Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Покупка на телекомуникационни услуги онлайн: Комисията и органите за защита на потребителите разкриват подвеждащи практики

Брюксел, 18 май 2018 r.

Днес Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите публикуваха резултатите от проверката в целия ЕС на 207 уебсайта, предлагащи стационарни или мобилни телефонни услуги, интернет услуги и услуги за видео и аудио стрийминг.

Прегледът разкри, че 163 от тези уебсайтове са евентуално в нарушение на законодателството на ЕС за защита на потребителите. Някои от най-често срещаните проблеми са рекламата на привидно безплатни или с отстъпка пакети, които всъщност са пакетна оферта, липсата на система за разрешаване на спорове или фактът, че уебсайтовете могат да променят едностранно условията на договора без информация или обосновка за потребителя.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Потребителите използват ежедневно своите абонаменти за мобилен телефон или за интернет и следва да имат доверие в тези услуги. Тази проверка потвърждава обаче, че редица уебсайтове за продажба на такива услуги подвеждат потребителите с фиктивни отстъпки или като не им предоставят цялата необходима информация, за да направят информиран избор. Очаквам невярната и подвеждаща информация да бъде коригирана възможно най-бързо, за да се гарантира, че секторът спазва напълно правилата на ЕС за защита на потребителите“.

Комисията неотдавна предложи нов търговски механизъм за потребителите, който допълнително ще засили възможностите за действие на потребителите спрямо търговците, които използват нелоялни търговски практики, а също и ще укрепи прилагането от органите на правилата на ЕС за защита на потребителите.

Основни констатации:

  • при 40,6 % от уебсайтовете липсва описание на система за разрешаване на спорове;
  • 31,9 % от уебсайтовете могат да променят едностранно условията на договора или характеристиките на услугата, без да информират потребителя и без да му се даде възможност да анулира договора;
  • 25,1 % от уебсайтовете не предоставят ясна или достоверна информация за правилата относно компенсации и възстановяване на суми, когато предлаганата услуга не е това, за което клиентът е платил;
  • 21,7 % не предоставят ясна и изчерпателна информация относно автоматичното подновяване на договора.

Следващи стъпки

Националните органи ще проучат по-обстойно 163 уебсайта с нередности, които, ако бъдат потвърдени, ще трябва да бъдат отстранени. Органите за сътрудничество за защита на потребителите ще гарантират, като използват наличните национални процедури за правоприлагане, че уебсайтовете спазват отново правилата.

Контекст

Проверката на уебсайтове в целия ЕС (т.нар. мащабна проверка) представлява множество проверки, които се извършват едновременно от органите за защита на потребителите в различни държави. Те проверяват дали се спазва законодателството на ЕС за защита на потребителите. В случай че констатират нарушение на това законодателство, органите за защита на потребителите се свързват със съответните дружества и ги приканват да направят необходимото за отстраняване на нередностите. Предходните мащабни проверки бяха насочени към: авиокомпаниите (2007 г.), съдържанието за мобилни устройства (2008 г.), електронните стоки (2009 г.), онлайн билетите (2010 г.), потребителските кредити (2011 г.), цифровото съдържание (2012 г.), пътническите услуги (2013 г.), гаранциите за електронните стоки (2014 г.), директивата за правата на потребителите (2015 г.) и уебсайтове за сравняване на оферти и цени в сектора на пътуванията (2016 г.).

Всяка година Комисията координира проверката на уебсайтове в определен сектор с помощта на мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, която обединява органите за защита на потребителите от 30 държави (28 държави — членки на ЕС, Норвегия и Исландия). Тези органи отговарят за прилагането на законодателството на ЕС за защита на потребителите в Европейския съюз.

През 2016 г. Индексът на ЕС за развитието на пазарите на дребно, който следи ефективността на над 40 пазара, оценена от страна на потребителите, показа, че в телекомуникационния сектор потребителите са понесли най-много вреди като цяло, като в него се отчита най-висок дял на клиенти, които са срещнали проблеми.

За повече информация

Въпроси и отговори

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

pie

1

2

3

 

 

 

IP/18/3829

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar