Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Proračun EU-a za 2019.: Komisija predlaže proračun namijenjen ostvarivanju kontinuiteta i ciljeva u pogledu rasta, solidarnosti i sigurnosti

Bruxelles, 23. svibnja 2018.

Komisija je danas predložila nacrt proračuna EU-a za 2019. u iznosu od 166 milijardi EUR u obvezama, što odgovara povećanju od 3 % u odnosu na 2018., koji je namijenjen jačanju i razvoju otpornosti europskog gospodarstva te promicanju solidarnosti i sigurnosti s obje strane granica EU-a.

To je šesti proračun koji se donosi u okviru tekućeg dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2014. – 2020. i ograničenja utvrđenih u njemu. Osmišljen je kako bi se maksimalno poboljšalo financiranje postojećih programa i novih inicijativa te povećala europska dodana vrijednost u skladu s prioritetima Junckerove Komisije.

Povjerenik Günther H. Oettinger, nadležan za proračun i ljudske resurse, izjavio je: „Predlažemo ambiciozan proračun kojim će se pružiti daljnja potpora našim prioritetima, posebno u području ulaganja, zapošljavanja, mladih, migracija, solidarnosti i sigurnosti te ostvariti europska dodana vrijednost za naše građane.EU-u je potrebna stabilnost i veselim se postizanju dogovora s Parlamentom i Vijećem u što kraćem roku.”

Proračun se temelji na pretpostavci da će Ujedinjena Kraljevina nakon povlačenja 30. ožujka 2019. nastaviti pridonositi i sudjelovati u izvršenju proračuna EU-a kao da je država članica do kraja 2020.

Europski parlament i države članice Europske unije sada će zajednički raspraviti o tom prijedlogu. Komisija je početkom mjeseca iznijela prijedlog pragmatičnog i modernog dugoročnog proračuna za razdoblje 2021. – 2027.

Poticanje europskog gospodarstva

Za poticanje gospodarskog rasta u 2019. izdvojit će se poseban iznos od ukupno 80 milijardi EUR u obvezama. To obuhvaća povećanja u nizu ključnih programa:

 • 12,5 milijardi EUR (+8,4 % u odnosu na 2018.) za istraživanje i inovacije u okviru programa Obzor 2020., uključujući 194 milijarde EUR za novo Europsko zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi

 • 2,6 milijardi EUR za obrazovanje u okviru programa Erasmus + (+10,4 % u odnosu na 2018.)

 • 3,8 milijardi EUR u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) (+36,4 % u odnosu na 2018.) za infrastrukturne mreže

 • daljnjih 233,3 milijarde EUR za Inicijativu za zapošljavanje mladih koji žive u regijama s visokom stopom nezaposlenosti, u kombinaciji sa sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

  Komisija u 2019. očekuje nastavak optimalne brzine provedbe programa kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020., nakon poticaja krajem prošle godine u iznosu od 57 milijardi EUR (+2,8 % u odnosu na 2018.), te stabilan nastavak financiranja poljoprivredne politike s gotovo 60 milijardi EUR (+1,2 % u odnosu 2018.).

Sigurnost unutar i izvan granica EU-a

Unatoč ograničenjima dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2014. – 2020., Komisija će iskoristiti svu fleksibilnost proračuna kako bi se pitanjima migracije i upravljanja granicama iove godine posvetila posebna pozornost:

 • reformom zajedničkog europskog sustava azila za učinkovitiju, pravedniju i humaniju politiku azila

 • novim sustavom ulaska/izlaska za jače upravljanje granicama

 • jačanjem Europske granične i obalne straže, Agencije EU-a za azil i drugih agencija čiji je rad povezan s granicama i vizama

 • dodatnim iznosom od 1,5 milijardi EUR za Instrument za izbjeglice u Turskoj kako bi se ratnim izbjeglicama iz Sirije i drugim ratnim izbjeglicama nastavila osiguravati hrana, obrazovanje i smještaj (dodatnih 500 milijuna EUR osigurat će se već u okviru tekućeg proračuna za 2018. i zbog toga Komisija također predlaže njegovu izmjenu)

 • provedbom dviju velikih inicijativa: partnerskog okvira s trećim zemljama u okviru Europskog migracijskog programa i Europskog fonda za održivi razvoj (EFSD) za rješavanje temeljnih uzroka migracija.

Potpora novim inicijativama

Uz učvršćivanje prošlih nastojanja, novi nacrt proračuna obuhvaća i potporu novim inicijativama:

 • 103 milijuna EUR za Europske snage solidarnosti kako bi se mladima omogućilo da volontiraju ili rade na projektima u svojoj zemlji ili u inozemstvu

 • 11 milijuna EUR za uspostavu Europskog nadzornog tijela kojim će se osigurati pravedna mobilnost radne snage na unutarnjem tržištu i pojednostavniti suradnja među nacionalnim tijelima

 • 40 milijuna EUR za produženje Programa potpore strukturnim reformama s naglaskom na provedbi strukturnih reformi u državama članicama

 • 245 milijuna za uspostavu Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore europskoj obrambenoj industriji i ostvarivanja Europske obrambene unije

 • 150 milijuna EUR za jačanje odgovora na potrese, šumske požare i druge katastrofe u Europi s pomoću pričuve temeljnih kapaciteta za civilnu zaštitu na razini EU-a, uključujući opremu i timove „rescEU”

 • 5 milijuna EUR namijenjeno je uspostavi Ureda europskog javnog tužitelja za kazneni progon prekograničnih kaznenih djela, uključujući prijevare, pranje novca i korupciju. Poduzet će se daljnji koraci za zaštitu pojedinaca i poduzeća od kibernapada.

Kontekst

Nacrt proračuna EU-a za 2019. obuhvaća dva iznosa za svaki program koji će biti financiran – obveze i plaćanja. „Obveze” se odnose na financiranje koje se mogu ugovoriti u određenoj godini, a „plaćanja” su iznos koji je zaista isplaćen. Predloženi nacrt proračuna EU-a za 2019. iznosi 166 milijardi EUR u obvezama (+3 % u odnosu na 2018.) i 149 milijardi EUR u plaćanjima (+3 % u odnosu na 2018.).

Općenito, proračun EU-a prvenstveno je investicijski proračun. Iznosi oko 1 % BND EU-a i čini oko 2 % ukupne javne potrošnje u EU-u te služi kao nadopuna nacionalnim proračunima i za provedbu prioriteta o kojima su se dogovorile sve države članice EU-a.

Člancima nacrta sporazuma o povlačenju sklopljenog između pregovarača Ujedinjene Kraljevine i Unije o financijskoj nagodbi predviđeno je da će Ujedinjena Kraljevina i dalje „pridonositi i sudjelovati u izvršenju proračuna Unije” tijekom prijelaznog razdoblja kao da je punopravna članica[1]. Nacrt proračuna EU-a za 2019. stoga je predstavljen na toj osnovi.

Dodatne informacije

 

[1] Nacrt sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, TF50 (2018) 35, 19. ožujka 2018.

IP/18/3870

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar