Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană ia măsuri pentru a proteja interesele întreprinderilor din UE care investesc în Iran, ca parte a angajamentului susținut al UE față de Planul comun de acțiune cuprinzător

Bruxelles, 18 mai 2018

Astăzi, după ce a primit undă verde de la liderii UE în cadrul reuniunii informale de la Sofia, Comisia Europeană a luat măsuri prin care apără interesele întreprinderilor europene care investesc în Iran și demonstrează angajamentul UE față de Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) — acordul politic privind dosarul nuclear iranian.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „La Sofia, am fost martorii unei expresii vii a unității europene. Atât timp cât Iranul își va respecta angajamentele, UE va respecta, bineînțeles, acordul printre ai cărui arhitecți se numără – un acord care a fost ratificat în unanimitate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și care este esențial pentru menținerea păcii în regiune și în lume. Sancțiunile americane nu vor rămâne însă fără efecte. De aceea, noi, Comisia și Uniunea Europeană, avem datoria să facem ceea ce putem pentru a proteja întreprinderile europene, în special IMM-urile.”

Uniunea Europeană își exprimă angajamentul deplin față de continuarea punerii complete și efective în aplicare a acordului politic privind dosarul nuclear iranian (JCPOA), atât timp cât Iranul își respectă, la rândul său, obligațiile care îi revin. Anunțul Statelor Unite ale Americii de a se retrage din acordul privind dosarul nuclear iranian și decizia sa de a reinstitui sancțiuni ar putea avea un impact negativ asupra întreprinderilor europene care au investit în Iran, cu bună credință, după semnarea acordului. Ridicarea sancțiunilor legate de domeniul nuclear reprezintă o parte esențială a JCPOA. Uniunea Europeană se angajează să atenueze impactul sancțiunilor impuse de SUA asupra întreprinderilor europene și să ia măsuri pentru a susține consolidarea relațiilor comerciale și economice dintre UE și Iran care au început odată cu ridicarea sancțiunilor. Acest lucru este posibil numai printr-o combinație de măsuri luate la nivel național și la nivel european.

De asemenea, Uniunea Europeană se angajează să își mențină cooperarea esențială cu SUA care există în numeroase domenii. SUA rămâne un partener și un aliat cheie.

În urma sprijinului unanim exprimat de șefii de stat sau de guvern din UE pentru propunerile prezentate de președintele Junckerși de Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini în cadrul reuniunii liderilor care a avut loc la Sofia în seara zilei de 16 mai, Comisia Europeană a luat astăzi măsuri pe patru fronturi:

  1. A lansat procedura oficială de activare a „legii de blocaj” prin actualizarea listei de sancțiuni impuse Iranului de către SUA care intră în domeniul său de aplicare. Legea de blocaj le interzice întreprinderilor din UE să se supună efectelor extrateritoriale ale sancțiunilor impuse de SUA, le dă posibilitatea să ceară despăgubiri pentru prejudiciile suferite de pe urma acestor sancțiuni de la persoana care le-a cauzat prejudiciul și anulează efectul în UE al oricărei hotărâri pronunțate de o instanță străină care se bazează pe aceste sancțiuni. Se dorește ca această măsură să intre în vigoare înainte de 6 august 2018, dată la care începe să se aplice primul set de sancțiuni impuse de SUA.
  2. A lansat procedura oficială de înlăturare a obstacolelor care împiedică Banca Europeană de Investiții (BEI) să ia, în temeiul garanției UE, hotărârea de a finanța activități în afara Uniunii Europene, și anume în Iran.Acest lucru îi va permite BEI să sprijine investițiile UE în Iran și ar putea fi util în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Toate normele și procedurile relevante se vor aplica operațiunilor financiare individuale.

Parlamentul European și Consiliul vor avea la dispoziție o perioadă de două luni după propunerea acestor măsuri pentru a formula obiecții, înainte ca măsurile să intre în vigoare. Această perioadă poate fi mai scurtă dacă ambele instituții comunică, înainte de sfârșitul perioadei, faptul că nu au obiecții. Aceste proceduri pot fi suspendate dacă evoluția situației politice nu mai justifică adoptarea măsurilor.

  1. Ca măsuri de consolidare a încrederii, Comisia va continua și va intensifica actuala cooperare sectorială cu Iranul și asistența pe care o oferă acestei țări, inclusiv în sectorul energetic și în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii. Un prim pas va fi vizita la Teheran a comisarului pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, care va avea loc deja în acest weekend. Va fi mobilizată, de asemenea, asistență financiară prin intermediul instrumentelor de cooperare pentru dezvoltare sau de parteneriat.
  2. Comisia încurajează statele membre să examineze posibilitatea de a face transferuri bancare unice către Banca Centrală a Iranului. Această abordare ar putea ajuta autoritățile iraniene să își primească veniturile legate de petrol, în special în cazul în care sancțiunile impuse de SUA ar putea viza entități din UE care desfășoară tranzacții petroliere cu Iranul.

Context

La 8 mai, președintele Donald Trump a decis ca SUA să se retragă din Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) și să reinstituie toate sancțiunile impuse anterior Iranului care au fost ridicate sau suspendate ca urmare a acestui acord. Sancțiunile reinstituite de SUA se vor aplica după expirarea unei perioade de „grație” de 90 de zile (adică de la 6 august 2018) pentru anumite sancțiuni și de 180 de zile (adică de la 4 noiembrie 2018) pentru altele.

La 9 mai, Înaltul Reprezentant a emis o declarație în numele UE în care a reconfirmat angajamentul UE față de continuarea punerii complete și efective în aplicare a acordului, precum și hotărârea UE de a acționa, împreună cu comunitatea internațională, în scopul menținerii acestuia, atât timp cât Iranul continuă să își respecte angajamentele.

La 15 mai, Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Mogherini i-a convocat pe miniștrii de externe ai Franței, Germaniei, Regatului Unit și Iranului ca răspuns la anunțul SUA și pentru a conveni asupra unui set comun de linii de acțiune și de măsuri care trebuie întreprinse.

La 16 mai, colegiul comisarilor a discutat măsurile care pot fi luate în vederea menținerii acordului și a protejării intereselor europene. Președintele Juncker și Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Mogherini au prezentat aceste propuneri liderilor UE cu ocazia reuniunii informale care a avut loc în aceeași zi la Sofia și au primit sprijinul unanim pentru a continua pe această cale.

IP/18/3861

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar