Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Summitul UE-Balcanii de Vest: îmbunătățirea conectivității și a securității în regiune

Bruxelles, 17 mai 2018

Summitul la care au participat astăzi, la Sofia, liderii Uniunii Europene și ai partenerilor din Balcanii de Vest a confirmat perspectiva europeană a regiunii și a stabilit o serie de acțiuni concrete menite să consolideze cooperarea în domeniile conectivității, securității și statului de drept.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Acest summit ne-a permis să stabilim legături și mai strânse cu prietenii noștri din Balcanii de Vest, care, pas cu pas, se apropie în fiecare zi tot mai mult de Uniunea Europeană - fiecare în ritmul său și pe baza meritelor sale. A face parte integrantă din Uniunea Europeană înseamnă a împărtăși aceleași valori și principii, printre acestea numărându-se respectarea statului de drept, independența sistemului judiciar și libertatea de exprimare, deoarece Uniunea Europeană este în primul rând o comunitate de valori și de drept.”

Summitul și Declarația de la Sofia adoptată în urma acestuia subliniază importanța angajamentului continuu al Balcanilor de Vest privind statul de drept, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, buna guvernanță, precum și respectarea drepturilor omului și a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Realizarea de reforme reale în aceste domenii este esențială pentru viitoarele progrese ale regiunii pe calea integrării europene. Liderii UE și ai Balcanilor de Vest au convenit să ia o serie de măsuri menite să îmbunătățească infrastructura energetică și infrastructura de transport, precum și conectivitatea digitală în regiune. De asemenea, UE și partenerii din Balcanii de Vest au pus bazele unei cooperări tot mai strânse în domeniile securități și migrației și în ceea ce privește abordarea provocărilor geopolitice.

Conectarea infrastructurilor, a economiilor și a persoanelor

Pentru a sprijini punerea în aplicare a Declarației de la Sofia și pe baza Strategiei privind Balcanii de Vest și a celor șase inițiative emblematice elaborate de Comisie, președintele Juncker a anunțat astăzi (hyperlink către observații) un nou pachet de măsuri care vor stimula conectivitatea în cadrul regiunii și cu UE, în special prin intermediul Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest.

  • UE va oferi granturi pentru alte 11 proiecte prioritare din sectorul transporturilor (rutiere, feroviare, portuare), în valoare de 190 de milioane EUR. Această investiție poate mobiliza până la 1 miliard EUR sub formă de împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale. Aceste granturi includ finanțarea primelor două tronsoane ale „Autostrăzii păcii” (Nis-Pristina-Durres) și ale „Autostrăzii albastre” de-a lungul coastei adriatice.
  • În scopul dezvoltării noii Agende digitale pentru Balcanii de Vest, UE a alocat 30 de milioane EUR pentru investiții în extinderea rețelelor în bandă largă în întreaga regiune. Partenerii au convenit să extindă regimul regional de reducere a costurilor de roaming la toți cei șase parteneri, în același timp UE urmând să elaboreze o foaie de parcurs în vederea diminuării costurilor de roaming între Balcanii de Vest și UE.
  • În plus, UE va sprijini tranziția energetică a regiunii prin promovarea surselor de energie regenerabilă, inclusiv printr-o utilizare durabilă a energiei hidroelectrice.
  • În domeniul conectivității economice, Comisia continuă să sprijine planul elaborat de regiune referitor la un spațiu economic regional, iar summitul a salutat angajamentele asumate de intensificare a eforturilor în vederea recunoașterii calificărilor și a facilitării comerțului în Balcanii de Vest.
  • Comisia va spori sprijinul acordat tineretului și educației, în special prin dublarea finanțării de care beneficiază regiunea pentru programul Erasmus+ și prin lansarea unui proiect-pilot privind mobilitatea în domeniul educației și formării profesionale. De asemenea, Comisia va institui, în 2018, un „laborator al tineretului din Balcanii de Vest”. Acesta va oferi spațiul necesar pentru elaborarea unor politici inovatoare care să răspundă nevoilor tinerilor. În fine, va sprijini extinderea Biroului de Cooperare Regională pentru Tineret și va introduce un program de mobilitate intraregională.

Alte elemente ale pachetului anual al UE privind conectivitatea vor fi prezentate mai târziu, în cursul anului.

În plus, partenerii și-au exprimat susținerea față de Agenda digitală pentru Balcanii de Vest. Aceasta va sprijini eforturile Balcanilor de Vest către o economie digitală și include măsuri cum ar fi o foaie de parcurs în vederea diminuării costurilor de roaming, precum și un pachet de asistență tehnică pentru investiții potențiale în diverse domenii, de exemplu rețelele în bandă largă.

O cooperare mai strânsă în materie de securitate

UE și Balcanii de Vest se confruntă cu provocări comune în materie de securitate. În cadrul summitului, UE și Balcanii de Vest au convenit să își intensifice colaborarea cu privire la prioritățile-cheie în materie de securitate:

  • combaterea terorismului, inclusiv finanțarea acestuia, extremismul violent și întoarcerea luptătorilor străini, precum și prevenirea radicalizării;
  • consolidarea cooperării în lupta împotriva infracțiunilor grave și a criminalității organizate, în special a traficului de arme de foc și droguri ilicite, a contrabandei cu mărfuri și a introducerii ilegale de persoane, precum și a amenințărilor cibernetice și hibride.

UE și partenerii din Balcanii de Vest au convenit să valorifice eforturile substanțiale care se fac deja în acest sens și să intensifice activitatea strategică și operațională în domeniul cooperării polițienești și judiciare, în special prin participarea Balcanilor de Vest la ciclul de politici ale UE pentru perioada 2018-2021, planul pentru cooperarea coordonată la nivelul UE împotriva infracțiunilor grave și a criminalității organizate. Cu sprijinul Comisiei, agențiile UE din domeniul justiției și al afacerilor interne, cum ar fi Europol sau CEPOL, se vor implica în continuare în Balcanii de Vest pentru a asigura o corelare eficace între acțiunile interne și cele externe împotriva tuturor formelor de criminalitate transfrontalieră.

Cooperarea în ceea ce privește răspunsul la criza refugiaților a demonstrat valoarea adăugată a coordonării eforturilor. Liderii UE și ai Balcanilor de Vest au convenit să consolideze cooperarea în materie de migrație și gestionare a frontierelor, inclusiv prin intermediul ofițerilor de legătură trimiși în teren de către UE.

Informații suplimentare

Declarația de la Sofia a summitului UE-Balcanii de Vest

Site-ul web al Summitului UE-Balcanii de Vest

Implicarea sporită a UE în Balcanii de Vest

Direcția Generală privind Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri privind Extinderea

Agenda privind conectivitatea 2018

Fișă informativă – Stimularea conectivității

Fișă informativă – Stimularea conectivității digitale

Video – Agenda privind conectivitatea

Fișă informativă – Șase noi inițiative emblematice în sprijinul procesului de transformare a Balcanilor de Vest

Fișă informativă – Calea de urmat

Fișă informativă – Relațiile economice – Investițiile în capitalul uman, în infrastructuri și în reforme

Fișă informativă: Implicarea UE în Balcanii de Vest

Infografic – Muntenegru

Infografic – Serbia

Infografic – fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

Infografic – Albania

Infografic – Bosnia și Herțegovina

Infografic – Kosovo

IP/18/3821

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar