Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sastanak na vrhu EU-a i zemalja zapadnog Balkana: poboljšanje povezanosti i sigurnosti u regiji

Bruxelles, 17. svibnja 2018.

Današnjim sastankom na vrhu u Sofiji između čelnika Europske unije i partnera sa zapadnog Balkana potvrđena je europska perspektiva regije te dogovoren niz konkretnih mjera usmjerenih na jačanje suradnje u području povezanosti, sigurnosti i vladavine prava.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Ovaj nam je sastanak na vrhu omogućio dodatno zbližavanje s našim prijateljima sa zapadnog Balkana koji se svakim danom korak po korak približavaju Europskoj uniji – svaki vlastitim tempom i u skladu s vlastitim zaslugama. Čvrsta povezanost s Europskom unijom znači zajedničke vrijednosti i načela, uključujući poštovanje vladavine prava, neovisnosti pravosuđa i slobode izražavanja – jer Europska je unija prije svega zajednica vrijednosti i zakona.“

Sastankom na vrhu i na njemu potpisanom Izjavom iz Sofije ističe se važnost daljnje odlučne provedbe vladavine prava na zapadnom Balkanu, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, dobrog upravljanja te poštovanja ljudskih prava i prava pripadnika manjina. Djelotvorna provedba reformi u tim područjima ključna je za daljnji napredak regije u procesu europskih integracija. Čelnici EU-a i zemalja zapadnog Balkana dogovorili su se da će poduzeti niz mjera usmjerenih na poboljšanje energetske i prometne infrastrukture te digitalne povezanosti u regiji. Ujedno su postavili temelje za još bližu suradnju u području sigurnosti, migracija i suočavanja s geopolitičkim izazovima.

Povezivanje infrastruktura, gospodarstava i građana

Radi podrške provedbi Izjave iz Sofije te na temelju Komisijine Strategije za zapadni Balkan i njezinih šest vodećih inicijativa predsjednik Juncker danas je najavio nov paket mjera usmjerenih na jačanje povezanosti u regiji i s EU-om, konkretno putem Okvira za ulaganja na zapadnom Balkanu.

  • EU će osigurati bespovratna sredstva za još 11 visokoprioritetnih prometnih projekata (cestovni promet, željeznički promet, luke) ukupne vrijednosti 190 milijuna eura. Tim se ulaganjem može potaknuti do milijardu eura u kreditima međunarodnih financijskih institucija. Novonajavljenim ulaganjem obuhvaćeno je financiranje prvih dviju dionica Autoceste mira (Niš – Priština – Drač) i Plave autoceste duž jadranske obale.
  • Za potrebe razvoja digitalne agende za zapadni Balkan EU je odredio 30 milijuna eura za ulaganje u uvođenje širokopojasnog pristupa internetu u čitavoj regiji. Partneri su se dogovorili da će proširiti postojeće aranžmane u regiji kako bi smanjili troškove roaminga za svih šest partnera, dok će EU istodobno razraditi plan smanjenja troškova roaminga između zapadnog Balkana i EU-a.
  • Nadalje, EU će podržati prelazak regije na nove izvore energije, osobito na obnovljive izvore energije, uključujući održivo korištenje hidroenergije.
  • Kada je riječ o gospodarskoj povezanosti, Komisija i dalje podupire regionalni plan razvoja Regionalne ekonomske zajednice, a na sastanku na vrhu pozdravljena su obećanja o intenziviranju rada na priznavanju kvalifikacija i olakšavanju trgovine na području zapadnog Balkana.
  • Komisija će pojačati podršku mladima i obrazovanju, konkretno udvostručenjem sredstava namijenjenih regiji u okviru programa Erasmus+ te pokretanjem pilot-projekta za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Komisija će tijekom 2018. otvoriti i „Laboratorij za mlade zapadnog Balkana“, kojim će se ponuditi prostor za inovativno oblikovanje politika koje se odnose na potrebe mladih. Naposljetku, podržat će i širenje djelovanja Regionalnog ureda za suradnju mladih te uvesti program mobilnosti unutar regije.

Kasnije tijekom godine bit će predstavljeni dodatni elementi EU-ova godišnjeg paketa o povezivosti.

Osim toga, partneri su se obvezali na razvoj i provedbu Digitalne agende za zapadni Balkan. Njome će se podržati prelazak zapadnog Balkana na digitalno gospodarstvo, a sadrži mjere kao što su plan smanjenja troškova roaminga te paket tehničke pomoći za potencijalna ulaganja u područja kao što je širokopojasni pristup internetu.

Tješnja suradnja u području sigurnosti

EU i zapadni Balkan suočeni su sa zajedničkim sigurnosnim izazovima. Na sastanku na vrhu EU i zemlje zapadnog Balkana dogovorili su se da će pojačati suradnju na ključnim sigurnosnim prioritetima:

  • borbi protiv terorizma, uključujući financiranje terorizma, nasilni ekstremizam, povratak stranih boraca i sprječavanje radikalizacije
  • pojačanoj suradnji u borbi protiv teških kaznenih djela i organiziranog kriminala, osobito krijumčarenja oružja, droge, robe i ljudi te kiberprijetnji i hibridnih prijetnji.

EU i partneri sa zapadnog Balkana dogovorili su se da će nastaviti jačati strateška i operativna djelovanja u području policijske i pravosudne suradnje, osobito sudjelovanjem zemalja zapadnog Balkana u ciklusu politika EU-a za razdoblje 2018. – 2021., koordiniranoj suradnji na razini EU-u na suzbijanju teških kaznenih djela i organiziranog kriminala. Uz podršku Komisije, agencije EU-a za pravosuđe i unutarnje poslove, kao što su Europol i CEPOL, pojačat će svoj angažman u zemljama zapadnog Balkana kako bi djelotvorno povezale unutarnje i vanjske mjere za suzbijanje svih oblika prekograničnog kriminala.

Suradnjom u odgovoru na izbjegličku krizu dokazana je vrijednost koordiniranog djelovanja. Čelnici EU-a i zemalja zapadnog Balkana dogovorili su se da će pojačati suradnju na upravljanju migracijama i granicama, uz ostalo i putem časnika za vezu koje je rasporedio EU.

Dodatne informacije

Izjava iz Sofije sa sastanka na vrhu EU-a i zapadnog Balkana

Web-mjesto sastanka na vrhu EU-a i zapadnog Balkana

Pojačani angažman EU-a u zemljama zapadnog Balkana

Glavna uprava za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju

Plan povezivanja za 2018.

Informativni članak o jačanju povezanosti

Informativni članak o digitalnoj povezanosti

Videozapis – plan povezivanja

Informativni članak – šest novih vodećih inicijativa za potporu preobrazbi zapadnog Balkana

Informativni članak – daljnji razvoj odnosa

Informativni članak – gospodarski odnosi – ulaganje u ljude, infrastrukturu i reforme

Informativni članak: aktivnosti EU-a na zapadnom Balkanu

Grafički prikaz – Crna Gora

Grafički prikaz – Srbija

Grafički prikaz – bivša jugoslavenska republika Makedonija

Grafički prikaz – Albanija

Grafički prikaz – Bosna i Hercegovina

Grafički prikaz – Kosovo

IP/18/3821

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar