Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

2019. évi uniós költségvetés: a Bizottság a folytonosságra és a teljesítésre összpontosító költségvetést terjeszt elő a növekedés, a szolidaritás és a biztonság érdekében

Brüsszel, 2018. május 23.

A Bizottság ma előterjesztette a 2019. évi uniós költségvetési tervezetet, amelynek összege kötelezettségvállalási előirányzatokban 166 milliárd euró, vagyis 2018-hoz képest 3%-os emelkedést mutat. A költségvetési tervezet egy erősebb és ellenállóbb európai gazdaságba való beruházást jelent, valamint előmozdítja a szolidaritást és a biztonságot az Unió határainak mindkét oldalán.

Ez a hatodik éves költségvetés a 2014–2020-as időszakra vonatkozó hatályos hosszú távú uniós költségvetés keretében, és figyelembe veszi az abban meghatározott korlátokat. A költségvetési tervezet összeállításakor a cél a Juncker-Bizottság prioritásaival összhangban a meglévő programok és új kezdeményezések finanszírozása, valamint az uniós hozzáadott érték fellendítése volt.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős uniós biztos a következőket nyilatkozta: „Olyan ambiciózus költségvetést terjesztünk elő, amely továbbra is támogatja a – különösen a beruházásokra, a munkahelyteremtésre, az ifjúságra, a migrációra, a szolidaritásra és a biztonságra vonatkozó – prioritásainkat, és uniós hozzáadott értéket nyújt polgáraink számára. Az Uniónak stabilitásra van szüksége, ezért mielőbbi megállapodást szorgalmazok a Parlamenttel és a Tanáccsal.”

A költségvetési tervezet azon az előfeltételezésen alapul, hogy az Egyesült Királyság – 2019. március 30-i kilépését követően – továbbra is úgy járul hozzá 2020 végéig az uniós költségvetések végrehajtásához, illetve abban úgy vesz részt, mintha még mindig tagállam lenne.

Következő lépésként az Európai Parlament és az uniós tagállamok együttesen megvitatják a javaslatot. A Bizottság május elején pragmatikus és modern hosszú távú költségvetésre irányuló javaslatot terjesztett elő a 2021–2027-es időszakra vonatkozóan.

Az európai gazdaság fellendítése

A különösen a gazdasági növekedés támogatását elősegítő összeg 2019-ben összesen 80 milliárd eurót tesz majd ki kötelezettségvállalásokban. Az összeg számos vezérprogram pénzügyi keretének emelését magában foglalja, így például a következőkét:

 • 12,5 milliárd euró (2018-hoz képest +8,4%) kutatásra és innovációra a „Horizont 2020” keretprogram alatt, ebből 194 millió euró az új Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozásra,

 • 2,6 milliárd euró (2018-hoz képest +10,4%) oktatásra az Erasmus+ keretében,

 • 3,8 milliárd euró (2018-hoz képest +36,4%) infrastrukturális hálózatokra az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében,

 • további 233,3 millió euró az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre az olyan régiókban élő fiatalok támogatására, ahol az ifjúsági munkanélküliség magas; ezt az összeget az Európai Szociális Alapból nyújtott forrásokkal egészítik ki.

  A Bizottság várakozásai szerint a 2014–2020-as kohéziós politikai programok végrehajtása 2019-ben is megfelelő ütemben halad, miután a biztató jelek szerint múlt év végéig 57 milliárd eurót használtak fel (2018-hoz képest +2,8%). A mezőgazdasági politika finanszírozása stabil marad, közel 60 milliárd eurót tesz majd ki (2018-hoz képest +1,2%).

Biztonság az uniós határokon belül és azokon túl

Jóllehet a 2014–2020-as időszakra vonatkozó hosszú távú uniós költségvetés korlátokat állapít meg, a Bizottság az összes rugalmasságot felhasználja a költségvetésben annak biztosítására, hogy jövőre is kiemelten kezelje a migrációval és a határigazgatással kapcsolatos kérdéseket, így például a következőket:

 • a közös európai menekültügyi rendszer reformja a hatékonyabb, méltányosabb és humánusabb menekültügyi politika biztosítása érdekében,

 • új határregisztrációs rendszer a határigazgatás megerősítésére,

 • az Európai Határ- és Parti Őrség, az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége, valamint a határigazgatási és vízumkérdésekkel foglalkozó egyéb ügynökségek megerősítése,

 • további 1,5 milliárd euró a törökországi menekülteket támogató eszközre, hogy a Szíriában és máshol zajló háborúk elől menekülők részére továbbra is élelmiszert, oktatást és lakhatást biztosítsanak (a hatályos 2018. évi költségvetésben már szerepel további 500 millió euró, a Bizottság ezért a költségvetés módosítását is javasolja),

 • két jelentős kezdeményezés végrehajtása: a migráció kiváltó okainak kezelése céljából az európai migrációs stratégia keretében a harmadik országokkal való partnerségi keret, valamint az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA).

Új kezdeményezések támogatása

A korábbi erőfeszítések megszilárdításán túl a költségvetési tervezet az alábbi új kezdeményezéseket is támogatja:

 • 103 millió euró az Európai Szolidaritási Testületre, lehetőségeket teremtve a fiatalok számára, hogy önkéntes munkát vállaljanak vagy különböző projekteken dolgozzanak hazájukban vagy külföldön,

 • 11 millió euró az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozására. A hatóság segíti a méltányos munkaerő-mobilitást biztosítását a belső piacon, valamint egyszerűsíti a nemzeti hatóságok közötti együttműködést,

 • 40 millió euró a strukturálisreform-támogató program meghosszabbítására, középpontban a strukturális reformok tagállamokbeli végrehajtásával,

 • 245 millió euró az európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozására az európai védelmi ipar támogatása és az európai védelmi unió irányába tett előrelépés érdekében,

 • 150 millió euró az Európában előforduló földrengésekkel, kontrollálatlan vegetációtüzekkel és egyéb katasztrófákkal kapcsolatos válaszadás megerősítésére a polgári védelmi képességek uniós szintű tartalékán keresztül, ideértve a rescEU felszereléseket és csapatokat,

 • 5 millió euró az új Európai Ügyészség létrehozására a határon átnyúló bűncselekményekkel – többek között a csalással, a pénzmosással és a korrupcióval – kapcsolatos nyomozás céljából. Az egyének és a vállalkozások informatikai támadás elleni védelme érdekében további lépésekre kerül majd sor.

Háttér-információk

A 2019. évi uniós költségvetési tervezet minden program tekintetében két finanszírozandó összeget tartalmaz: kötelezettségvállalási előirányzatot és kifizetési előirányzatot. A kötelezettségvállalási előirányzat az egy adott évben szerződésekben vállalható összegeket, míg a kifizetési előirányzat a ténylegesen kifizetett összegeket jelenti. A 2019. évi uniós költségvetési tervezet összege kötelezettségvállalási előirányzatokban 166 milliárd euró (2018-hoz képest +3%), kifizetési előirányzatokban pedig 149 milliárd euró (2018-hoz képest +3%).

Általánosságban véve az uniós költségvetés mindenekelőtt beruházási költségvetés, amely az uniós GNI nagyjából 1%-át és az összes uniós közkiadás hozzávetőleg 2%-át jelenti. Célja a nemzeti költségvetések kiegészítése és azon prioritások végrehajtása, amelyekről valamennyi uniós tagállam megállapodott.

Az Egyesült Királyság és az Unió tárgyalói megállapodtak a kilépésről rendelkező megállapodás tervezetéről, amelynek a pénzügyi elszámolásról szóló cikkei értelmében az Egyesült Királyság „úgy járul hozzá az uniós költségvetések végrehajtásához, illetve abban úgy vesz részt”, mintha még mindig tagállam lenne[1]. A Bizottság a 2019. évi uniós költségvetési tervezetet ezért ennek alapján terjeszti elő.

További információk

 

[1] Tervezet – Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről, TF50 (2018) 35, 2018. március 19.

IP/18/3870

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar