Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

DPH: Komise vítá přijetí nových nástrojů k boji proti podvodům v EU

Brusel 22. června 2018

Komise uvítala dnešní politickou dohodu členských států EU o nových nástrojích pro odstranění právních mezer v evropském systému daně z přidané hodnoty (DPH). Tato nekonzistentnost v předpisech může vést k rozsáhlým podvodům s DPH, které každoročně způsobují ztráty pro rozpočty členských států EU až ve výši 50 miliard EUR.

Nová opatření navržená Komisí v listopadu 2017 mají zvýšit vzájemnou důvěru mezi členskými státy ke sdílení většího objemu informací a prohloubit spolupráci mezi vnitrostátními daňovými orgány a donucovacími orgány. Jakmile vstoupí v platnost, budou členské státy moci sdílet relevantnější informace a ještě intenzivněji spolupracovat v boji proti organizované trestné činnosti, včetně terorismu.

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, k dohodě uvedl: „Tato nová pravidla, která byla dnes dohodnuta, potvrzují ochotu členských států bojovat s problémem podvodů s DPH společně. Je to pro EU skutečný reformní pokrok v oblasti DPH, který má vést k vytvoření systému, jenž plní svůj účel a znemožňuje páchání trestných činů v této oblasti. Celkově bude mít balíček návrhů Komise k DPH, jehož součástí jsou i tato pravidla, velký vliv na podvody s DPH a pozitivní účinky na veřejné finance a rozpočty zemí EU.“

Nová pravidla posílí spolupráci mezi členskými státy a umožní jim, aby podvodnou činnost v oblasti DPH řešily rychleji a účinněji, a to včetně podvodů probíhajících online. Budou se více využívat systémy IT, což nahradí manuální zpracovávání údajů. Informace o DPH a skupinách podílejících se na těch nejzávažnějších případech organizovaného zločinu v této oblasti budou nyní systematicky sdíleny s donucovacími orgány EU. Také se zlepší koordinace vyšetřování těchto případů mezi daňovými a donucovacími orgány na vnitrostátní i celoevropské úrovni, což zajistí, že tato rychle se rozvíjející činnost bude sledována a řešena rychleji a efektivněji. Nová opatření zásadně zlepší naši schopnost vysledovat osoby dopouštějící se daňového úniku a subjekty, které si daňové příjmy přisvojují k vlastnímu užitku.

Další kroky

Nová pravidla spolupráce budou zveřejněna v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost o 20 dní později. Jelikož zavedení automatizovaného přístupu k informacím shromažďovaným celními orgány a k údajům o registraci vozidel bude vyžadovat nová technologická řešení, jejich uplatňování bude odloženo do 1. ledna 2020.

Souvislosti

Navrhovaná opatření navazují na návrhy Komise týkající se hloubkové reformy systému DPH v EU, které byly předloženy v říjnu 2017, a na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU, jenž byl představen v dubnu 2016.

Společný systém DPH hraje na evropském jednotném trhu důležitou roli. Je důležitým a stále významnějším zdrojem příjmů v EU, jeho prostřednictvím se v roce 2015 vybral téměř 1 bilion eur, tedy 7 % unijního HDP. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU.

Další informace

Časté dotazy týkající se navrhovaných nástrojů pro boj proti podvodům v oblasti DPH

Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU

Tisková zpráva o reformě pravidel platby DPH v EU

Časté dotazy týkající se reformy pravidel platby DPH v EU

Informační přehled k reformě pravidel platby DPH v EU

IP/18/3868

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar