Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija, turpinot pildīt savu apņemšanos īstenot Kopīgo visaptverošo rīcības plānu, rīkojas, lai aizsargātu to ES uzņēmumu intereses, kuri veic ieguldījumus Irānā

Briselē, 2018. gada 18. maijā

Pēc ES valstu un valdību vadītāju neformālā sanāksmē Sofijā dotās “zaļās gaismas” Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi pasākumus, lai aizsargātu to ES uzņēmumu intereses, kuri veic ieguldījumus Irānā, un apliecinātu ES apņemšanos īstenot Kopīgo visaptverošo rīcības plānu (KVRP) – vienošanos par Irānas kodolprogrammu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Sofijā mēs redzējām, kā tika nodemonstrēta Eiropas vienotība. Kamēr vien Irāna pilda savas saistības, Eiropas Savienība, protams, pildīs vienošanos, kuras veidošanā pati piedalījusies, kuru vienprātīgi ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome un kura ir ārkārtīgi svarīga miera saglabāšanai reģionā un pasaulē. Taču Amerikas sankcijas nepaliks bez ietekmes. Tāpēc mūsu – Komisijas un Eiropas Savienības – pienākums ir darīt visu, kas mūsu spēkos, lai aizsargātu mūsu Eiropas uzņēmumus, jo īpaši MVU.”

Eiropas Savienība ir apņēmības pilna nodrošināt vienošanās par Irānas kodolprogrammu (KVRP) nepārtrauktu, pilnīgu un efektīvu īstenošanu, kamēr vien arī Irāna pilda savas saistības. ASV paziņojums, ka tā izstājas no vienošanās par Irānas kodolprogrammu, un lēmums atjaunot sankcijas varētu radīt negatīvu ietekmi uz Eiropas uzņēmumiem, kas Irānā labticīgi veikuši ieguldījumus kopš vienošanās parakstīšanas. Svarīga KVRP daļa ir ar kodoljomu saistīto sankciju atcelšana. Eiropas Savienība ir apņēmusies mazināt ASV sankciju radīto ietekmi uz Eiropas uzņēmumiem un veikt pasākumus, lai saglabātu līdz ar sankciju atcelšanu sākušos izaugsmi tirdzniecības un ekonomiskajās attiecībās starp ES un Irānu. Tas panākams vienīgi tad, ja atsevišķu valstu un Eiropas līmenī veiktie pasākumi papildinās cits citu.

Eiropas Savienība ir arī apņēmusies saglabāt daudzās jomās pastāvošo nozīmīgo sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm. ASV joprojām ir viens no galvenajiem partneriem un sabiedrotajiem.

Pēc 16. maija pēcpusdienā neformālajā vadītāju sanāksmē Sofijā saņemtā ES valstu vai to valdību vadītāju vienbalsīga atbalsta Komisijas priekšsēdētāja Junkera un Savienības Augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federikas Mogerīni priekšlikumiem Eiropas Komisija šodien sāka rīkoties četros turpmāk norādītajos virzienos.

  1. Komisija uzsāka oficiālu procesu, lai aktivizētu tā saukto Bloķēšana statūtu, atjauninot tā piemērošanas jomā esošo sarakstu ar ASV sankcijām pret Irānu. Bloķēšanas statūts aizliedz ES uzņēmumiem pakļauties ASV sankciju eksteritoriālas piemērošanas sekām, paredz uzņēmumiem iespēju saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies šādu sankciju rezultātā, no personas, kas šos zaudējumus radījusi, un pasludina jebkuru uz šādām sankcijām balstītu ārvalstu tiesu spriedumu sekas par Eiropas Savienībā spēkā neesošām. Mērķis ir panākt, lai pasākumu sāktu piemērot pirms 2018. gada 6. augusta, kad stājas spēkā pirmās ASV sankcijas.
  2. Komisija sāka oficiālo procedūru, lai novērstu šķēršļus, kas kavē Eiropas Investīciju banku (EIB), pamatojoties uz ES budžeta galvojumu, lemt par darbību finansēšanu ārpus Eiropas Savienības – Irānā. Tas sniegs EIB iespēju atbalstīt ES investīcijas Irānā un var būt noderīgi jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Visi attiecīgie noteikumi un procedūras attieksies uz atsevišķām finanšu operācijām.

Eiropas Parlamentam un Padomei būs iespēja divu mēnešu laikā pēc šo pasākumu ierosināšanas izteikt pret tiem iebildumus pirms to stāšanās spēkā. Šo termiņu var saīsināt, ja abas iestādes pirms minētā termiņa beigām norādīs, ka negatavojas sniegt iebildumus. Šie procesi var tikt izbeigti, ja pasākumu pieņemšanas pamatā esošie politiskie apstākļi vairs nebūtu spēkā.

  1. Kā uzticības veicināšanas pasākumus Komisija turpinās un pastiprinās jau notiekošo nozaru sadarbību ar Irānu un palīdzību šai valstij, tostarp enerģētikas nozarē un attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete jau šajā nedēļas nogalē dosies uz Teherānu. Tiks mobilizēta arī finanšu palīdzība, izmantojot attīstības sadarbības instrumentu vai partnerības instrumentu.
  2. Komisija rosina dalībvalstis izskatīt iespēju veikt vienreizējus pārskaitījumus Irānas Centrālajai bankai. Šī pieeja varētu palīdzēt Irānas iestādēm saņemt savus ar naftu saistītus ieņēmumus, jo īpaši ASV sankciju gadījumā, kuras varētu būt vērstas pret ES struktūrām, kam ar Irānu ir darījumi saistībā ar naftas nozari.

Priekšvēsture

8. maijā prezidents Tramps nolēma, ka ASV atsauc savu dalību Kopīgajā visaptverošajā rīcības plānā (KVRP) un atjauno visas sankcijas, kas iepriekš bija noteiktas Irānai un tikušas atceltas vai netikušas īstenotas minētās vienošanās rezultātā. Dažas no šīm atjaunotajām ASV sankcijām stāsies spēkā pēc 90 dienu “pārejas” perioda (kas ilgs līdz 2018. gada 6. augustam), bet citas – pēc 180 dienu perioda (līdz 2018. gada 4. novembrim).

9. maijā Savienības Augstā pārstāve nāca klajā ar ES vārdā sniegtu deklarāciju, kurā atkārtoti apstiprināja Eiropas Savienības apņemšanos arī turpmāk nodrošināt vienošanās nepārtrauktu, pilnīgu un efektīvu īstenošanu un veikt starptautisku sadarbību tās saglabāšanai, kamēr vien arī Irāna pilda savas saistības.

15. maijā Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Mogerīni tikās ar Francijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes un Irānas ārlietu ministriem, lai apspriestu paziņojumu un vienotos par kopīgiem rīcības virzieniem un veicamajiem pasākumiem.

Komisāru kolēģija 16. maijā sprieda par iespējamiem pasākumiem, lai saglabātu spēkā vienošanos par Irānas kodolprogrammu un aizsargātu Eiropas intereses. Komisijas priekšsēdētājs Junkers un Augstā pārstāve/Komisijas priekšsēdētāja vietniece Mogerīni neformālā sanāksmē Sofijā iesniedza šos priekšlikumus ES līderiem un tajā pašā dienā saņēma vienprātīgu atbalstu attiecībā uz šo turpmāko rīcību.

IP/18/3861

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar