Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Antitröszt: a Bizottság kötelező erejű kötelezettségeket ír elő a Gazprom számára, hogy a gáz szabadon és versenyképes árakon jusson el a közép- és kelet-európai gázpiacokra

Brüsszel, 2018. május 24.

Az Európai Bizottság olyan határozatot fogadott el, amely kötelezettségeket ír elő a Gazprom számára a Bizottság versennyel kapcsolatos aggályainak eloszlatása, valamint a földgáz a közép- és kelet-európai gázpiacokon történő szabad áramlásának lehetővé tétele céljából, az európai fogyasztók és vállalkozások javára.

A versenypolitikáért felelős uniós biztos, Margrethe Vestager a következőket nyilatkozta: „Az Európában üzleti tevékenységet folytató valamennyi vállalatnak tiszteletben kell tartania a versenyre vonatkozó európai szabályokat, függetlenül attól, hogy honnan származik. A mai határozat megszünteti a Gazprom által létrehozott akadályokat, amelyek a közép- és kelet-európai gázáramlás útjában állnak. Ám ennél tovább is megy – döntésünk a Gazpromra szabott, annak jövőbeli magatartására vonatkozó szabálykönyvet tartalmaz. Arra kötelezi a Gazpromot, hogy tegyen pozitív lépéseket a régióbeli gázpiacok további integrációja és az európai energia valódi belső piacának megvalósítása érdekében.Továbbá a Gazprom közép- és kelet-európai ügyfelei számára hatékony eszközt kínál annak biztosítására, hogy az általuk fizetett ár versenyképes legyen.

Ez az ügy sem a vállalat lobogójáról szól, hanem az európai fogyasztók és vállalkozások számára legjobb eredmény eléréséről. És az ügy nem ér véget a mai határozattal – ellenkezőleg, ma a Gazprom kötelezettségeinek végrehajtása kezdődik.”

A Gazprom számos közép- és kelet-európai országban domináns piaci pozícióval rendelkezik a földgázszállítás terén. 2015. április a Bizottság kifogásközlést küldött a Gazpromnak. A Bizottság arra az előzetes álláspontra helyezkedett, hogy a vállalat megsértette az uniós trösztellenes szabályokat azáltal, hogy átfogó stratégiát követett a gázpiacok nemzeti határok szerinti, nyolc tagállam (Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, és Szlovákia) közötti felosztására. Ez a stratégia lehetővé tette a Gazprom számára, hogy öt tagállamban (Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország) magasabb gázárakat számítson fel.

A Bizottság mai határozata véget vet a Gazprom ilyen viselkedésének. Ezenkívül olyan, a Gazpromra vonatkozó részletes szabályokat állapít meg, amelyek jelentősen meg fogják változtatni a Gazprom közép- és kelet-európai gázpiacokon való működését:

 • A gáz szabad áramlását akadályozó szerződéses akadályok felszámolása: A Gazpromnak fel kell számolnia minden olyan korlátozást, amelyet az ügyfelek határokon átnyúló gázértékesítései tekintetében hoztak.
 • Az elszigetelt piacokra irányuló és onnan kiinduló gázáramlás elősegítésének kötelezettsége: A Gazprom lehetővé fogja tenni a gáz Közép- és Kelet-Európa egyes olyan részeibe – konkrétan a balti államokba és Bulgáriába – történő áramlását, amelyek még mindig el vannak szigetelve a többi tagállamtól a rendszerösszekötők hiánya miatt.
 • Strukturált folyamat a versenyképes gázárak biztosítására: A Gazprom érintett ügyfelei hatékony eszközt kapnak annak biztosításához, hogy az általuk fizetett gázár tükrözze a nyugat-európai gázpiacok – ahol tényleges verseny folyik – árszintjét, különösen a cseppfolyósítottföldgáz-elosztó központokét.
 • Tilos a gázellátás terén meglévő erőfölényt kihasználni: A Gazprom nem élhet a gázinfrastruktúrával kapcsolatos azon előnyeivel, amelyekre vevőitől gázellátási erőfölénye révén tehetett szert.

Ezek a kötelezettségek együttesen választ adnak a Bizottság versenyjogi aggályaira, és megvalósítják a gáz Közép- és Kelet-Európában versenyképes árakon történő szabad áramlásának lehetővé tételére vonatkozó célkitűzéseit.

A Bizottság ezért úgy döntött, hogy e kötelezettségeket (úgynevezett „kötelezettségvállalások”) jogilag kötelező erejűvé teszi a Gazprom számára (az 1/2003 antitrösztrendelet 9. cikke értelmében).

Ha egy vállalat megszegi bármely ilyen kötelezettségvállalását, a Bizottság a vállalat világméretű forgalmának akár 10%-át kitevő bírságot is kiszabhat anélkül, hogy bizonyítania kellene az uniós antitrösztszabályok megsértését.

Általánosságban az, hogy a közép- és kelet-európai gázpiacokon a verseny tényleges-e, nem csupán az uniós versenyjogi szabályok érvényesítésétől függ, hanem a gázellátás diverzifikációját szolgáló beruházásoktól, továbbá a célirányos európai és tagállami energiapolitikai jogszabályoktól és azok megfelelő végrehajtásától is. A Bizottság ezért tűzte ki kiemelt célként az európai energiaunió megvalósítását.

 

graph HU

 

A Gazprom kötelezettségeinek részletei

A Bizottság versenyjogi aggályainak eloszlatása érdekében a Gazpromnak olyan kötelezettségnek kell megfelelnie, amelyek célja, hogy Közép- és Kelet-Európában versenyképes áron biztosítsák a gáz szabad áramlását. A Gazprom e kötelezettségei nyolc évre szólnak.

Tükrözik az érdekelt felek egy, a Bizottság által a javaslat korábbi változatáról 2017 márciusában indított piaci teszt során adott visszajelzéseit. A piaci teszt során számos érdekelt fél – köztük kormányok, nemzeti versenyhatóságok, gáznagykereskedők, ipari szövetségek és tudományos szakemberek – válaszolt, ami jelentősen hozzájárult a végleges kötelezettségek tisztázásához és hatékonyságuk biztosításához.

 

1)   A Gazpromnak le kell bontania a közép- és kelet-európai gázáramlás útjában álló akadályokat

A Bizottság aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Gazprom területi korlátozásokat vezetett be mind a nyolc tagállamban (Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország és Szlovákia) a nagykereskedőkkel és néhány ipari fogyasztóval kötött beszállítási szerződéseiben. Ezek a korlátozások olyan kiviteli tilalmakat és kikötéseket tartalmaznak, amelyek előírják a megvásárolt gázt egy adott területen történő felhasználását (rendeltetési kikötések) és egyéb olyan intézkedéseket, amelyek megakadályozták a gáz határokon átnyúló áramlását.

Válaszul a Bizottság határozata előírja a Gazprom számára, hogy építse le a közép- és kelet-európai gázpiacokon a földgáz szabad áramlásának valamennyi ilyen szerződéses akadályát, függetlenül attól, hogy azok a határokon átnyúló értékesítést lehetetlenné vagy csak pénzügyileg kevésbé vonzóvá teszik. A Gazprom a jövőben sem alkalmazhat ilyen rendelkezéseket.

A Gazpromnak továbbá a bulgáriai gázpiacot érintő felügyeleti és fogyasztásmérési rendelkezéseket is módosítania kell szerződéseiben, amely rendelkezések a bulgáriai gázpiacot elszigetelték a szomszédos uniós gázpiacokról. Ez lehetővé fogja tenni, hogy az irányítás átszálljon a Gazpromról az infrastruktúra bolgár üzemeltetőjére. A piaci teszt nyomán a Gazprom számos technikai elemet tisztázott annak biztosítására, hogy a kötelezettségvállalások teljes mértékben érvényesüljenek.

Ezek a kötelezettségvállalások le fogják építeni a Gazprom által létrehozott valamennyi akadályt, amely a közép- és kelet-európai gázáramlás útjában áll.

 

2)   A Gazpromnak aktív lépéseket kell tennie a közép- és kelet-európai gázpiacok integrációja érdekében

Ahhoz is, hogy a földgáz ténylegesen szabadon áramolhasson Közép- és Kelet-Európában, az is szükséges, hogy legyen szállítási infrastruktúra, azaz a nemzeti gázpiacokat egymással összekötő rendszerösszekötők. Ilyen infrastruktúra már létezik a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában. A Bulgáriát, Észtországot, Lettországot és Litvániát a szomszédos uniós gázpiacokkal összekötő infrastruktúra azonban még nem áll megfelelően rendelkezésre. Ez korlátozza a Gazprom ügyfeleinek azon képességét, hogy az ezekbe az országokba irányuló és onnan érkező gázt újra értékesíthessék, még akkor is, ha rendelkeznek felesleges mennyiséggel.

A Gazprom most „ki fogja váltani” a rendszerösszekötők hiányát azáltal, hogy az érintett ügyfelek számára lehetőséget biztosít arra, hogy az említett országokba és országokból gázt szállítsanak. Az eredetileg Magyarországra, Lengyelországba vagy Szlovákiába történő szállítás céljából bevásárolt ügyfelek úgy dönthetnek, hogy a Gazprom részben vagy egészben Bulgáriába és/vagy a balti államokba (és fordítva) szállítsa a gázt:

 • A Gazprom ügyfeleinek széles köre számára elérhető csereügyletek: A Gazpromnak ezt a lehetőséget elérhetővé kell tennie azon érintett vevők számára, amelyek gáz egyes közép- és kelet-európai szállítási teljesítési pontokra történő szállításáról szóló gázszállítási szerződéssel rendelkeznek (vagy fognak rendelkezni). A piaci teszt nyomán ez a legalább 18 hónapos időtartamú szerződésekre alkalmazandó. A mechanizmus nem lenne működőképes a rövidebb időtartamú szerződések esetében, mivel az teljesítési pontra történő gázszállítás minimális időtartama tizenkét hónap, amely előtt négy hónappal értesíteni kell a Gazpromot.
 • Az elszigetelt piacokról mindkét irányban sor kerülhet csereügyletekre: A Gazprom érintett vevőinek lehetősége van arra, hogy felkérjék a Gazpromot arra, hogy gázukat az eredetileg megállapított teljesítési pontok helyett a balti államokba és Bulgáriába szállítsa (Lengyelországból vagy Szlovákiából a balti országokba, illetve Szlovákiából vagy Magyarországról Bulgáriába). A piaci teszt nyomán az ilyen csereügyletek mindkét irányban lehetségesek lesznek. Ez hatékonyabbá fogja tenni a mechanizmust, és a közép- és kelet-európai gázpiacok jobb integrációját fogja eredményezni.
 • Rögzített és átlátható szolgáltatási díjak a szállításért: A Gazprom által e szolgáltatásért felszámítható díjakat rögzítik és átláthatóvá teszik. E díjakat a piaci teszt nyomán jelentősen csökkentették, hogy pénzügyileg vonzóvá tegyék a mechanizmust.
 • Rugalmasság a Gazprom ügyfelei számára e lehetőség gyakorlása érdekében: A piaci teszt nyomán a Gazprom ügyfelei kisebb mennyiségű gáz (50 millió m3) és rövidebb idő (négy hónap) esetében gyakorolhatják ezeket a lehetőségeket.
 • A Gazprom korlátozott okokból tagadhatja meg a csereügylet végrehajtását: A piaci teszt nyomán a Gazprom csak akkor tagadhatja meg a csereügylet végrehajtását, ha nincs átviteli kapacitás. Ezt egy független megbízott szorosan nyomon fogja követni.

Ez a mechanizmus lehetővé teszi a gáz áramlását a balti államokba és Bulgáriába, illetve a balti államokból és Bulgáriából, mintha már kiépültek volna az uniós szomszédokkal a gáz-rendszerösszekötők. Lehetővé fogja tenni a Gazprom ügyfelei számára, hogy új üzleti lehetőségeket keressenek még a rendszerösszekötők kiépülése előtt, ami előnyös a Bulgáriában és a balti államokban tevékenykedő fogyasztók és vállalkozások számára.

 

3)   A Gazprom elkötelezett a strukturált folyamat mellett a közép- és kelet-európai versenyképes gázárak jövőbeni biztosítása érdekében

A Bizottság aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy elképzelhető, hogy a Gazprom öt tagállamban (Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország) magasabb árakat tudott felszámítani.

Válaszul a Bizottság határozata a Gazprom ezen országokban levő, hosszú távú szerződésekkel rendelkező ügyfelei számára hatékony eszközt biztosít ahhoz, hogy a jövőben általuk fizetett gázárak biztosan versenyképesek legyenek:

 • A fogyasztók alacsonyabb árat követelhetnek, ha az általuk fizetett gázár eltér a versenyképes nyugat-európai referenciaáraktól: A Gazprom ügyfelei szerződéses jogot kapnak arra, hogy alacsonyabb gázárat kérjenek, ha az általuk fizetett ár eltér a versenyképes nyugati referenciaértékektől, ideértve a cseppfolyósítottgáz-elosztó központoknál érvényes árakat is. Ezzel a lehetőséggel gyakran (kétévente) élhetnek, és ötévente egy további „joker” lehetőségük is lesz. A piaci teszt nyomán a meglévő ügyfelek ezt a jogot gyakorolhatják közvetlenül a bizottsági határozatot követően, és a Gazpromnak ezt a jogot új ügyfeleinek is fel kell ajánlania.
 • Az új gázárat a versenyképes kontinentális nyugat-európai gázpiacok árszintjével összhangban kell meghatározni: Az új árnak tükröznie kell a versenyképes kontinentális nyugat-európai referenciaárakat, beleértve a cseppfolyósítottgáz-elosztó központoknál érvényes árakat is. A piaci teszt nyomán ez az iránymutatás jelentősen javult, hogy kifejezett utalást tartalmazzon a kontinentális nyugat-európai gázpiacok árszintjére, beleértve a kontinentális Európában legrelevánsabb cseppfolyósítottgáz-elosztó központok, nevezetesen a hollandiai TTF és a németországi NCG árait. Az új, alacsonyabb árat visszamenőlegesen, az árfelülvizsgálati kérelem időpontjától kell majd alkalmazni.
 • Választottbíráskodás abban az esetben, ha a Gazprom nem egyezik meg rövid határidőn belül: Ha a Gazprom és ügyfele 120 napon belül nem egyezik meg egy új árról, a vita választottbíró elé terjeszthető. A választottbíró ezután olyan versenyképes állapít meg, amely teljes mértékben figyelembe veszi a fent említett nyugat-európai referenciaértékeket. Továbbá a választottbírósági eljárásnak az EU-n belül kell zajlania. Az Európai Unióban működő választottbíróságok kötelesek tiszteletben tartani és alkalmazni az uniós versenyszabályokat. A Bizottság az ilyen ügyekben jogosult amicus curiae minőségben beavatkozni.

Ez biztosítani fogja a versenyképes gázárakat ezekben a régiókban, és elkerülhetővé teszi, hogy az olajár-indexált szerződések szerinti gázárak jelentősen eltérjenek a versenyképes referenciaáraktól a jövőben. A kötelezettség minden hároméves vagy hosszabb időtartamú szerződésre vonatkozik, mivel az árazási aggályok csak olyan hosszú távú szerződések esetében relevánsak, ahol a jövőbeli új fejlemények a versenyképes értékeket mutató referenciaértékektől való jelentős eltérést eredményezhetnek.

 

4)   A piaci erőfölénnyel elért követelések visszavonása

Végül a Bizottság aggályosnak találta, hogy a gázellátási piacon meglévő erőfölényét arra használta, hogy előnyöket szerezzen tekintettel a gázinfrastruktúrához való hozzáférésre vagy a gázinfrastruktúra ellenőrzésére. A kifogásközlés aggályokat vetett fel a bulgáriai Déli Áramlat projekttel és a Lengyelországba vezető Jamal csővezetékkel kapcsolatban.

 • A Déli Áramlat tekintetében a határozat egyértelművé teszi, hogy a Gazprom nem élhet elért előnyeivel. A Gazprom a Déli Áramlat projekt megszüntetését követően nem fog kártérítést kérni bolgár partnereitől. Ez független attól, hogy a kártérítési keresetek megalapozottak lettek volna-e vagy sem.
 • A Jamal csővezeték tekintetében a Bizottság vizsgálata kimutatta, hogy a helyzet nem módosítható trösztellenes eljárás révén, mivel az Oroszország és Lengyelország közötti gázkapcsolatokról kormányközi megállapodások rendelkeznek. A lengyel energiaszabályozó hatóság 2015 májusi határozata mindenesetre nem erősítette meg azon állításokat, melyek szerint a Gazprom a Jamal csővezeték tekintetében kizárta volna a lengyel gázpiacot. A szabályozó hatóság megállapította, hogy a Jamal vezeték tulajdonosa, az Europolgaz (amelynek a Gazprom társtulajdona) nem képes késleltetni vagy blokkolni a csővezetékbe történő beruházásokat: minden beruházás, mint például a Németország irányába a fordított áramlást lehetővé tevő beruházások, a tanúsított szállításirendszer-üzemeltető (Gaz-System) által tervezettek szerint valósult meg.

Végül, a jövőbeli kormányközi megállapodások jobb kezelése érdekében a Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő, amelynek értelmében a gáz- és olajügyi kormányközi megállapodásokat Bizottság előzetesen megvizsgálná. Ez a javaslat 2017-ben lépett hatályba.

A mai határozattal kapcsolatos további információk a Bizottság versenypolitikai weboldalán lesznek elérhetők az ügyek nyilvántartásában AT.39816 ügyszám alatt.

IP/18/3921

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Photos