Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja Europejska chroni interesy przedsiębiorstw unijnych inwestujących w Iranie w ramach stałego zaangażowania UE w realizację Wspólnego kompleksowego planu działania

Bruksela, 18 maja 2018 r.

Komisja otrzymała zielone światło od przywódców UE na nieformalnym spotkaniu w Sofii i podjęła dziś kroki w celu ochrony interesów europejskich przedsiębiorstw inwestujących w Iranie, aby pokazać w ten sposób zaangażowanie UE w realizację Wspólnego kompleksowego planu działania (JCPOA) – porozumienia jądrowego z Iranem.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: W Sofii byliśmy świadkami europejskiej jedności. Dopóki Iran dotrzymuje swoich zobowiązań, UE będzie oczywiście trzymać się porozumienia, którego była architektem – umowy, która została jednomyślnie ratyfikowana przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i która ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania pokoju w regionie i na świecie. Amerykańskie sankcje nie pozostaną jednak bez znaczenia. Dlatego też mamy obowiązek, Komisja i Unia Europejska, zrobić wszystko, co w naszej mocy na rzecz ochrony europejskich firm, a szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw.

Unia Europejska jest w pełni zaangażowana w dalsze pełne i skuteczne wdrażanie porozumienia jądrowego z Iranem (JCPOA), pod warunkiem, że Iran również przestrzega swoich zobowiązań. Zapowiedź Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z porozumienia jądrowego z Iranem i decyzja o przywróceniu sankcji mogą mieć negatywny wpływ na europejskie przedsiębiorstwa, które od czasu podpisania umowy w dobrej wierze inwestują w Iranie. Zniesienie sankcji związanych z programem jądrowym jest jednym z zasadniczych elementów JCPOA. Unia Europejska zrobi wszystko, aby złagodzić wpływ amerykańskich sankcji na europejskie przedsiębiorstwa i podjąć kroki w celu utrzymania wzrostu wymiany handlowej i stosunków gospodarczych między UE i Iranem, które rozpoczęły się w momencie zniesienia sankcji. Można to osiągnąć jedynie przez podjęcie wspólnych kroków na poziomie krajowym i europejskim.

Unia Europejska zobowiązała się również do utrzymania istniejącej niezbędnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w wielu dziedzinach. Stany Zjednoczone są nadal głównym partnerem i sprzymierzeńcem.

Wieczorem 16 maja br. na spotkaniu przywódców w Sofii szefowie państw lub rządów wyrazili jednogłośne poparcie wniosków przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera i wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Frederiki Mogherini. W związku z tym Komisja Europejska podjęła dzisiaj działania na czterech frontach:

  1. Rozpoczęła formalny proces mający na celu uruchomienie statusu blokującego, aktualizując wykaz amerykańskich sankcji nałożonych na Iran mieszczących się w jego zakresie. Status blokujący zabrania unijnym przedsiębiorstwom stosowania się do eksterytorialnych skutków amerykańskich sankcji, pozwala przedsiębiorstwom na uzyskanie odszkodowania za szkody wynikające z takich sankcji od tych, którzy je spowodowali, oraz unieważnia skutki w UE wszelkich wyroków zagranicznych sądów na nich opartych. Środki muszą zacząć obowiązywać przed dniem 6 sierpnia 2018 r., kiedy wchodzi w życie pierwsza partia amerykańskich sankcji.
  2. Rozpoczęła formalny proces umożliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) podjęcia decyzji o udzieleniu gwarancji UE na finansowanie działań poza Unią Europejską, w Iranie. Pozwoli to EBI wspierać inwestycje UE w Iranie i może być przydatne zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkie odpowiednie zasady i procedury będą miały zastosowanie do poszczególnych operacji finansowych.

Zanim środki te wejdą w życie, Parlament Europejski i Rada będą miały dwa miesiące od czasu ich zgłoszenia na zgłoszenie wobec nich sprzeciwu. Okres ten może być krótszy, jeżeli przed jego końcem obie instytucje zgłoszą brak sprzeciwu. Procedury te mogą zostać zakończone, jeżeli sytuacja polityczna nie uzasadnia już przyjęcia środków.

  1. W ramach działań na rzecz budowania zaufania Komisja będzie nadal prowadzić i zacieśniać bieżącą współpracę sektorową oraz pomoc dla Iranu, w tym w sektorze energetycznym, także w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwszym krokiem będzie wizyta komisarza do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguela Ariasa Cañete w Teheranie już w najbliższy weekend. Uruchomiona zostanie również pomoc finansowa w ramach instrumentów współpracy na rzecz rozwoju lub instrumentów partnerstwa.
  2. Komisja zachęca państwa członkowskie do zbadania możliwości jednorazowych przelewów bankowych do Banku Centralnego Iranu. Mogłoby to pomóc władzom Iranu w uzyskiwaniu dochodów związanych z ropą naftową, w szczególności w przypadku amerykańskich sankcji, które mogłyby być skierowane przeciwko unijnym podmiotom prowadzącym z Iranem transakcje związane z ropą naftową.

Kontekst

W dniu 8 maja br. prezydent Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych ze Wspólnego kompleksowego planu działania (JCPOA) i przywróceniu wszystkich sankcji, które wcześniej nałożono na Iran i które uchylono lub wycofano w wyniku wspomnianej umowy. Sankcje nałożone ponownie przez Stany Zjednoczone zostaną wprowadzone w życie po upływie 90-dniowego okresu „wygaśnięcia” (w dniu 6 sierpnia 2018 r.) w przypadku niektórych sankcji i 180 dni (w dniu 4 listopada 2018 r.) w przypadku innych sankcji.

W dniu 9 maja br. wysoka przedstawiciel wydała w imieniu UE deklarację, w której ponownie potwierdziła zaangażowanie UE na rzecz pełnej i skutecznej realizacji umowy oraz determinację do współpracy z międzynarodową społecznością w celu jej utrzymania, pod warunkiem że Iran nadal będzie przestrzegał swoich zobowiązań.

W dniu 15 maja br. wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini zwołała ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Iranu w celu zareagowania na to oświadczenie prezydenta Trumpa i uzgodnienia wspólnej linii działań i środków, które należy wprowadzić.

W dniu 16 maja br. kolegium komisarzy omówiło ewentualne środki na rzecz utrzymania porozumienia i ochrony interesów europejskich. Przewodniczący Jean-Claude Juncker i wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini przedstawili te propozycje tego samego dnia przywódcom UE na nieformalnym spotkaniu w Sofii i otrzymali jednomyślne poparcie dla tej kwestii.

IP/18/3861

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar