Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia propune noi norme pentru OLAF, în calitatea sa de partener apropiat al Parchetului European

Bruxelles, 23 mai 2018

Instituirea unui Parchet European (EPPO) marchează începutul unei noi etape în combaterea fraudei care aduce atingere bugetului UE.

În acest context, Comisia Europeană propune astăzi modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Modificarea propusă vizează să asigure faptul că OLAF este dotat corespunzător pentru a coopera îndeaproape cu EPPO astfel încât să detecteze și să investigheze cazurile de fraudă din întreaga UE. De asemenea, schimbările propuse vor defini cu mai multă precizie instrumentele de care dispune OLAF pentru a efectua investigații administrative, în vederea sporirii eficacității acestora. Sunt vizate, în special, verificările și inspecțiile, accesul la informații referitoare la conturi bancare, precum și instrumentele menite să combată frauda în domeniul TVA.

„Bugetul conferă UE o veritabilă valoare adăugată. Trebuie să ne asigurăm că fiecare ban este cheltuit cu interesul cetățenilor noștri în minte. Aceasta înseamnă că lupta împotriva fraudei și a corupției trebuie să fie mai intensă ca niciodată. Trebuie să ne încredințăm că OLAF este adecvat scopului pentru care a fost creat și conlucrează cu EPPO fără sincope și cu eficiență. Trebuie să menținem un OLAF puternic, care să completeze abordarea în materie de drept penal a EPPO cu ajutorul unor investigații administrative solide.” a declarat Günther H. Oettinger, comisarul european pentru buget și resurse umane.

EPPO va avea competența de a cerceta și de a urmări penal cazurile de infracțiuni care aduc atingere bugetului UE, cum ar fi corupția sau frauda legată de fondurile UE, sau cazurile transfrontaliere de fraudă în materie de TVA.

Propunerea de astăzi privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 883/2013 urmărește să asigure faptul că OLAF devine un partener apropiat și de încredere al EPPO și că acesta continuă să efectueze investigații administrative pentru a completa activitatea desfășurată de EPPO. Astfel, OLAF va continua să joace un rol esențial în protejarea intereselor financiare ale Uniunii. EPPO și OLAF vor lucra în strânsă colaborare pentru a se asigura – prin mandate distincte, dar complementare – că toate mijloacele disponibile sunt utilizate pentru a combate frauda și pentru a proteja banii contribuabililor.

În statele membre care participă în cadrul EPPO, investigațiile OLAF se vor axa pe facilitarea recuperării administrative și pe prevenirea, cu ajutorul unor măsuri administrative, a unor noi prejudicii aduse fondurilor UE. Aceasta va completa abordarea în materie de drept penal a EPPO, în strânsă consultare, dacă este cazul, cu EPPO. Atunci când descoperă eventuale infracțiuni, OLAF le va raporta fără întârziere EPPO și va acorda sprijin investigațiilor efectuate de EPPO, la cererea acestuia.

OLAF va continua, de asemenea, să investigheze neregulile de natură nefrauduloasă (pentru care EPPO nu va fi competent) în toate statele membre. În 2016, acestea au reprezentat 93 % din totalul neregulilor raportate, cu un impact financiar de aproximativ 2,58 miliarde EUR [1]. În plus, OLAF își va continua investigațiile cu privire la cazurile de fraudă și de corupție în statele membre care nu participă la EPPO.

În acest scop, propunerea introduce dispozițiile necesare în cadrul juridic al OLAF pentru a reglementa schimbul de informații cu EPPO, pentru a oferi sprijin investigațiilor efectuate de EPPO și pentru a asigura complementaritatea acțiunilor și nesuprapunerea activităților de investigare. Mai mult, modificarea prevede un număr de clarificări limitate, dar importante, prin care se va consolida eficacitatea investigațiilor administrative ale OLAF, pe baza evaluării recente realizate de către Comisie. Se pune accentul pe domenii concrete în care, în prezent, lipsa de claritate din actualul regulament creează obstacole în calea eficacității investigațiilor OLAF. Modificarea include norme menite să îmbunătățească modul în care se desfășoară verificările și inspecțiile la fața locului, care reprezintă nucleul competențelor OLAF, fiind de o importanță vitală pentru dezvăluirea unor elemente de probă care să confirme sau să infirme eventuale suspiciuni de comportament ilegal. Modificarea preconizează că OLAF va avea acces la informațiile privind conturile bancare în vederea identificării fluxurilor de bani sub forme din ce în ce mai sofisticate de fraudă și că i se vor pune la dispoziție instrumentele necesare pentru a-și îndeplini mandatul în domeniul TVA.

Context

Propunerea de astăzi reprezintă încă un pas în cadrul eforturilor Comisiei de a consolida protecția intereselor financiare ale Uniunii, în urma adoptării în 2017 a două acte legislative majore – Regulamentul de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)[2] și Directiva privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal[3].

 

 

[1] Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – Combaterea fraudei, Raportul anual pe 2016, COM(2017)383 final din 20.7.2017.

[2] Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), JO L 283, 31.10.2017, p. 1-71.

[3] Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, JO L 198, 28.7.2017, p. 29-41.

IP/18/3862

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar