Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL PL BG

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES solidarumas veikia. Komisija siūlo finansinę pagalbą nuo gaivalinių nelaimių nukentėjusioms Graikijai, Lenkijai, Lietuvai ir Bulgarijai

Briuselis, 2018 m. gegužės 31 d.

Šiandien Komisija siūlo 2017 m. nuo gaivalinių nelaimių nukentėjusioms keturioms valstybėms narėms – Graikijai, Lenkijai, Lietuvai ir Bulgarijai – skirti 34 mln. EUR ES solidarumo fondo lėšų.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu kalbėjo: „Teikdami naujus finansinės pagalbos Graikijai, Lenkijai, Lietuvai ir Bulgarijai pasiūlymus, nuo kalbų apie paramą pereinami prie konkrečių veiksmų. Solidarumas yra vienas iš pagrindinių mūsų Sąjungos principų, o ES solidarumo fondas yra viena iš labiausiai apčiuopiamų jo išraiškos formų.“

ES solidarumo fondo lėšos gali būti naudojamos atstatymo veiklai remti ir kai kurioms skubios pagalbos tarnybų, laikino apgyvendinimo, valymo operacijų ir kultūros paveldo apsaugos išlaidoms padengti siekiant palengvinti nacionalinėms valdžios institucijoms tenkančią finansinę naštą šalinant gaivalinių nelaimių padarinius.

34 mln. EUR padalyta taip:

2,5 mln. EUR skiriama Graikijos Koso salai po 2017 m. liepos mėn. įvykusio žemės drebėjimo

2017 m. liepos 20 d. Pietų Egėjo regione esančią Koso salą sukrėtė 6,6 balų pagal Richterio salą žemės drebėjimas, dėl kurio tam tikroms salos dalims padaryta didelės žalos. 2,5 mln. EUR suma visų pirma gali būti panaudota paminklų ir archeologinių vietovių apsaugos priemonių sąnaudoms padengti, taip pat siekiant atstatyti transporto infrastruktūrą.

2017 m. birželio mėn. žemės drebėjimas sukrėtė ir Egėjo jūroje esančią Graikijos Lesbo salą. Vasario mėn. priimtame ankstesniame pasiūlyme Komisija pasiūlė Lesbo salai skirti 1,3 mln. EUR vertės ES solidarumo fondo paramą.

12,2 mln. EUR skiriama Lenkijai po 2017 m. rugpjūčio mėn. ištikusių audrų ir liūčių

2017 m. rugpjūčio 9–12 d. nuo smarkių audrų ir didelių liūčių nukentėjo trys Lenkijos regionai – Kujavijos Pamario, Pamario ir Didžiosios Lenkijos – sunaikinta dešimtys tūkstančių hektarų miško ir pasėlių, taip pat transporto ir energetikos infrastruktūra. Labiausiai nukentėjo Torunės ir Gdansko rajonai. 12,2 mln. EUR suma gali būti panaudota kai kurioms išlaidoms, susijusioms su valymo operacijomis miškuose, išverstų medžių pašalinimu nuo kelių ir geležinkelių, padengti, taip pat padėti atkurti pažeistą infrastruktūrą.

Beveik 17 mln. EUR skiriama Lietuvai po 2017 m. liūčių ir potvynių

Visą 2017 m. vasarą ir rudenį Lietuva kentėjo nuo nuolatinių liūčių ir potvynių, kurie pažeidė tinklų infrastruktūrą ir žemės ūkio paskirties žemę. Lėšos gali būti panaudotos padėti padengti tinklų ir vandentvarkos infrastruktūros, įskaitant užtvankas ir drenažo sistemas, atkūrimo išlaidas.

2,2 mln. EUR skiriama Bulgarijai po 2017 m. spalio mėn. audrų ir potvynių

2017 m. spalio 25–26 d. pietryčių Bulgarijos Burgaso regioną užklupo smarkios liūtys ir audros, per kurias suniokoti tiltai ir keliai, taip pat padaryta žalos ligoninėms ir mokykloms. 2,2 mln. EUR suma gali padėti sumažinti išlaidas, susijusias su būtiniausios viešosios infrastruktūros remonto darbais.

Pagrindiniai faktai

Nuo gaivalinių nelaimių nukentėjusios valstybės narės gali kreiptis dėl įvairios trumpalaikės ir ilgalaikės ES paramos. Valstybės narės ištikus krizei gali pradėti taikyti ES civilinės apsaugos mechanizmą. Komisija taip pat pasiūlė sustiprinti trumpojo laikotarpio ES reagavimą į krizes – sukurti naują sistemą „rescEU“.

Valstybės narės gali prašyti ES solidarumo fondo paremti ilgalaikę atstatymo veiklą ištikus nelaimei. Šiandien skelbiamą pasiūlymą dėl ES solidarumo fondo paramos dar turi patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba. Netrukus po to lėšos pasieks šias keturias valstybes nares.

Daugiau informacijos

ES solidarumo fondas

Informacijos suvestinė. Kaip apskaičiuojama ES solidarumo fondo parama?

Nacionalinės informacijos suvestinės

ES solidarumo fondo intervencijos nuo 2002 m.

@EU_Regional@CorinaCretuEU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/18/3832

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar