Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija v okviru nadaljnje zavezanosti EU k skupnemu celovitemu načrtu ukrepanja sprejela ukrepe za zaščito interesov podjetij EU, ki vlagajo v Iranu

Bruselj, 18. maja 2018

Evropska komisija je po zeleni luči voditeljev in voditeljic EU na neformalnem srečanju v Sofiji danes sprejela ukrepe za zaščito interesov evropskih podjetij, ki vlagajo v Iranu, in s tem potrdila zavezanost EU k skupnemu celovitemu načrtu ukrepanja - jedrskemu dogovoru z Iranom.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „V Sofiji se je pokazala evropska enotnost. Dokler bodo Iranci spoštovali svoje zaveze, se bo EU seveda držala dogovora, ki ga je pomagala oblikovati. Dogovora, ki ga je soglasno ratificiral Varnostni svet Združenih narodov in je bistvenega pomena za ohranjanje miru v regiji in po svetu. Vendar bodo imele ameriške sankcije posledice. Tako na ravni Komisije kot na ravni Evropske unije smo zato dolžni storiti vse v naši moči za zaščito evropskih podjetij, zlasti malih in srednjih.“

Evropska unija je v celoti zavezana k stalnemu, polnemu in učinkovitemu izvajanju jedrskega dogovora z Iranom, vse dokler tudi Iran spoštuje svoje obveznosti. Napoved Združenih držav, da bodo odstopile od jedrskega dogovora z Iranom in znova uvedle sankcije, bi lahko prinesla negativne učinke za evropska podjetja, ki so po podpisu dogovora v dobri veri vlagala v Iranu. Odprava sankcij, povezanih z jedrskim vprašanjem, je bistven del skupnega celovitega načrta ukrepanja. Evropska unija se zavzema za ublažitev učinka sankcij ZDA za evropska podjetja in sprejetje ukrepov za nadaljnjo krepitev trgovinskih in gospodarskih odnosov med EU in Iranom, ki se je začela ob odpravi sankcij. To je mogoče doseči le s spletom ukrepov na nacionalni in evropski ravni.

Evropska unija se zavzema tudi za ohranitev odločilnega sodelovanja z Združenimi državami na številnih področjih. Združene države tudi v prihodnje ostajajo ključen partner in zaveznik.

Po soglasni podpori voditeljev in voditeljic držav ali vlad EU predlogom predsednika Junckerja ter visoke predstavnice in podpredsednice Federice Mogherini na srečanju voditeljev in voditeljic v Sofiji v večernih urah 16. maja je Evropska komisija danes ukrepala na štirih področjih.

  1. Začela je formalni postopek za aktivacijo akta o blokiranju s posodobitvijo seznama ameriških sankcij za Iran, ki spadajo na njeno področje uporabe. Akt o blokiranju podjetjem EU prepoveduje upoštevanje ekstrateritorialnih učinkov ameriških sankcij, podjetjem, ki zaradi takih sankcij utrpijo škodo, omogoča, da zahtevajo njeno povračilo od osebe, ki jo je povzročila, in v EU izničuje učinek kakršnih koli sodb tujih sodišč, ki temeljijo na takih sankcijah. Cilj je, da bi ukrep začel veljati pred 6. avgustom 2018, ko bo začela veljati prva serija ameriških sankcij.
  2. Začela je formalni postopek odprave ovir za Evropsko investicijsko banko (EIB), da se pri proračunskem jamstvu EU odloči za financiranje dejavnosti zunaj Evropske unije v Iranu.To bo EIB omogočilo, da podpre naložbe EU v Iranu, kar bi lahko koristilo zlasti malim in srednjim podjetjem. Za posamezne finančne operacije se bodo uporabljala vsa zadevna pravila in postopki.

Ko bodo ukrepi predlagani, bosta imela Evropski parlament in Svet pred začetkom njihove veljavnosti na voljo dva meseca, da jim nasprotujeta. Ta čas se lahko skrajša, če pred njegovim iztekom obe instituciji sporočita, da jim ne nasprotujeta. Postopek se lahko konča, če politične razmere ne upravičujejo več sprejetja ukrepov.

  1. Komisija bo kot ravnanje za utrjevanje zaupanja nadaljevala in krepila sektorsko sodelovanje z Iranom in pomoč tej državi, ki že potekata, tudi v energetskem sektorju in pri malih in srednjih podjetjih. Prvi korak bo pot komisarja za podnebne ukrepe in energijo Miguela Ariasa Cañeteja v Teheran, kamor odhaja že ta konec tedna. Uporabila se bo tudi finančna pomoč iz instrumentov razvojnega sodelovanja ali partnerstva.
  2. Komisija spodbuja države članice k proučitvi možnosti enkratnih bančnih prenosov na Iransko centralno banko. Ta pristop bi iranskim organom lahko pomagal prejeti z nafto povezane prihodke, zlasti ob sankcijah ZDA, ki bi bile lahko namenjene subjektom EU, ki se ukvarjajo z naftnimi posli z Iranom.

Ozadje

Predsednik Trump se je 8. maja odločil za odstop ZDA od skupnega celovitega načrta ukrepanja in ponovno uvedbo vseh sankcij, ki so bile prej naložene Iranu in so bile na podlagi tega dogovora zadržane ali odpravljene. Nekatere ponovno uvedene sankcije ZDA bodo začele veljati po 90-dnevnem prehodnem obdobju (od 6. avgusta 2018), nekatere sankcije pa po180 dneh (od 4. novembra 2018).

Visoka predstavnica je 9. maja v imenu EU dala izjavo, s katero je ponovno potrdila zavezanost EU k nadaljnjemu polnemu in učinkovitemu izvajanju dogovora ter njeno odločenost, da si bo v sodelovanju z mednarodno skupnostjo prizadevala za njegovo ohranitev, dokler bo Iran spoštoval svoje zaveze.

Visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini je 15. maja sklicala sestanek zunanjih ministrov Francije, Nemčije, Združenega kraljestva in Irana, da bi obravnavali ameriško napoved in se dogovorili o skupnem nizu ukrepov, ki bi jih bilo treba uvesti.

Kolegij komisarjev je 16. maja razpravljal o možnih ukrepih za ohranitev dogovora in zaščito evropskih interesov. Predsednik Juncker ter visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini sta te predloge še isti dan predstavila voditeljem in voditeljicam EU na njihovem neuradnem srečanju v Sofiji in za takšno pot naprej prejela soglasno podporo.

IP/18/3861

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar