Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise chrání zájmy podniků EU investujících v Íránu v rámci trvalého závazku EU ke společnému komplexnímu akčnímu plánu

Brusel 18. května 2018

Poté, co s tím evropští lídři vyjádřili svůj souhlas na neformálním zasedání v Sofii, dnes Evropská komise podnikla kroky k zachování zájmů evropských podniků investujících v Íránu a potvrdila odhodlání EU k naplňování společného komplexního akčního plánu (JCPOA), tedy dohody s Íránem o jaderném programu.

Jak prohlásil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker: „V Sofii jsme viděli projev evropské jednoty. Dokud budou Íránci dodržovat své závazky, EU se samozřejmě bude držet dohody, jejímž byla strůjcem – dohody, kterou jednomyslně schválila Rada bezpečnosti OSN a která má zásadní význam pro zachování míru v dané oblasti a ve světě. Americké sankce však nezůstanou bez následků. Je proto naší povinností, povinností Komise a Evropské unie, udělat vše, co je v našich silách, pro ochranu evropských podniků, především těch malých a středních.“

Evropská unie je plně zavázána k trvalému, úplnému a efektivnímu provádění dohody s Íránem o jaderném programu (JCPOA), bude-li své závazky dodžovat také Írán. Oznámení Spojených států, že od této dohody odstupují, a jejich rozhodnutí opětovně zavést sankce může mít nepříznivý dopad na evropské podniky, které v Íránu investovaly v dobré víře poté, co byla dohoda podepsána. Důležitou součástí dohody je zrušení sankcí souvisejících s jadernými otázkami. Evropská unie je odhodlána dopad amerických sankcí na evropské podniky zmírnit a podniknout kroky k tomu, aby EU a Írán i nadále udržovaly obchodní a hospodářské vztahy, které navázaly po zrušení sankcí. Toho lze dosáhnout kombinací opatření na národní a evropské úrovni.

Evropská unie je rovněž odhodlána zachovat důležitou spolupráci se Spojenými státy, která existuje v mnoha oblastech. Spojené státy nadále zůstávají klíčovým partnerem a spojencem.

V návaznosti na jednomyslnou podporu, kterou hlavy států a předsedů vlád EU vyjádřili na zasedání lídrů v Sofii dne 16. května večer návrhům předsedy Junckera a vysoké představitelky a místopředsedkyně Federicy Mogheriniové, dnes Evropská komise přijala opatření na čtyřech frontách:

  1. Zahájila formální proces vedoucí k aktivaci ustanovení o blokování tím, že aktualizovala seznam amerických sankcí uvalených na Írán, jež spadají do jeho oblasti působnosti. Ustanovení o blokování zakazuje podnikům EU řídit se extrateritoriálními účinky amerických sankcí, umožňuje podnikům získat náhradu škody, která z těchto sankcí vyplývá, od osoby, která ji způsobila, a zneplatňuje na území EU účinek všech rozsudků soudů třetích zemí, jež se této škody týkají. Cílem je toto opatření zavést do 6. srpna 2018, kdy má vstoupit v platnost první várka amerických sankcí.
  2. Zahájila formální proces vedoucí k odstranění překážek bránících Evropské investiční bance (EIB) při rozhodování o tom, zda v rámci záruky z rozpočtu EU financovat činnosti mimo Evropskou unii, tj. v Iránu. To umožní EIB podporovat investice EU v Íránu a přinese užitek zejména malým a středním podnikům. Na jednotlivé finanční operace se budou vztahovat všechna příslušná pravidla a postupy.

Evropský parlament a Rada budou mít dvouměsíční lhůtu na to, aby proti těmto opatřením vznesly poté, co budou navržena, a před tím, než vstoupí v platnost, své námitky. Tato lhůta může být i kratší, pokud oba tyto orgány sdělí, že žádné námitky nevznesou, ještě před jejím uplynutím. Oba procesy bude možné ukončit, pokud politická situace již nebude přijatým opatřením nakloněna.

  1. V rámci budování důvěry bude Komise pokračovat v probíhající odvětvové spolupráci s Íránem a poskytování odvětvové pomoci Íránu a tuto spolupráci i pomoc bude nadále posilovat, mimo jiné v oblasti energetiky a s ohledem na malé a střední podniky. Prvním krokem bude, že komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete odcestuje již tento víkend do Teheránu. Zároveň bude aktivována finanční pomoc z nástrojů rozvojové spolupráce či rozvojového partnerství.
  2. Komise podporuje členské státy v tom, aby vyzkoušely možnost jednorázových bankovních převodů íránské centrální bance. Tento přístup by mohl íránským orgánům pomoci získávat příjmy z ropy, zejména pokud by byly americké sankce namířeny proti subjektům EU, které s Íránem uskutečňují ropné transakce.

Souvislosti

Dne 8. května prezident Trump rozhodl, že Spojené státy odstoupí od společného komplexního akčního plánu (JCPOA) a že znovu zavede veškeré sankce, jež byly na Írán uvaleny v minulosti a v důsledku této dohody zrušeny. Znovuuvalené americké sankce vstoupí v platnost po uplynutí devadesátidenní „likvidační“ lhůty (do 6. srpna 2018) v případě některých sankcí a po uplynutí lhůty stoosmdesátidenní (do 4. listopadu 2018) v případě těch ostatních.

Dne 9. května vydala vysoká představitelka prohlášení jménem EU, ve kterém potvrdila závazek Unie k trvalému, úplnému a efektivnímu provádění dohody a k odhodlání Unie spolupracovat s mezinárodním společenstvím na jejím zachování, bude-li Írán dodržovat své závazky.

Dne 15. května vysoká představitelka a místopředsedkyně Mogheriniová svolala ministry zahraničních věcí Francie, Německa, Spojeného království a Íránu, aby se tímto prohlášením zabývali a dohodli se na společném souboru směrů činnosti a opatření, který je třeba zavést.

Dne 16. května sbor komisařů projednal možná opatření k zachování dohody a ochraně evropských zájmů. Předseda Juncker a vysoká představitelka a místopředsedkyně Mogheriniová tyto návrhy předložili ještě téhož dne lídrům EU na jejich neformálním zasedání v Sofii, kteří navrženému postupu vyjádřili jednomyslnou podporu.

IP/18/3861

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar