Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravična obdavčitev: Komisija predlaga še zadnje tehnične ukrepe za oblikovanje prihodnjega, na goljufije odpornega sistema DDV v EU

Bruselj, 25. maja 2018

Komisija je danes predlagala podrobne tehnične prilagoditve predpisov EU o davku na dodano vrednost (DDV). Te prilagoditve dopolnjujejo njen nedavni predlog za prenovo sistema DDV, s katero naj bi ta sistem postal odpornejši na goljufije.

Današnji sveženj ukrepov konkretno spreminja obstoječa pravila v zvezi z DDV in bi moral olajšati poslovanje podjetij po vsej EU, saj se z njim končuje 25-letna „prehodna“ ureditev DDV na enotnem trgu. Komisija je oktobra lani predlagala glavna načela za oblikovanje enotnega območja DDV v EU. Takšno območje bi pripomoglo v boju proti goljufijam, zaradi katerih so nacionalni proračuni držav članic EU po ocenah trenutno prikrajšani za 50 milijard EUR letno. Komisija upa, da bodo ti tehnični ukrepi spodbudili razprave v državah članicah o širših načelih ali „temeljih“ preprostejšega in odpornega dokončnega sistema DDV v trgovini z blagom znotraj EU.

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal: „Danes predstavljeni predlogi so zadnji gradniki za reformo sistema DDV v EU. Omogočili bodo preprostejša pravila, manj birokracije in uporabnikom prijaznejši sistem po zaslugi spletnega portala za trgovce, ki bo deloval po načelu „vse na enem mestu“. Čas je, da si države članice medsebojno zaupajo, ko gre za pobiranje DDV pri transakcijah znotraj EU. Ocenjujemo, da bi lahko z reformo, ki jo predlagamo, vsakoletno izgubo zaradi čezmejnih goljufij na področju DDV, ki je ocenjena na 50 milijard evrov, zmanjšali za 80 %. Upam, da bodo države članice zdaj izkoristile to priložnost in vzpostavile kakovosten sistem DDV v EU.“

Glavni elementi predloga

Za vzpostavitev dokončnega sistema DDV so potrebne pomembne spremembe direktive o DDV. Od skupaj 408 členov direktive o DDV jih bo treba prilagoditi okoli 200, da bi se omogočile koristi za podjetja in nacionalne proračune, ki so opisane v nadaljevanju.

Poenostavitev obdavčitve blaga

V sedanjem sistemu DDV je trgovina z blagom med podjetji razdeljena na dve transakciji: na prodajo, oproščeno DDV v državi članici izvora, in na obdavčeno pridobitev v namembni državi članici. Današnji predlog odpravlja to umetno razdelitev ene same gospodarske transakcije. Ko bo v zvezi s spremembami pravil o DDV dosežen dogovor, bo čezmejna trgovina z blagom opredeljena kot „enotna obdavčljiva dobava“, s čimer se bo končno zagotovilo, da se blago obdavči v državi članici, v kateri se prevoz blaga konča. S tem bi se morale goljufije na področju DDV močno zmanjšati.

Enotni spletni portal za trgovce

Da bi sprememba pravil o DDV čim manj motila poslovanje podjetij, današnje spremembe uvajajo potrebne določbe za vzpostavitev spletnega portala, ki deluje po načelu „vse na enem mestu“. Prek tega spletnega portala bodo lahko DDV obračunavala vsa podjetja, ki prodajajo drugim podjetjem v EU. Komisija je tak portal napovedala že v svojih predlogih reforme iz lanskega oktobra. Ta sistem bo na voljo tudi podjetjem zunaj EU, ki želijo prodajati podjetjem v Uniji in ki bi se sicer morala registrirati za DDV v vsaki državi članici posebej. Tovrstna podjetja bodo morala na podlagi novih pravil zgolj imenovati posrednika v EU, ki bo v njihovem imenu poskrbel za obračunavanje DDV.

Manj birokracije

S spremembami se bo znova zagnala samoregulacijska narava DDV in zmanjšalo število upravnih postopkov za podjetja, ki prodajajo blago drugim podjetjem v drugih državah članicah. Za trgovino z blagom ne bodo več veljale posebne obveznosti poročanja, ki so bile povezane s prehodno ureditvijo DDV. Poleg tega bodo izdajanje računov pri trgovini v EU urejala pravila države članice, v kateri je prodajalec, kar naj bi bilo manj obremenjujoče za prodajalca.

Za obračunavanje DDV je običajno odgovoren prodajalec

V danes objavljenem predlogu je pojasnjeno, da je prodajalec tisti, ki mora obračunati DDV pri prodaji blaga svojemu kupcu v drugi državi EU, in sicer po stopnji, ki velja v namembni državi članici. Kupec bo za pridobljeno blago dolžen obračunati DDV samo, če bo certificiran davčni zavezanec (to pomeni, da ga davčna uprava šteje za zanesljivega davčnega zavezanca).

Ozadje

Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) je pomemben za evropski enotni trg. Nadomestil je prometne davke, ki so izkrivljali konkurenco in ovirali prosti pretok blaga, pozneje pa je bil spremenjen, da bi se odpravile kontrole in formalnosti za pretok blaga med državami članicami. DDV je pomemben in naraščajoči vir prihodkov za države članice EU, saj je v letu 2015 znašal več kot 1 bilijon EUR, kar ustreza 7 % BDP EU. Poleg tega je DDV tudi eden od virov lastnih sredstev EU, kot davek na potrošnjo pa je ena najbolj rasti prijaznih oblik obdavčitve.

Komisija si je neutrudljivo prizadevala za reformo sistema DDV. V svojem akcijskem načrtu za DDV iz leta 2016 je napovedala, da namerava predlagati dokončni sistem davka na dodano vrednost v EU. Od takrat je bil dosežen napredek v obliki dogovora glede novih pravil o DDV za spletno prodajo, Komisija pa je že predstavila predloge glede glavnih načel za prihodnje dokončno območje DDV v EU in glede obsežne reforme načinov določanja stopenj DDV v državah članicah EU. Današnji predlog temelji na teh predhodnih korakih. Komisija je upoštevala stališči Evropskega parlamenta in Sveta, ki sta oba predlagala, da bi moral morebitni prihodnji sistem DDV temeljiti na načelu obdavčitve v namembnem kraju, tj. kraju, kjer se blago ali storitve porabijo.

Več informacij

Predlog o dokončnih tehničnih ukrepih za oblikovanje prihodnjega, na goljufije odpornega sistema DDV v EU

Sporočilo za javnost o akcijskem načrtu za DDV

Sporočilo za javnost o temeljih novega dokončnega enotnega območja DDV v EU

Sporočilo o temeljih novega dokončnega enotnega območja DDV v EU

IP/18/3834

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar