Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pretmonopola politika: Komisija nosaka saistošus pienākumus Gazprom, lai sekmētu brīvu gāzes plūsmu par konkurētspējīgām cenām Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgos

Briselē, 2018. gada 24. maijā

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru nosaka vairākas Gazprom saistības, kas kliedē Komisijas bažas par konkurenci un sekmē brīvu gāzes plūsmu par konkurētspējīgām cenām Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgos Eiropas patērētāju un uzņēmumu labā.

Komisāre Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, teica: “Visiem uzņēmumiem, kas veic darījumdarbību Eiropā, jāievēro Eiropas noteikumi par konkurenci neatkarīgi no to atrašanās vietas. Ar šodien pieņemto lēmumu tiek likvidēti Gazprom radītie šķēršļi, kas traucē brīvu gāzes plūsmu Centrāleiropā un Austrumeiropā. Turklāt mūsu lēmums paredz īpaši pielāgotu noteikumu kopumu Gazprom turpmākai rīcībai. Tajā noteikts, ka Gazprom jāveic aktīvi pasākumi, lai vēl vairāk integrētu gāzes tirgus reģionā un palīdzētu izveidot reālu iekšējo enerģijas tirgu Eiropā. Tas Gazprom klientiem Centrāleiropā un Austrumeiropā ir efektīvs līdzeklis, kā nodrošināt, ka viņu maksātā cena ir konkurētspējīga.

Kā vienmēr, šī lieta nav par uzņēmuma valsti – tā ir par rezultātu, kas vislabāk kalpo Eiropas patērētājiem un uzņēmumiem. Ar šodien pieņemto lēmumu lieta nebeidzas – drīzāk šodien sākas Gazprom pienākumu izpilde.“

Gazprom ir galvenais gāzes piegādātājs vairākās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. Komisija 2015. gada aprīlī Gazprom nosūtīja iebildumu paziņojumu. Tajā bija izklāstīts Komisijas sākotnējais viedoklis, ka uzņēmums pārkāpis ES konkurences noteikumus, īstenojot vispārēju stratēģiju nolūkā sadalīt gāzes tirgus pa valstu robežām astoņās dalībvalstīs (Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā un Ungārijā). Šī stratēģija, iespējams, ļāva Gazprom noteikt augstākas gāzes cenas piecās no šīm dalībvalstīm (Bulgārijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā).

Ar šodien pieņemto Komisijas lēmumu šai Gazprom rīcībai tiek pielikts punkts. Turklāt tas Gazprom nosaka sīki izstrādātu noteikumu kopumu, kas ievērojami mainīs Gazprom darbību Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgos.

 • Nekādu līgumisko šķēršļu brīvai gāzes plūsmai. Gazprom ir jāatceļ klientiem noteiktie ierobežojumi gāzes tālākpārdošanai pārrobežu mērogā.
 • Pienākums veicināt gāzes plūsmas uz/no izolētiem tirgiem. Gazprom nodrošinās gāzes plūsmas uz/no Centrāleiropas un Austrumeiropas daļām, proti, Baltijas valstīm un Bulgāriju, kas starpsavienojumu trūkuma dēļ joprojām ir izolētas no citām dalībvalstīm.
 • Strukturēts process, kā nodrošināt konkurētspējīgas gāzes cenas. Attiecīgajiem Gazprom klientiem tiek dots efektīvs līdzeklis, kā nodrošināt, ka to gāzes cena atspoguļo cenu līmeni konkurētspējīgos Rietumeiropas gāzes tirgos, it īpaši likvīdos gāzes mezglos.
 • Dominējošā stāvokļa neizmantošana gāzes piegādē. Gazprom nevar izmantot gāzes infrastruktūras priekšrocības, kuras tas, iespējams, ir panācis no klientiem, izmantojot savu stāvokli gāzes piegādes tirgū.

Šo pienākumu kopums kliedē Komisijas bažas par konkurenci un sasniedz tās izvirzītos mērķus – nodrošināt brīvu gāzes plūsmu Centrāleiropā un Austrumeiropā par konkurētspējīgām cenām.

Tāpēc Komisija ir nolēmusi noteikt šos pienākumus (tā sauktās “saistības”) par juridiski saistošiem Gazprom (saskaņā ar ES pretmonopola Regulas 1/2003 9. pantu).

Ja uzņēmums nepilda šīs saistības, Komisija var uzlikt naudassodu līdz 10 % apmērā no uzņēmuma apgrozījuma pasaulē, un tai nav jāpierāda ES konkurences noteikumu pārkāpums.

Vispārīgāk runājot, efektīva konkurence Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgos nav atkarīga tikai no ES konkurences noteikumu izpildes, bet arī no ieguldījumiem gāzes piegādes dažādošanā, mērķtiecīgiem Eiropas un valstu tiesību aktiem enerģētikas jomā un to pareizas īstenošanas. Tāpēc viena no Komisijas galvenajām prioritātēm ir izveidot Eiropas enerģētikas savienību.

 

graph LV

 

Izvērstāk par Gazprom saistībām

Lai kliedētu Komisijas bažas par konkurenci, Gazprom ir jāpilda vairākas saistības, kuru mērķis ir nodrošināt brīvu gāzes plūsmu par konkurētspējīgām cenām Centrāleiropā un Austrumeiropā. Šīs saistības Gazprom būs jāpilda astoņus gadus.

Tās atspoguļo ieinteresēto personu atsauksmes tirgus apsekojumā, kuru Komisija sāka 2017. gada martā par priekšlikuma agrāku variantu. Šajā tirgus apsekojumā tika saņemts ievērojams skaits atbilžu no plaša ieinteresēto personu loka, tostarp valdībām, valsts konkurences iestādēm, gāzes vairumtirgotājiem, nozares apvienībām un akadēmiskajām aprindām, kas palīdzēja precizēt galīgās saistības un nodrošināt to efektivitāti.

 

1)   Gazprom ir jālikvidē šķēršļi brīvai gāzes plūsmai Centrāleiropā un Austrumeiropā

Komisijai bija bažas par to, ka Gazprom bija noteicis teritoriālus ierobežojumus piegādes līgumos ar vairumtirgotājiem un dažiem rūpnieciskajiem klientiem visās astoņās dalībvalstīs (Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā un Ungārijā). Šie ierobežojumi ietver eksporta aizliegumus un klauzulas, kas nosaka iepirktās gāzes izmantošanu konkrētā teritorijā (galamērķa klauzula), un citus pasākumus, kuri neļāva nodrošināt gāzes pārrobežu plūsmu.

Reaģējot uz to, Komisijas lēmums paredz, ka Gazprom jālikvidē visi šie līgumiskie šķēršļi brīvai gāzes plūsmai Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgos neatkarīgi no tā, vai tie pārrobežu tirdzniecību padara neiespējamu vai tikai finansiāli mazāk pievilcīgu. Gazprom atkārtoti neieviesīs šādus noteikumus arī turpmāk.

Turklāt Gazprom līgumos par gāzes uzraudzību un uzskaiti Bulgārijā ir jāpielāgo noteikumi, kas Bulgārijas gāzes tirgu ir izolējuši no kaimiņos esošajiem ES gāzes tirgiem. Tas ļaus kontroli no Gazprom nodot gāzes pārvades infrastruktūras Bulgārijas operatoram. Pēc tirgus apsekojuma Gazprom precizēja vairākus tehniskus elementus, lai nodrošinātu saistību pilnīgu efektivitāti.

Šīs saistības likvidēs Gazprom radītos līgumiskos šķēršļus, kas traucē brīvu gāzes plūsmu Centrāleiropā un Austrumeiropā.

 

2)   Gazprom ir jāveic aktīvi pasākumi, lai integrētu gāzes tirgus Centrāleiropā un Austrumeiropā

Lai reāli nodrošinātu brīvas gāzes plūsmas Centrāleiropā un Austrumeiropā, ir nepieciešama arī infrastruktūra tās transportam, proti, starpsavienojumi, kas savieno valstu gāzes tirgus savā starpā. Šāda infrastruktūra jau pastāv Čehijā, Polijā, Slovākijā un Ungārijā. Savukārt infrastruktūra, kas savieno Bulgāriju, Igauniju, Latviju un Lietuvu ar kaimiņos esošajiem ES gāzes tirgiem, vēl nav pietiekami pieejama. Tas ierobežo Gazprom klientu spēju tālāk pārdot gāzi uz šīm valstīm un no tām, pat ja viņiem ir lieki daudzumi.

Gazprom tagad “aizstās” starpsavienojuma trūkumu, dodot attiecīgajiem klientiem iespēju piegādāt gāzi uz šīm valstīm un no tām. Konkrēti, klienti, kas ir pirkuši gāzi sākotnēji piegādei uz Poliju, Slovākiju vai Ungāriju, var lūgt, lai Gazprom to visu vai tās daļu piegādā Bulgārijai un/vai Baltijas valstīm (un otrādi).

 • Daudziem Gazprom klientiem tiek piedāvāti mijmaiņas darījumi. Gazprom šī iespēja ir jādara pieejama attiecīgajiem klientiem, kuriem ir (vai būs) līgumi par gāzes piegādi noteiktiem piegādes punktiem Centrāleiropā un Austrumeiropā. Tirgus apsekojuma rezultātā tas attieksies uz līgumiem, kuru termiņš ir vismaz 18 mēneši. Mehānisms nedarbosies attiecībā uz īsāka termiņa līgumiem, jo minimālais termiņš gāzes piegādei uz jaunu piegādes punktu ir 12 mēneši, pirms kura seko četrus mēnešus ilgs paziņošanas termiņš Gazprom.
 • Mijmaiņas darījumi ir pieejami abos virzienos – uz izolētiem tirgiem un no tiem. Attiecīgajiem Gazprom klientiem ir iespēja lūgt Gazprom piegādāt gāzi Baltijai un Bulgārijai sākotnēji nolīgto piegādes punktu vietā (no Polijas vai Slovākijas – Baltijai un no Slovākijas vai Ungārijas – Bulgārijai). Tirgus apsekojuma rezultātā šādi mijmaiņas darījumi būs iespējami abos virzienos. Tas padarīs mehānismu efektīvāku un labāk integrēs Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgus.
 • Fiksētas un pārredzamas pakalpojumu maksas par piegādi. Maksas, ko Gazprom var iekasēt par šo pakalpojumu, ir fiksētas un pārredzamas. Tirgus apsekojuma rezultātā tās tika būtiski samazinātas, lai mehānismu padarītu finansiāli pievilcīgu.
 • Gazprom klientu elastība šīs iespējas izmantošanā. Tirgus apsekojuma rezultātā Gazprom klienti var izmantot šīs iespējas mazākiem gāzes daudzumiem (50 miljoni m3) un īsākā laikā (četri mēneši).
 • Ierobežoti iemesli Gazprom iespējai atteikties veikt mijmaiņas darījumu. Tirgus apsekojuma rezultātā Gazprom var atteikties veikt mijmaiņas darījumu tikai tad, ja nav pārvades jaudas. To cieši uzraudzīs neatkarīga pilnvarotā persona.

Šis mehānisms nodrošina gāzes plūsmu uz Baltiju un Bulgāriju un no tām, it kā ar ES kaimiņvalstīm jau būtu gāzes starpsavienojumi. Tas Gazprom klientiem dos iespēju meklēt jaunas darījumdarbības iespējas, pat pirms kļūst pieejami starpsavienojumi, patērētāju un uzņēmumu labā Bulgārijā un Baltijas valstīs.

 

3)   Gazprom ir apņēmies īstenot strukturētu procesu, lai turpmāk nodrošinātu konkurētspējīgas gāzes cenas Centrāleiropā un Austrumeiropā

Komisijai bija bažas, ka Gazprom, iespējams, varēja noteikt augstākas cenas piecās dalībvalstīs (Bulgārijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā).

Reaģējot uz to, ar Komisijas lēmumu šajās valstīs Gazprom klientiem, kuriem ir ilgtermiņa līgumi, tiek dots efektīvs līdzeklis, kā nodrošināt, ka viņu nākotnē maksātā gāzes cena ir konkurētspējīga.

 • Klienti var pieprasīt zemāku cenu, ja gāzes cena atšķiras no konkurētspējīgām Rietumeiropas etaloncenām: Gazprom klientiem būs līgumiskas tiesības prasīt zemāku gāzes cenu, ja viņu maksātā cena atšķiras no konkurētspējīgām rietumvalstu etaloncenām, tostarp cenām likvīdos gāzes mezglos. Viņi var izmantot šo iespēju biežos intervālos (reizi divos gados) ar papildu “džokeri” reizi piecos gados. Tirgus apsekojuma rezultātā esošie klienti var izmantot šīs tiesības uzreiz pēc Komisijas lēmuma, un Gazprom ir jāpiedāvā šīs tiesības arī jauniem klientiem.
 • Jaunā gāzes cena jānosaka atbilstīgi cenu līmenim konkurētspējīgos kontinentālās Rietumeiropas gāzes tirgos. Jaunajai cenai jāatspoguļo konkurētspējīgas kontinentālās Rietumeiropas etaloncenas, tostarp cenas likvīdos gāzes mezglos. Tirgus apsekojuma rezultātā šie norādījumi tika būtiski uzlaboti, skaidri atsaucoties uz cenu līmeni konkurētspējīgos kontinentālās Rietumeiropas gāzes tirgos, tostarp cenām svarīgākajos likvīdos gāzes mezglos kontinentālajā Eiropā, proti, TTF Nīderlandē un NCG Vācijā. Jaunā zemākā cena tiks piemērota ar atpakaļejošu spēku no cenu pārskatīšanas pieprasījuma datuma.
 • Arbitrāža, ja Gazprom nepiekrīt stingri noteiktā termiņā. Ja Gazprom un tā klients 120 dienu laikā nevienojas par jaunu cenu, strīdu var nodot izskatīšanai šķīrējtiesnesim. Šķīrējtiesnesis tad noteiks konkurētspējīgu gāzes cenu, kurā pilnā mērā ņemti vērā iepriekšminētie Rietumeiropas etaloni Turklāt šķīrējtiesas procesam jānotiek Eiropas Savienībā. Šķīrējtiesām Eiropas Savienībā ir pienākums ievērot un piemērot ES konkurences tiesības. Komisijai ir tiesības iesaistīties šādos gadījumos kā amicus curiae

Tas nodrošinās konkurētspējīgas gāzes cenas šajos reģionos un ļaus turpmāk izvairīties no tā, ka naftas indeksācijas līgumos gāzes cenas ievērojami atšķiras no konkurētspējīgām etaloncenām. Pienākums attiecas uz visiem līgumiem, kuru termiņš ir trīs gadi vai vairāk, jo bažas par cenu noteikšanu šajā gadījumā attiecas tikai uz ilgtermiņa līgumiem, kad jaunas norises laika gaitā var radīt būtisku novirzi no konkurētspējīgiem etaloniem.

 

4)   Tirgus stāvokļa izmantošanas rezultātā gūto priekšrocību likvidēšana

Visbeidzot, Komisijai bija bažas, ka Gazprom izmantoja savu dominējošo stāvokli gāzes piegādes tirgū, lai iegūtu priekšrocības attiecībā uz piekļuvi gāzes infrastruktūrai vai kontroli pār to. Iebildumu paziņojumā bija paustas bažas saistībā ar projektu “South Stream” Bulgārijā un Jamalas cauruļvadu Polijā.

 • Attiecībā uz “South Stream” lēmumā ir skaidri noteikts, ka Gazprom neizmantos priekšrocības, ko tas ir panācis. Gazprom nepieprasīs zaudējumu atlīdzību no Bulgārijas partneriem pēc atteikšanās no projekta “South Stream”. Tas neietekmē to, vai šādi prasījumi vispār būtu bijuši uzskatāmi par pamatotiem.
 • Attiecībā uz Jamalas cauruļvadu Komisijas veiktajā izmeklēšanā noskaidrojās, ka ar šo pretmonopola procedūru situāciju nevar mainīt, jo attiecības starp Krieviju un Poliju gāzes jautājumā nosaka starpvaldību nolīgumi. Jebkurā gadījumā Polijas Enerģijas regulatora lēmums 2015. gada maijā neapstiprināja apgalvojumus, ka Gazprom būtu ierobežojis Polijas gāzes tirgus piekļuvi Jamalas cauruļvadam. Regulators konstatēja, ka Jamalas cauruļvada īpašnieks Europolgaz (kas ir Gazprom līdzīpašnieks) nespēj kavēt vai bloķēt ieguldījumus cauruļvadā: sertificētais pārvades pakalpojumu sniedzējs (Gaz-System) ir veicis visus plānotos ieguldījumus, tostarp tos, kas nodrošina reversās plūsmas no Vācijas.

Visbeidzot, lai labāk varētu risināt situācijas attiecībā uz turpmākiem starpvaldību nolīgumiem, Komisija iesniedza tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir starpvaldību nolīgumiem par gāzi un naftu veikt Komisijas iepriekšēju pārbaudi. Šis priekšlikums stājās spēkā 2017. gadā.

Plašāka informācija par šodien pieņemto lēmumu būs pieejama Komisijas konkurences tīmekļa vietnē publiskajā lietu reģistrā ar lietas numuru AT.39816.

 

IP/18/3921

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos