruló embernek kellene szükségtelenül várnia a segélyre, ideértve a sürgős anyagi és élelmezési segélyt is; hogy a képzésekre, a munkalehetőségek növelésére, a kulcsfontosságú szolgáltatások minőségének javítását célzó fellépésekre késedelmesen kerülne sor, vagy hogy az iskolák nem lennének képesek az új minőségi oktatási programok kellő időben történő végrehajtására az adott tanévre vonatkozóan.

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között, folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke.

Háttér-információk

Az Európai Szociális Alap az emberekbe való befektetést célzó legrégebbi és legfontosabb uniós eszköz.
A Római Szerződéssel egyidejűleg, 1957-ben jött létre. Az ESZA napjainkban fontos szerepet játszik a munkahelyteremtésben, valamint az oktatás javításának, a közigazgatás korszerűsítésének és a társadalmi befogadásnak az előmozdításában, ily módon valamennyi polgár számára a méltányosabb lehetőségek biztosításának eszköze.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap az uniós szolidaritás megnyilvánulása azon európai polgárok iránt, akik a világkereskedelemben bekövetkezett strukturális változások és a technológiai változások kombinációja következtében vesztették el munkahelyüket. A célkitűzése a munkavállalók megtartásának vagy munkaerőpiaci visszailleszkedésének elősegítése.

Az ESZA+-ra, az EGAA-ra és a Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapra vonatkozó mai javaslatok a Bizottság által 2018. május 2-án elfogadott hosszú távú költségvetésre irányuló bizottsági javaslatok részét képezik. Az ESZA+-ra vonatkozó bizottsági javaslat szorosan kapcsolódik a 2018. május 29-én elfogadott, közös rendelkezésekről szóló rendelethez, amely számos megosztott irányítású uniós alap tekintetében meghatározza a cselekvési keretet.

További információk

Tájékoztató feljegyzés: Kérdések és válaszok az új Európai Szociális Alapról és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozóan

Tájékoztató feljegyzés: Kérdések és válaszok a Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapról

Tájékoztató: A jövő uniós költségvetése: Európai Szociális Alap Plusz és Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap

Az Európai Szociális Alap honlapja

Sajtóközlemény: 60. évfordulóját ünnepli az Európai Szociális Alap: hat évtizednyi beruházás a humántőkébe

A közös rendelkezésekről szóló rendelet

Kövesse Valdis Dombrovskis biztos bejegyzéseit a Twitteren

Kövesse Marianne Thyssen biztos bejegyzéseit a Facebookon és a Twitteren.

Kövesse Věra Jourová biztos bejegyzéseit a Twitteren

Kövesse Vytenis Andriukaitis biztos bejegyzéseit a Twitteren

Iratkozzon fel az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással kapcsolatos elektronikus hírlevelére.

 

IP/18/3923

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar