Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia bezpieczeństwa: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego rozwiązania problemu nielegalnych przepływów pieniężnych

Bruksela, 23 maja 2018 r.

Komisja z zadowoleniem przyjęła dziś porozumienie państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego w sprawie kluczowych środków służących kontroli przepływów środków pieniężnych do UE i z UE.

Wzmocnione przepisy, które uzupełniają unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i stanowią część Europejskiej agendy bezpieczeństwa, działają na rzecz walki z finansowaniem terroryzmu. Dzisiejszą decyzję podjęto po ostatniej rundzie negocjacji w Brukseli.

Zaostrzenie kontroli większych przepływów gotówki zwiększa zdolność UE do zwalczania prania pieniędzy, zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, przez co utrudnia terrorystom i przestępcom finansowanie swojej działalności. Odcięcie źródeł finansowania jest jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania potencjalnym atakom terrorystycznym i działalności przestępczej w UE i na świecie.

Reagując z zadowoleniem na porozumienie polityczne, Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: Posuwamy się dalej niż kiedykolwiek wcześniej w walce z praniem pieniędzy i terroryzmem, aby społeczeństwo było bezpieczne. Wychodzimy naprzeciw zrozumiałym oczekiwaniom obywateli, którzy są oburzeni zachowaniem przestępców i działalnością terrorystyczną na naszym terytorium. Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze porozumienie, które ma pomóc przeciwdziałać obchodzeniu kontroli środków pieniężnych na granicach zewnętrznych UE.

Uzgodnione dziś środki przyczynią się do zapewnienia, aby nielegalne przepływy pieniężne nie trafiały do przestępców działających w UE, nie nakładają one przy tym żadnych ograniczeń co do poziomu płatności gotówkowych w państwach członkowskich.

 Głównymi elementami nowych przepisów jest:

  • zaostrzenie kontroli gotówki przewożonej przez osoby wjeżdżające do UE lub opuszczające jej terytorium i mające przy sobie 10 tys. euro lub więcej w gotówce;
  • umożliwienie organom administracji podjęcia działań w przypadku kwot niższych niż próg 10 tys. euro powodujący obowiązek zgłoszenia, jeżeli istnieje podejrzenie działalności przestępczej;
  • Poprawa wymiany informacji między organami (jednostkami wywiadu celnego i finansowego) a państwami członkowskimi;
  • rozszerzenie kontroli celnych na środki pieniężne przesyłane w paczkach pocztowych lub przesyłkach towarowych, na karty przedpłacone i cenne towary takie jak złoto, które nie są obecnie objęte zakresem standardowego zgłoszenia celnego.

Kontekst

Obecne przepisy dotyczące przepływu środków pieniężnych w UE i poza jej obszarem, znane jako rozporządzenie w sprawie kontroli środków pieniężnych, obowiązują od 2007 r. i stanowią integralną część unijnych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na mocy tych przepisów podróżni wjeżdżający na terytorium UE lub wyjeżdżający z niej są prawnie zobowiązani do zgłaszania organom celnym środków pieniężnych o wartości 10 tys. euro lub większej (lub jej ekwiwalentu w innych walutach lub zbywalnych papierach na okaziciela). Dzisiejsze porozumienie rozszerza ten obowiązek na towary takie jak złoto i karty przedpłacone.

Ostatnie wydarzenia pokazały, że terrorystom udało się znaleźć sposoby na obejście przepisów dotyczących kontroli środków pieniężnych. Organizacje przestępcze, których nielegalna działalność generuje duże ilości gotówki, nie powinny mieć możliwości wykorzystania luk prawnych w obecnym systemie do przenoszenia i prania pieniędzy.

Co dalej?

Wstępne porozumienie musi zostać teraz formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Po przyjęciu rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a jego przepisy wejdą w życie 20 dni później. 

Dodatkowe informacje

ZESTAWIENIE INFORMACJI: Unia bezpieczeństwa – Europa, która chroni

Notatka prasowa dotycząca wniosku Komisji w sprawie aktualizacji przepisów UE dotyczących kontroli środków pieniężnych (grudzień 2016 r.)

Strona internetowa Komisji dotycząca kontroli środków pieniężnych

IP/18/3867

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar