Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES EL PL BG

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Kohezijska politika nakon 2020.: nova inicijativa Komisije pomaže državama članicama i regijama da bolje upravljaju fondovima EU-a

Bruxelles, 24. svibnja 2018.

Komisija je odabrala pet nacionalnih i regionalnih tijela u Grčkoj, Poljskoj, Španjolskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj koja će sudjelovati u aktivnostima novog pilot-projekta povezanog s dobrim upravljanjem i razvijanjem administrativnim kapacitetima.

Riječ je o sljedećih pet programa kohezijske politike: programu „Prometna infrastruktura, okoliš i održivi razvoj” u Grčkoj, regionalnom programu za Lublinsko vojvodstvo u Poljskoj, regionalnom programu za Estremaduru u Španjolskoj, programu „Konkurentnost i kohezija” u Hrvatskoj te programu za razvoj regija u Bugarskoj.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: „Kako bismo u potpunosti ostvarili potencijal javnih ulaganja u pogledu rasta i radnih mjesta, čvrste institucije i dobro funkcioniranje uprave jednako su važni kao i novac. Iskustva koja ćemo steći ovim pilot-aktivnostima pomoći će nam da u sljedećem dugoročnom proračunu EU-a povećamo učinkovitost i djelotvornost fondova EU-a i javnih nacionalnih fondova.”

Da bi se poboljšalo upravljanje programima koje financira EU u razdoblju nakon 2020., stručnjaci iz Komisije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pružit će prilagođenu potporu. Usredotočit će se na izradu pravih organizacijskih struktura i razvijanje potrebnih vještina za osoblje. Stručnjaci će pomoći nadležnim tijelima i da lakše usklade svoj rad s drugim subjektima uključenima u uvođenje programa kohezijske politike, kao što su poduzeća i socijalni partneri, razvojne agencije i organizacije civilnog društva.

Prva faza pilot-projekta, koja će trajati od ljeta 2018. do ožujka 2019., bit će namijenjena utvrđivanju plana za razvijanje administrativnih kapaciteta. Tijela će uz potporu stručnjaka sastaviti niz poboljšanja koja treba ostvariti u četirima područjima: 1) području organizacijskog ustroja i transparentnosti, 2) području ljudskih resursa, 3) području unutarnjih postupaka, instrumenata i sustava informacijskih i komunikacijskih tehnologija te 4) području dobrog upravljanja, uključujući interakcije s vanjskim dionicima.

Programska tijela provest će plan tijekom druge faze pilot-projekta, koja počinje 2019. Komisija će ih aktivno podupirati, uz stručno savjetovanje i osiguravanje instrumenata kao što su okvir kompetencija i instrument za umrežavanje PEER 2 PEER.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) izdvojeno je 900 000 EUR za razvijanje prve faze planova u pet odabranih zemalja. O proračunu za drugu fazu odlučit će se kasnije.

Sljedeći koraci

Komisija će do kraja 2019. evaluirati rezultate pilot-projekta. Doneseni će se zaključci upotrijebiti u izradi smjernica za razvijanje administrativnih kapaciteta koje će provesti nadležna tijela koja su odgovorna za upravljanje programima za fondove EU-a u sljedećem dugoročnom razdoblju financiranja.

Kontekst

Pilot-projekt dio je širih nastojanja Komisije da državama članicama i regijama pruži prilagođenu potporu i pomogne im da unaprijede način ulaganja sredstava i upravljanja fondovima kohezijske politike te da se potakne poboljšanje vlasništva, usklađenosti i određivanja prioriteta povezanih s regionalnim ulaganjima i razvojnim strategijama.

Komisija je od početka proračunskog razdoblja 2014. – 2020. poduzela niz inicijativa kako bi pomogla državama članicama da najbolje iskoriste raspoloživa sredstva, uspostave strategije za rast na lokalnoj razini te razviju kvalitetne projekte.

Pet nacionalnih i regionalnih nadležnih tijela koja su danas izabrana odgovorila su na Komisijin poziv na sudjelovanje koji je objavljen krajem veljače 2018. – vijest pogledajte ovdje.

Više informacija

Informativni članak o pilot-projektu

Informativni članak – Inicijative Komisije za poboljšanje načina na koji države članice upravljaju fondovima EU-a

@CorinaCretuEU@EU_Regional

 

 

IP/18/3833

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar