Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия предприема действия за защита на интересите на дружествата от ЕС, които инвестират в Иран, като част от трайния ангажимент на ЕС към Съвместния всеобхватен план за действие

Брюксел, 18 май 2018 r.

След като получи зелена светлина от лидерите на ЕС на неформалната среща в София, Европейската комисия днес предприе стъпки за защита на интересите на европейските дружества, които инвестират в Иран, и демонстрира ангажимента на ЕС към Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) — ядрената сделка с Иран.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: В София станахме свидетели на европейското единство. Докато иранците спазват своите ангажименти, ЕС, разбира се, ще се придържа към Споразумението, на което беше архитект — споразумение, което беше единодушно одобрено от Съвета за сигурност на ООН и което е от решаващо значение за опазването на мира в региона и по света. Американските санкции обаче няма да останат без ефект. Затова ние, Комисията и Европейският съюз, сме длъжни да направим всичко възможно, за да защитим нашите европейски предприятия, особено МСП.

Европейският съюз е напълно ангажиран с трайното, цялостно и ефективно изпълнение на ядрената сделка с Иран (СВПД), при условие че Иран също спазва своите задължения. Обявеното от Съединените щати оттегляне от ядрената сделка с Иран и решението им да възобновят санкциите може да има отрицателно въздействие върху европейските дружества, които добросъвестно са инвестирали в Иран след подписването на сделката. Вдигането на санкциите, свързани с ядрената програма, представлява ключова част от СВПД. Европейският съюз е решен да смекчи въздействието на санкциите на САЩ върху европейските предприятия и да предприеме стъпки, за да запази растежа в търговските и икономическите отношения между ЕС и Иран, започнал с вдигането на санкциите. Това може да бъде постигнато единствено чрез съчетание от мерки на национално и европейско равнище.

Европейският съюз се ангажира също така да поддържа жизненоважното сътрудничество със Съединените щати в много области. Съединените щати продължават да бъдат наш ключов партньор и съюзник.

След единодушната подкрепа от страна на държавните и правителствените ръководители от ЕС на срещата на лидерите в София на 16 май за предложенията на председателя Юнкер и върховния представител и заместник-председателФедерика Могерини, Европейската комисия предприе днес действия в четири направления:

  1. Тя стартира официалната процедура по задействане на Блокиращия регламент, като актуализира списъка със санкциите на САЩ спрямо Иран, попадащи в неговия обхват. Блокиращият регламент забранява на дружествата от ЕС да се съобразяват с извънтериториалните последици от санкциите на САЩ, позволява им да търсят обезщетение за вредите, произтичащи от такива санкции, от лицето, което ги причинява, и обезсилва действието в ЕС на всякакви чуждестранни съдебни решения, постановени въз основа на тези санкции. Целта е мярката да е в сила преди 6 август 2018 г., когато започва да се прилага първият набор от санкции на САЩ.
  2. Тя стартира официалната процедура за премахване на пречките пред Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да взема решения в контекста на гаранцията от бюджета на ЕС за финансиране на дейности извън Европейския съюз, в Иран. Това ще позволи на ЕИБ да подкрепя инвестиции на ЕС в Иран и може да бъде от полза по-специално за малките и средните предприятия. Всички съответни правила и процедури ще се прилагат за отделните финансови операции.

Преди мерките да влязат в сила, Европейският парламент и Съветът разполагат със срок от два месеца от момента на тяхното представяне, за да възразят. Този период може да бъде по-кратък, ако преди края на този срок и двете институции сигнализират, че нямат възражения. Тези процедури могат да бъдат прекратени, ако политическата ситуация вече не оправдава приемането на мерките.

  1. Като мярка за изграждане на доверие Комисията ще продължи и ще засили текущото секторно сътрудничество с Иран и помощта за него, включително в енергийния сектор и по отношение на малките и средните предприятия. Като първа стъпка комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете ще пътува до Техеран още този уикенд. Финансова помощ ще бъде мобилизирана също и чрез Инструмента за сътрудничество за развитие или Инструмента за партньорство.
  2. Комисията насърчава държавите членки да проучат възможността за еднократни банкови трансфери към Централната банка на Иран. Този подход би могъл да помогне на иранските органи да получат своите приходи, свързани с петрола, особено в случай на санкции от страна на САЩ, които биха могли да бъдат насочени към субекти от ЕС, участващи в сделки за петрол с Иран.

Контекст

На 8 май президентът на САЩ Доналд Тръмп взе решение САЩ да се оттегли от Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) и да възстанови всички санкции, които преди това са били наложени на Иран и впоследствие са били вдигнати в резултат на настоящото споразумение. Отново наложените санкции от страна на САЩ ще влязат в сила след период за „приключване“ съответно от 90 дни (до 6 август 2108 г.) за някои санкции и 180 дни (до 4 ноември 2018 г.) за други.

На 9 май върховният представител излезе с декларация от името на ЕС, в която потвърди ангажимента на Съюза за по-нататъшното цялостно и ефективно прилагане на Споразумението и неговата решимост да работи съвместно с международната общност за неговото запазване, при условие че Иран продължава да спазва своите ангажименти.

На 15 май върховният представител и заместник-председател Могерини свика външните министри на Франция, Германия, Обединеното кралство и Иран във връзка с оповестеното от САЩ оттегляне от Споразумението с цел да бъде договорен общ набор от насоки за действие и мерки.

На 16 май колегиумът на членовете на Комисията обсъди възможни мерки за запазване на Споразумението и за защита на европейските интереси. Председателят Юнкер и върховният представител и заместник-председател Могерини представиха тези предложения на лидерите на ЕС по време на неформалната им среща в София на същия ден и получиха единодушна подкрепа за предложения път напред.

IP/18/3861

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar