Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija objavila smernice o prihajajočih novih pravilih o varstvu podatkov

Bruselj, 24. januarja 2018

Komisija je danes objavila smernice, da bi spodbudila neposredno in nemoteno izvajanje novih pravil o varstvu podatkov po vsej EU po 25. maju. Komisija je vzpostavila tudi novo spletno orodje, namenjeno malim in srednjim podjetjem.

Smernice, objavljene nekaj več kot sto dni pred začetkom uporabe novih pravil, opredeljujejo, katere naloge bi Evropska komisija, nacionalni organi za varstvo podatkov in nacionalne uprave še morali opraviti, da bi se priprave lahko uspešno zaključile.

Nova uredba sicer določa enoten nabor pravil, ki se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah, vendar bodo pri nekaterih vprašanjih vseeno potrebne znatne prilagoditve. Vlade EU bodo tako na primer morale spremeniti obstoječo zakonodajo, organi za varstvo podatkov pa ustanoviti Evropski odbor za varstvo podatkov. Smernice zajemajo navedbo glavnih novosti in priložnosti, ki se odpirajo z novimi pravili, oceno že opravljenega pripravljalnega dela in prikaz nalog, ki še čakajo Evropsko komisijo, nacionalne organe za varstvo podatkov in nacionalne uprave.

Podpredsednik Evropske komisije za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: „Svojo digitalno prihodnost lahko gradimo le na temeljih zaupanja. Varovati je treba zasebnost prav vseh. Okrepljena pravila EU o varstvu podatkov se bodo začela uporabljati 25. maja. Gre za velik korak naprej in odločeni smo poskrbeti, da bo koristil vsem.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dodala: „Način, kako ravnamo s podatki, bo v današnjem svetu v veliki meri odločal o naši gospodarski prihodnosti in osebni varnosti. Za odziv na nova tveganja potrebujemo sodobna pravila, zato vlade, organe in podjetja v EU pozivamo, naj preostali čas učinkovito izkoristijo in opravijo svojo vlogo pri pripravah na veliki dan.“

Komisija poziva vlade in organe za varstvo podatkov držav članic EU, naj bodo pripravljeni in naj zagotovijo podporo

Po sprejetju Splošne uredbe o varstvu podatkov maja 2016 je Komisija dejavno sodelovala z vsemi zadevnimi akterji, med katerimi so vlade, nacionalni organi, podjetja in civilna družba, da bi pripravili uporabo novih pravil.

Priprave po državah članicah napredujejo različno hitro. Do zdaj sta ustrezno nacionalno zakonodajo sprejeli samo dve. Države članice bi morale pospešiti sprejetje nacionalne zakonodaje in poskrbeti, da bodo ti ukrepi skladni z Uredbo. Prav tako bi morale zagotoviti, da bodo njihovi nacionalni organi imeli na voljo potrebne finančne in človeške vire, da bodo lahko delovali neodvisno in učinkovito.

Komisija je namenila 1,7 milijona evrov za financiranje organov za varstvo podatkov, pa tudi za usposabljanje strokovnjakov za varstvo podatkov. Nadaljnja 2 milijona evrov sta na voljo za podporo nacionalnim organom pri zagotavljanju pomoči podjetjem, zlasti MSP.

Novo spletno orodje podpira praktično uporabo

Seznanjenost s koristmi in priložnostmi, ki jih prinašajo nova pravila, ni povsod na enaki ravni. Zlasti se kaže potreba po okrepitvi osveščenosti malih in srednjih podjetij ter spremljanju njihovih prizadevanj za spoštovanje pravil.

Komisija je danes dala na voljo novo praktično spletno orodje, ki bo državljanom, podjetjem (zlasti MSP) in drugim organizacijam pomagalo pri spoštovanju novih pravil o varstvu podatkov in izkoriščanju prednosti, ki jih prinašajo.

Poleg tega bo Komisija sodelovala tudi pri dogodkih, ki se organizirajo v državah članicah, da bi zainteresiranim stranem pomagala pri pripravah in državljane obvestila o vplivu te uredbe.

Glavne inovacije in nove priložnosti

Splošna uredba o varstvu podatkov omogoča prost pretok podatkov na celotnem enotnem digitalnem trgu. Bolje bo varovala zasebnost Evropejcev ter okrepila zaupanje in varnost potrošnikov, hkrati pa odpira nove priložnosti za podjetja, zlasti manjša.

V smernicah so navedeni glavni elementi novih pravil o varstvu podatkov:

  • En sklop pravil po vsej celini, ki bo zagotavljal pravno varnost za podjetja in enako raven varstva podatkov v vsej EU za državljane.
  • Ista pravila veljajo za vsa podjetja, ki ponujajo storitve v EU, čeprav imajo ta podjetja sedež zunaj EU.
  • Močnejše in nove pravice za državljane: okrepljene so pravice do obveščenosti, dostopa in pozabe. Nova pravica do prenosljivosti podatkov državljanom omogoča, da svoje podatke iz enega podjetja prenesejo v drugo. To bo podjetjem prineslo nove poslovne priložnosti;
  • Večja zaščita pred kršitvami varnosti podatkov: podjetje, v katerem pride do kršitve varnosti podatkov, ki ogroža posameznike, mora o tem v 72 urah obvestiti organ za varstvo podatkov.
  • Močna pravila z odvračilnimi globami: vsi organi za varstvo podatkov bodo lahko naložili globo v višini do 20 milijonov evrov oziroma, v primeru podjetja, 4 % svetovnega letnega prometa.

Naslednji koraki

V obdobju do 25. maja bo Komisija še naprej dejavno podpirala države članice, organe za varstvo podatkov in podjetja, da bi zagotovila pripravljenost na začetek uporabe reforme. Po maju 2018 bo spremljala, kako države članice uporabljajo nova pravila, in po potrebi ukrepala. Eno leto po začetku uporabe uredbe (2019) bo Komisija organizirala dogodek, na katerem bo zbrala izkušnje različnih zainteresiranih strani pri izvajanju Uredbe. To bo tudi podlaga za poročilo o vrednotenju in pregledu te uredbe, ki ga mora Komisija predložiti do maja 2020.

Ozadje

EU je 6. aprila 2016 sklenila opraviti obsežno reformo svojega okvira za varstvo podatkov, in sicer s sprejetjem svežnja ukrepov za reformo varstva podatkov, ki zajema Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki nadomešča dvajset let staro direktivo. Dve leti po njenem sprejetju in začetku veljavnosti bodo 25. maja 2018 začela na ravni EU veljati nova pravila o varstvu podatkov.

Komisija je januarja 2017 predlagala uskladitev pravil o elektronskih komunikacijah (e-zasebnost) z novimi izjemno visokimi standardi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Septembra 2017 je Komisija predlagala nov sklop pravil, ki urejajo prosti pretok neosebnih podatkov v EU. Novi ukrepi bodo skupaj z že obstoječimi pravili o osebnih podatkih omogočili shranjevanje in obdelavo neosebnih podatkov po vsej Uniji, da bi tako povečali konkurenčnost evropskih podjetij in posodobili javne službe. O obeh predlogih morajo odločiti še Evropski parlament in države članice.

Več informacij

Smernice Komisije

Vprašanja in odgovori

Spletno orodje

Informativni pregledi:

– Boljša pravila za evropska podjetja

– Boljše varstvo podatkov za evropske državljane

– Naslednji koraki do 25. maja

– Splošna uredba o varstvu podatkov: zagotavljanje izvrševanja

Uspešno izvajanje reforme varstva podatkov usklajena prizadevanja

 

 

 

IP/18/386

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar