Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU za leto 2019: Komisija predlaga proračun, osredotočen na kontinuiteto in rezultate – za rast, solidarnost, varnost

Bruselj, 23. maja 2018

Komisija je danes predložila predlog proračuna EU za leto 2019 v višini 166 milijard evrov v obveznostih, kar pomeni 3‑odstotno povečanje glede na leto 2018, s poudarkom na naložbah v močnejše in odpornejše evropsko gospodarstvo ter spodbujanju solidarnosti in varnosti na obeh straneh meje EU.

Ta proračun je šesti po vrsti v sedanjem dolgoročnem proračunu za obdobje 2014–2020 in upošteva njegove omejitve. Zasnovan je tako, da bi se čim bolje izkoristilo financiranje obstoječih programov in novih pobud ter spodbujala evropska dodana vrednost v skladu s prioritetami Junckerjeve Komisije.

Komisar Günther H. Oettinger, pristojen za proračun in človeške vire, je povedal: „Predlagamo ambiciozen proračun, ki še naprej podpira naše prioritete, zlasti glede naložb, delovnih mest, mladih, migracij, solidarnosti in varnosti, ter našim državljanom zagotavlja evropsko dodano vrednost.EU potrebuje stabilnost in pozdravljam čimprejšnji dogovor Parlamenta in Sveta.“

Predlog temelji na predpostavki, da bo Združeno kraljestvo tudi po svojem izstopu 30. marca 2019 do konca leta 2020 še naprej prispevalo k izvrševanju proračuna EU in sodelovalo pri njem, kot da bi bilo še vedno država članica.

Ta predlog bodo zdaj skupaj proučili Evropski parlament in države članice Evropske unije. Na začetku tega meseca je Komisija predložila svoj predlog za pragmatičen in sodoben dolgoročni proračun za obdobje 2021–2027.

Spodbujanje evropskega gospodarstva

Sredstva, namenjena podpori gospodarske rasti, bodo v letu 2019 znašala skupaj skoraj 80 milijard evrov v obveznostih. To vključuje povečanje sredstev za več vodilnih programov:

 • 12,5 milijarde evrov (+8,4 % glede na leto 2018) za raziskave in inovacije v okviru programa Obzorje 2020, vključno s 194 milijoni evrov za novo skupno evropsko podjetje za visokozmogljivo računalništvo;

 • 2,6 milijarde evrov za izobraževanje v okviru programa Erasmus+ (+10,4 % glede na leto 2018);

 • 3,8 milijarde evrov v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) (+36,4 % glede na leto 2018) za infrastrukturna omrežja;

 • nadaljnjih 233,3 milijona evrov za pobudo za zaposlovanje mladih za podporo mladim, ki živijo v regijah z visoko stopnjo brezposelnosti mladih. Enak znesek bo dodeljen tudi iz Evropskega socialnega sklada.

  Komisija pričakuje, da se bodo programi kohezijske politike za obdobje 2014–2020 v letu 2019 še naprej izvajali z ustaljeno hitrostjo glede na spodbudne znake konec preteklega leta v višini 57 milijard evrov (+2,8 % glede na leto 2018), financiranje kmetijske politike pa naj bi se ohranilo v višini skoraj 60 milijard evrov (+1,2 % glede na leto 2018).

Varnost znotraj in zunaj meja EU

Kljub omejitvam dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2014–2020 je Komisija izkoristila vse možnosti za prožnost proračuna, da bi problematiki migracij in upravljanja meja tudi letos zagotovila posebno pozornost:

 • reforma skupnega evropskega azilnega sistema, da se zagotovi učinkovitejša, pravičnejša in bolj humana azilna politika;

 • nov sistem vstopa/izstopa za okrepitev upravljanja meja;

 • okrepitev evropske mejne in obalne straže, Agencije Evropske unije za azil in drugih agencij, ki se ukvarjajo z mejnimi in vizumskimi vprašanji;

 • dodatnih 1,5 milijarde evrov za instrument za begunce v Turčiji, da se bodo ljudem, ki bežijo pred vojno v Siriji in drugje, še naprej zagotavljali hrana, izobraževanje in nastanitev (dodatnih 500 milijonov evrov bo na voljo že v okviru sedanjega proračuna za leto 2018, zato Komisija predlaga tudi njegovo spremembo);

 • izvajanje dveh pomembnih pobud: partnerskega okvira s tretjimi državami v okviru evropske agende o migracijah in Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD) za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij.

Podpiranje novih pobud

Poleg konsolidacije preteklih prizadevanj ta predlog proračuna vključuje tudi podporo za nove pobude:

 • 103 milijone evrov za evropsko solidarnostno enoto, da se ustvarijo priložnosti za mlade za prostovoljno delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi ali v tujini;

 • 11 milijonov evrov za ustanovitev Evropskega organa za delo, ki bo prispeval k zagotavljanju pravične mobilnosti delovne sile na notranjem trgu in poenostavitvi sodelovanja med nacionalnimi organi;

 • 40 milijonov evrov za razširitev programa za podporo strukturnim reformam s poudarkom na izvajanju strukturnih reform v državah članicah;

 • 245 milijonov evrov za vzpostavitev evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo evropski obrambni industriji in za pripravo na vzpostavitev evropske obrambne unije;

 • 150 milijonov evrov za okrepitev odzivanja na potrese, požare v naravi in druge nesreče v Evropi prek rezerve zmogljivosti civilne zaščite na ravni EU, vključno z opremo in skupinami „rescEU“;

 • 5 milijonov evrov je namenjenih ustanovitvi novega Evropskega javnega tožilstva za pregon čezmejnih kaznivih dejanj, vključno z goljufijami, pranjem denarja in korupcijo. Sprejeti bodo nadaljnji ukrepi za zaščito posameznikov in podjetij pred kibernetskimi napadi.

Ozadje

Predlog proračuna EU za leto 2019 za vsak program, ki se financira, vključuje dva zneska, tj. obveznosti in plačila. „Obveznosti“ se nanašajo na znesek financiranja, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu, „plačila“ pa na dejansko izplačana sredstva. Predlog proračuna EU za leto 2019 znaša 166 milijard evrov v obveznostih (+3 % glede na leto 2018) in 149 milijard evrov v plačilih (+3 % glede na leto 2018).

Na splošno velja, da je proračun EU v prvi vrsti naložbeni proračun. Znaša približno 1 % BND EU in predstavlja okoli 2 % vse javne porabe EU, njegov cilj pa je dopolnjevati nacionalne proračune in izvajati prioritete, o katerih so se dogovorile vse članice EU.

V skladu z določbami osnutka sporazuma o izstopu, o katerem so se dogovorili pogajalci Združenega kraljestva in Unije, ki se nanašajo na finančno poravnavo, bo Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju še naprej „prispevalo k izvajanju proračuna Unije in sodelovalo pri njem“, kot da bi bilo polnopravna članica[1]. To se upošteva tudi pri predlogu proračuna EU za leto 2019.

Več informacij

 

[1] Osnutek sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, TF50 (2018) 35, 19. marec 2018

IP/18/3870

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar