Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós költségvetés: Regionális fejlesztés és kohéziós politika 2020 után

Strasbourg, 2018. május 29.

A 2021–2027 közötti időszakra szóló következő hosszú távú uniós költségvetés esetében a Bizottság a kohéziós politika – amely az EU fő beruházási politikája, egyben szolidaritásának egyik legkonkrétabb megnyilvánulása – korszerűsítését javasolja.

Az EU gazdasága fellendülőben van, de további beruházási erőfeszítésekre van szükség a tagállamok közötti és a tagállamokon belüli tartós szakadék áthidalása érdekében. A 2021–2027 közötti időszakra szóló 373 milliárd eurós kerettel[1] a jövőbeli kohéziós politika rendelkezik az e szakadék áthidalását elősegítő beruházási erővel. A forrásokat továbbra is azokba a régiókba irányítja, ahol szükség van az Unió többi részéhez való felzárkózásra. Emellett továbbra is erős és közvetlen kapcsolatot tart fenn az EU, valamint az EU régiói és városai között.

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke a következőket mondta: „A következő évtizedben a kohéziós politika segíteni fogja az összes régiót az ipar modernizálásában és az innovációba, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaságra való átállásba történő beruházásban. Emellett javaslatunk hozzájárul a vállalkozásbarát európai környezethez, meghatározva a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a beruházásokhoz szükséges feltételeket.”

Corina Creţu, a regionális politikáért felelős uniós biztos kijelentette: „A mai napon javaslatot teszünk egy olyan kohéziós politikára, amely minden régióra vonatkozik, és senkit nem hagy cserben. Rugalmasabbá tettük, hogy alkalmazkodjunk az új prioritásokhoz, és jobban védelmezzük polgárainkat. A szabályokat egyszerűsítettük: ez előnyös lesz a kisvállalkozásoktól kezdve a vállalkozókon át az iskolákig és kórházakig, megkönnyítve számukra az alapokhoz való hozzáférést.”

A Bizottság korszerűsített kohéziós politikára vonatkozó javaslatának főbb jellemzői a következők:

1. A legfontosabb beruházási prioritások, ahol az EU van a legjobb helyzetben e támogatás nyújtásához: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap által finanszírozott beruházások zöme az innovációra, a kisvállalkozások támogatására, a digitális technológiákra és az ipari modernizációra fog irányulni. Emellett az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság felé történő elmozdulásra és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre is kiterjed, megvalósítva a Párizsi Megállapodásban foglaltakat.

2. Kohéziós politika valamennyi régióra és testre szabottabb megközelítés a regionális fejlesztéshez:

 • Beruházás valamennyi régióban:: A növekedés vagy a jövedelem terén továbbra is lemaradásban lévő régiók – főként Dél- és Kelet-Európában – a jövőben is jelentős uniós támogatásban részesülnek. A kohéziós politika azonban minden régióban folytatja a beruházásokat, mivel számos európai régió – többek között a gazdagabb tagállamokban elhelyezkedők – küzd az ipari átalakulással, a munkanélküliséggel és a globalizált gazdaságban való helytállás okozta kihívásokkal.
 • Testreszabott megközelítés: A kohéziós politika 3 régiókategóriát tart meg: kevésbé fejlett, átmeneti és fejlettebb régiók. Az egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az alacsony jövedelmű és alacsony növekedésű régiók felzárkózásának elősegítése érdekében az egy főre jutó GDP továbbra is a források elosztásának elsődleges kritériuma marad. Emellett új kritériumok kerülnek bevezetésre, melyek célja, hogy jobban tükrözzék a valós helyzetet: a munkanélküliséget, az ifjúsági munkanélküliséget, az alacsonyabb képzettségi szintet, az éghajlatváltozást és a migránsok befogadását és integrációját.
 • Helyi vezetés: A 2021–2027-es kohéziós politika olyan Európát tükröz, amely a helyi szinten vezetett fejlesztési stratégiák támogatásával eszközöket biztosít. A helyi, városi és területi hatóságok aktívabban részt vesznek az uniós források kezelésében, míg a megnövelt társfinanszírozási arányok javítják a régiókban és városokban az uniós finanszírozású projektekkel kapcsolatos felelősségvállalást.

3. Kevesebb, világosabb, rövidebb szabályok és rugalmasabb keret:

 • A pénzeszközökhöz való hozzáférés egyszerűsítése: A Bizottság a következő hosszú távú uniós költségvetés keretében az összetett szabályok egyszerűsítését javasolja, hogy azok kevesebb bürokráciát és kevésbé szigorú ellenőrzéseket vonjanak maguk után az uniós támogatásban részesülő vállalkozások és vállalkozók számára.
 • Egységes szabálykönyv: Egy egységes szabálykönyv 7 uniós alapra terjed ki, melyeket a tagállamokkal partnerségben hajtanak végre („megosztott irányítás”); ez megkönnyíti majd az uniós alapok programirányítóinak feladatait. Emellett elősegíti a szinergiákat – például a kohéziós politikai alapok és a Menekültügyi és Migrációs Alap között – a migránsokra vonatkozó helyi integrációs stratégiák kidolgozásában. A keret lehetővé teszi az uniós költségvetési eszköztár más alapokkal való hatékonyabb összekapcsolását is; a tagállamok például dönthetnek úgy, hogy a kohéziós politika forrásainak egy részét átcsoportosítják az InvestEU programba.
 • A szükségletekhez való alkalmazkodás: Az új keret a hosszú távú beruházási tervezéshez szükséges stabilitást ötvözi az előre nem látható események kezeléséhez szükséges megfelelő rugalmassággal. Félidős értékelés fogja meghatározni, hogy a finanszírozási időszak utolsó 2 évében szükség lesz-e változtatásokra a programokban, és lehetőség lesz-e a források korlátozott mértékű átcsoportosítására az uniós alapokból.

4. Megerősített kapcsolat az európai szemeszterrel az európai beruházási környezet javítása érdekében: A Bizottság javasolja a kohéziós politika és az európai szemeszter közötti kapcsolat megerősítését, hogy Európában növekedés- és vállalkozásbarát környezet jöjjön létre, és mind az EU, mind pedig a nemzeti beruházások teljes mértékben kiaknázhassák a bennük rejlő lehetőségeket. A strukturális reformok erőteljesebb kohéziós politikai támogatása biztosítja az új, továbbfejlesztett strukturális reform-támogató programmal való teljes komplementaritást és koordinációt.

További lépések

Az Európai Bizottság példa nélküli átláthatóságról tett tanúbizonyságot a május 2-án első alkalommal bemutatott a folyó és az állandó 2018-as árakon készített új, hosszú távú uniós költségvetésre tett javaslatával. Hasonlóképpen a Bizottság ma kiadja a nemzeti kohéziós politika tagállamonkénti allokációit a folyó és az állandó 2018-as árakon (lásd a mellékletben).

A hosszú távú uniós költségvetésre és ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az uniós források mielőbb megjelenjenek helyi szinten, és a lehető leghamarabb eredményeket mutassanak fel.

A jelenlegi, 2014–2020-as költségvetési időszak elején tapasztaltakhoz hasonló késedelmek azt jelentenék, hogy 100 000 uniós finanszírozású projekt nem kezdődhetne meg időben; hogy számos, felújításra szoruló iskolának várnia kellene e munkálatokra; a kórházakba késve érkeznének meg az orvostechnikai eszközök, vagy a kisvállalkozásoknak bizonytalan körülmények között kellene megtervezniük beruházásaikat.

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között, folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke.

További információk

Regionális fejlesztés és kohéziós politika 2020 után: Kérdések és válaszok

Jogi szövegek és tájékoztatók:

 • Regionális fejlesztés és kohézió: az új keret rövid áttekintése
 • Testreszabott megközelítés a regionális fejlesztésre
 • A kohéziós politika egyszerűbb és rugalmasabb kerete
 • Szorosabb kapcsolat az európai szemeszterrel és az Unió gazdasági kormányzásával
 • Több lehetőség szinergiák megteremtésére az uniós költségvetésen belül

További információk a jövőbeli uniós költségvetésről itt olvashatók.

 

MELLÉKLET

Kohéziós politikai allokációk a 2021–2027-es időszakra

A Bizottság példa nélküli átláthatóságról tett tanúbizonyságot a május 2-án első alkalommal bemutatott a folyó és az állandó 2018-as árakon készített új, hosszú távú uniós költségvetésre tett javaslatával. Hasonlóképpen a Bizottság kiad a különböző kiadási programokra vonatkozó minden releváns adatot a folyó és az állandó 2018-as árakon.

 visual

 

 

[1] Folyó árak – az infláció figyelembevételével

IP/18/3885

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar