Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Grönt ljus för förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland

Bryssel den 22 maj 2018

Kommissionen välkomnar rådets beslut i dag att anta förhandlingsdirektiven för frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland. Förberedelserna – som innefattade en konsekvensanalys för båda avtalen – är nu avslutade och formella förhandlingar kan inledas.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har följande att säga: –Avtalen kommer att bygga vidare på de framgångsrika nyligen ingångna avtalen med Kanada, Japan, Singapore, Vietnam och Mexiko, och utvidga alliansen av partnerländer som vill ha en öppen och regelbaserad global handel. Öppen handel måste gå hand i hand med en politik som utformas på ett öppet och inkluderande sätt. Det är orsaken till att kommissionen har offentliggjort utkastet till förhandlingsmandat med Australien och Nya Zeeland när förslaget om att inleda förhandlingar överlämnades till rådet. Avtalen kommer att förhandlas fram med största möjliga insyn och vi förväntar oss att medlemsländerna ska upprätthålla samma höga grad av öppenhet.

Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handelsfrågor, hade följande kommentar: –Det här är goda nyheter. Vi ser fram emot att få lägga till Australien och Nya Zeeland till EU:s växande krets av nära handelspartner. Vi står redan varandra nära vad gäller delade värden och vår öppna, globala inställning. Vi kommer nu tillsammans att förhandla fram ömsesidigt gynnsamma uppgörelser som skapar nya möjligheter för våra företag, och som samtidigt garanterar höga normer på viktiga områden som exempelvis hållbar utveckling. Jag ser fram emot att få besöka Canberra och Wellington de kommande veckorna för den officiella inledningen av förhandlingarna. Att vi inleder dessa samtal mellan likasinnade partner sänder en tydlig signal i en tid då många att ta den enkla protektionistiska vägen.

Australien och Nya Zeeland är viktiga allierade och avtalen kommer att ge betydande ekonomiska vinster genom att undanröja hinder och ytterligare öka handeln. Trots avståndet är handeln mellan EU och de båda länderna redan ungefär densamma som med Mexiko eller Kanada.

Handelsavtal med Australien och Nya Zeeland skulle ge EU:s näringsliv en viktig inkörsport till Asien och Stillahavsregionen. Genom avtalen kommer europeiska företag att kunna verka på lika villkor som företag från andra länder i regionen som har anslutit sig till det övergripande och progressiva avtalet för Stillahavspartnerskap (CPTPP) eller som redan har fått bättre tillträde till marknaderna i Australien och Nya Zeeland via andra förmånshandelsavtal.

Cecilia Malmström kommer att resa till Australien och Nya Zeeland i juni för att inleda förhandlingarna på politisk nivå. De första förhandlingsrundorna mellan förhandlingsteamen planeras därefter äga rum i Bryssel i juli.

Läs mer

Utkastet till förhandlingsmandat med Australien och utkastet till förhandlingsmandat med Nya Zeeland– föreslagna av kommissionen i september 2017

Faktablad om framtida förhandlingar med Australien och Nya Zeeland

Konsekvensrapport och en sammanfattning av avtalet med Australien

Konsekvensrapport och en sammanfattning av avtalet med Nya Zealand

Mer information om handelsförbindelserna mellan EU och Australien samt EU och Nya Zealand

IP/18/3881

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar