Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL MT BG

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Creștere economică mai accentuată și mai multe locuri de muncă: UE investește 873 de milioane EUR în infrastructură pentru energie curată

Bruxelles, 25 ianuarie 2018

Astăzi, statele membre ale UE au căzut de acord asupra propunerii Comisiei de a investi 873 de milioane EUR în proiecte-cheie de infrastructuri energetice europene.

Tranziția Europei către o economie modernă, nepoluantă este obiectivul uniunii energetice, o prioritate a Comisiei Juncker. Aceasta devine în prezent noua realitate de pe teren, un element important fiind adaptarea infrastructurii europene la necesarul energetic din viitor. Liniile electrice și conductele de gaz interconectate în mod corespunzător reprezintă componenta de bază a unei piețe europene integrate a energiei, care se bazează la rândul său pe principiul solidarității. Astfel, sprijinirea acestor 17 proiecte de energie electrică și gaze selectate semnalează dorința Europei de a moderniza și de a transforma sistemul nostru energetic într-un sistem mai competitiv, ceea ce, în cele din urmă, va avea ca rezultat furnizarea unei energii mai ieftine și mai sigure pentru toți consumatorii europeni.

Finanțarea UE pentru proiectele selectate este asigurată de Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), programul european de sprijin financiar pentru infrastructura transeuropeană.

Vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru uniunea energetică, Maroš Šefčovič, a declarat: Am demonstrat încă o dată că solidaritatea și cooperarea sunt profitabile și că uniunea energetică este pe cale să devină o realitate cu un impact tangibil pe teren. Este vorba de proiecte cu beneficii transfrontaliere majore și, prin aplicarea acestora, vom consolida reziliența energetică a statelor membre ale UE. Mecanismul pentru interconectarea Europei a demonstrat încă o dată o valoare adăugată imensă în ceea ce privește modernizarea economiei europene.

Comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a declarat: Construirea interconexiunii Franța-Spania din Golful Biscaya marchează un pas important în direcția ieșirii din izolare a Peninsulei Iberice față de restul pieței europene a energiei. Numai o piață pe deplin interconectată va îmbunătăți securitatea aprovizionării cu energie a Europei, reducând dependența de furnizori unici și oferind consumatorilor mai multe posibilități de alegere. O infrastructură energetică adaptată scopului său este, de asemenea, esențială pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris.

Din cele 17 proiecte selectate pentru finanțare:

  • 8 sunt în sectorul energiei electrice (sprijin din partea UE în valoare de 680 de milioane EUR) și 9 în sectorul gazelor naturale (sprijin din partea UE în valoare de 193 de milioane EUR).
  • 4 se referă la lucrări de construcții (sprijin din partea UE în valoare de 723 de milioane EUR) și 13 la studii (sprijin din partea UE în valoare de 150 de milioane EUR).

În sectorul energiei electrice, un grant de 578 de milioane EUR, cel mai mare grant acordat vreodată de Mecanismul pentru interconectarea Europei-Energie, va fi decisiv pentru construcția interconexiunii Franța-Spania din Golful Biscaya. Noua legătură de energie electrică va integra mai bine Peninsula Iberică pe piața internă a energiei electrice. Acest proiect, cu o secțiune offshore de 280 km, include soluții inovatoare din punct de vedere tehnologic în ceea ce privește proiectarea rutei de-a lungul canionului Capbreton și al secțiunii terestre franceze, care este complet subterană. Această nouă legătură aproape va dubla capacitatea de interconectare între cele două țări — majorând-o de la 2 800 MW la 5 000 MW, și va aduce Spania mai aproape de obiectivul de interconectare de 10 %, de la nivelul actual de 6 %. Un astfel de salt va permite o mai bună încorporare a energiilor regenerabile, contribuind astfel în mod substanțial la tranziția către o energie curată și la politica UE de tranziție către o energie curată.

SuedOstLink, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură energetică ale Germaniei, va primi 70 de milioane EUR pentru activități menite să permită începerea lucrărilor. Proiectul constă în 580 de kilometri de cabluri de înaltă tensiune instalate complet în subteran. Linia de tensiune va crea o legătură critică între energia eoliană generată în nord și centrele de consum din sudul Germaniei. Astfel, se va asigura o mai bună integrare a energiei din surse regenerabile și se vor consolida schimburile transfrontaliere de energie cu statele membre UE vecine.

Un grant de 27 de milioane EUR va fi alocat, de asemenea, pentru a sprijini construirea unei noi linii electrice interne de 400 kV între Cernavodă și Stâlpu (RO), care va contribui la creșterea capacității de interconexiune dintre România și Bulgaria și la integrarea energiei eoliene de pe litoralul Mării Negre.

În sectorul gazelor, Mecanismul pentru interconectarea Europei va sprijini proiecte de infrastructură importante pentru două state membre insulare. În primul rând, introducerea gazelor naturale în Cipru prin proiectul CyprusGas2EU (sprijin din partea UE în valoare de 101 milioane EUR) va pune capăt izolării energetice actuale a Ciprului, oferind diversificare unei regiuni în mare parte dominate de o singură sursă de aprovizionare și va contribui la reducerea poluării atmosferice și a emisiilor, permițând trecerea de la păcură grea la gaz pentru generarea de energie electrică. De asemenea, acesta va îmbunătăți securitatea energetică și competitivitatea prețurilor. În al doilea rând, un grant de 3,7 milioane EUR se va acorda pentru un studiu privind interconexiunea rețelelor de gaze Malta-Italia, care vizează încetarea izolării Maltei față de rețelele europene de gaz. Această interconexiune va stabili o legătură între Malta și piața italiană, îmbunătățind securitatea aprovizionării insulei cu gaze în mod similar unui proiect în cadrul căruia un cablu submarin, finanțat printr-un program UE anterior, a făcut același lucru pentru sectorul energiei electrice.

De asemenea, se vor aloca fonduri unui studiu privind procedura de acordare a autorizațiilor din proiectul STEP (1,7 milioane EUR), care vizează crearea unui nou punct de interconectare a conductelor de gaze dintre Franța și Spania, pentru a spori fluxurile bidirecționale între Peninsula Iberică și Franța și pentru a îmbunătăți interconectarea cu piața internă a gazelor naturale prin dezvoltarea axei de gaze estice.

De asemenea, Comisia va investi în studii de sprijinire a sincronizării statelor baltice cu rețeaua electrică a Europei Centrale. Decizia de astăzi prezintă o importanță majoră pentru Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, care cel târziu până la sfârșitul lunii mai 2018 trebuie să ajungă la un acord cu privire la găsirea unei soluții privind cea mai bună metodă de sincronizare a rețelei de electricitate a statelor baltice cu sistemul Europei continentale, în conformitate cu reuniunea ministerială din decembrie 2017 (a se vedea documentul STATEMENT/17/5271).

Context

În cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, a fost alocată o sumă totală de 5 miliarde EUR infrastructurii energetice transeuropene pentru perioada 2014-2020. Pentru a fi eligibilă pentru un grant, o propunere trebuie să fie „un proiect de interes comun (PIC)”. Când vor fi finalizate, aceste proiecte vor aduce fiecare beneficii semnificative pentru cel puțin două state membre, vor crește securitatea aprovizionării cu energie, vor contribui la integrarea pieței, la intensificarea concurenței, precum și la reducerea emisiilor de CO2. Lista este actualizată la fiecare doi ani. Cea mai recentă listă PIC a fost publicată de Comisie în noiembrie 2017. Mecanismul pentru interconectarea Europei (Energie) a acordat deja 647 de milioane EUR pentru 34 de proiecte în 2014, 366 de milioane EUR pentru 35 de proiecte în 2015 și 707 milioane EUR pentru 27 de proiecte în 2016.

Informații suplimentare

Lista tuturor proiectelor care beneficiază de sprijin din partea UE în temeiul actualei cereri

Prezentare generală a proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei — Energie în perioada 2014-2016

Lista actuală a „proiectelor de interes comun” 

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)

IP/18/383

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar