Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokous: toimia yhteyksien ja turvallisuuden parantamiseksi

Bryssel 17. toukokuuta 2018

Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin kumppanimaiden johtajat tapasivat tänään Sofiassa järjestetyssä huippukokouksessa. Kokous vahvisti, että Länsi-Balkan on matkalla kohti eurooppalaista tulevaisuutta. Osapuolet sopivat myös useista konkreettisista toimista lisätäkseen yhteistyötään yhteenliitettävyyteen, turvallisuuteen ja oikeusvaltioon liittyvissä kysymyksissä.

”Huippukokous tarjosi meille tilaisuuden vahvistaa yhteyksiä Länsi-Balkanin kumppaneihimme, jotka lähentyvät jatkuvasti Euroopan unioniin, jokainen omaa tahtiaan ja omalla tavallaan”, totesi Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja jatkoi: ”Tiivis yhteys Euroopan unioniin tarkoittaa myös yhteistä arvopohjaa ja sitä, että kumppanimme noudattavat niitä samoja periaatteita, joille EU arvoyhteisönä rakentuu. Näitä ovat mm. oikeusvaltioperiaate, oikeuslaitoksen riippumattomuus ja sananvapaus”.

Kokouksen päätteeksi annetussa Sofian julistuksessa korostetaan, miten tärkeää on, että Länsi-Balkanin maat ovat myös jatkossa sitoutuneet noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta, torjumaan korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta, edistämään hyvää hallintoa sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja vähemmistöryhmien oikeuksia. Uudistusten toteuttaminen näillä osa-alueilla on edellytys sille, että alue voi jatkaa lähentymistään EU:hun. EU:n ja Länsi-Balkanin maiden johtajat sopivat useista toimista, joilla parannetaan energia- ja liikenneinfrastruktuuria sekä digitaalisia yhteyksiä Länsi-Balkanilla. Johtajat sopivat myös perustasta entistä tiiviimmälle yhteistyölle, jonka tavoitteena on turvallisuuden parantaminen, muuttoliikkeen hallinta ja geopoliittisiin haasteisiin vastaaminen.

Infrastruktuurien, talouksien ja ihmisten välisten yhteyksien lisääminen

Jotta EU voisi tukea Sofian julistuksen täytäntöönpanoa sekä Länsi-Balkanin strategian ja siihen sisältyvien kuuden lippulaivahankkeen toteuttamista, puheenjohtaja Juncker on tänään (hyperlink to remarks) ilmoittanut toimenpiteistä, joilla on tarkoitus parantaa yhteyksiä Länsi-Balkanin sisällä ja Länsi-Balkanin ja EU:n välillä. Tämän toimenpidepaketin tärkein väline on Länsi-Balkanin investointikehys.

  • EU aikoo myöntää 190 miljoonan euron arvosta avustuksia 11 uudelle ensisijaiselle liikennehankkeelle (tie- ja rautatieliikenne sekä satamat). Tämän investoinnin ansiosta voidaan saada jopa 1 miljardin euron lainat kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Uusiin hankkeisiin kuuluvat mm. ”rauhan valtaväylän” (Nis–Pristina–Durres) kahden ensimmäisen osuuden rahoittaminen sekä Adrianmeren rannikkoa pitkin kulkevan ”sinisen valtaväylän” rahoittaminen.
  • EU myös tukee Länsi-Balkanin uuden digitaalistrategian toteuttamista 30 miljoonalla eurolla, jotka on tarkoitus käyttää alueen laajakaistainvestointeihin. Kumppanit sopivat, että Länsi-Balkanin alueen omia verkkovierailumaksujen vähentämisjärjestelyjä laajennetaan siten, että ne kattavat jatkossa alueen kaikki kuusi kumppania, ja EU laatii samaan aikaan etenemissuunnitelman verkkovierailumaksujen vähentämisestä Länsi-Balkanin ja EU:n välillä.
  • EU tukee myös alueen energiakäännettä edistämällä uusiutuvan energian käyttöä, kuten vesivoiman kestävää hyödyntämistä.
  • Taloudellisen yhdentymisen alalla komissio tukee edelleen alueen omaa suunnitelmaa alueellisen talousalueen luomisesta. Huippukokouksessa suhtauduttiin myönteisesti Länsi-Balkanin maiden sitoutumiseen työskennellä entistä tiiviimmin varmistaakseen tutkintojen tunnustamisen ja kaupan helpottumisen alueensa sisällä.
  • Komissio lisää nuorisoa ja koulutusta varten myöntämäänsä tukea. Alueelle myönnettävä Erasmus+ -rahoitus kaksinkertaistetaan ja ammatillisen koulutuksen alalla käynnistetään pilottihanke liikkuvuuden lisäämiseksi. Lisäksi komissio käynnistää vuonna 2018 Länsi-Balkanin nuorisohankkeen, jolla on tarkoitus tarjota mahdollisuuksia nuorten tarpeet huomioon ottavaan innovatiivisen päätöksentekoon. Komissio tukee myös alueellisen nuorisoalan yhteistyöjärjestön toiminnan laajentamista ja käynnistää järjestelyn alueen sisäisen liikkuvuuden lisäämiseksi.

Muita EU:n vuotuiseen verkkoyhteyspakettiin sisältyviä aloitteita esitellään myöhemmin tänä vuonna.

Osapuolet sitoutuivat myösLänsi-Balkanin digitaalistrategian toteuttamiseen. Strategialla tuetaan Länsi-Balkanin siirtymistä digitaalitouteen. Se sisältää mm. etenemissuunnitelman verkkovierailumaksujen vähentämiseksi sekä teknisen tukipaketin laajakaistainvestointeja ja muita vastaavia investointeja varten.

Tiiviimpi turvallisuusyhteistyö

EU:lla ja Länsi-Balkanin mailla on yhteisiä turvallisuushaasteita. Huippukokouksessa EU ja Länsi-Balkanin maat sopivat lisäävänsä yhteistyötään seuraavilla keskeisillä turvallisuuden osa-alueilla:

  • terrorismin ja sen rahoituksen sekä väkivaltaisten ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen torjunta ja vierastaistelijoiden paluu
  • entistä läheisempi yhteistyö vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja etenkin laittomien aseiden, huumekaupan, tavaroiden ja ihmisten salakuljetuksen sekä kyber- ja hybridiuhkien torjumiseksi

EU ja Länsi-Balkanin kumppanimaat sopivat parantavansa poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvää strategista ja operatiivista toimintaansa nykyisten jo käynnissä olevien merkittävien hankkeiden pohjalta. Osapuolet sopivat etenkin, että Länsi-Balkanin maat osallistuvat EU:n toimintapoliittiseen sykliin vuosina 2018–2021 ja ovat näin mukana vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi tehtävässä EU:n laajuisessa koordinoidussa yhteistyössä. Oikeus- ja sisäasioiden virastot, kuten Europol ja Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto CEPOL, jatkavat komission tuella työtään Länsi-Balkanin maissa yhdistääkseen tehokkaasti sisäiset ja ulkoiset toimet kaikenlaisen rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi.

Pakolaiskriisissä tehty yhteistyö on osoittanut, miten tärkeää toiminnan koordinointi on. EU:n ja Länsi-Balkanin maiden johtajat sopivat tiivistävänsä muuttoliikkeeseen ja rajaturvallisuuteen liittyvää yhteistyötään muun muassa EU:n lähettämien yhteyshenkilöiden avustuksella.

Lisätietoja

EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokouksen päätteeksi annettu Sofian julistus

EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokouksen verkkosivut

EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto

Yhteenliitettävyyttä koskeva toimintasuunnitelma 2018

Tietokooste yhteenliitettävyyden parantamisesta

Tietokooste digitaalisen yhteenliitettävyyden parantamisesta

Video – yhteenliitettävyyttä koskeva toimintasuunnitelma

Tietokooste – Kuusi uutta lippulaiva-aloitetta Länsi-Balkanin muutosprosessin tueksi

Tietokooste – Tulevat toimet

Tietokooste – Taloussuhteet: investoinnit ihmisiin, infrastruktuuriin ja uudistuksiin

Tietokooste: EU:n toiminta Länsi-Balkanilla

Faktagrafiikka – Montenegro

Faktagrafiikka – Serbia

Faktagrafiikka – Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Faktagrafiikka – Albania

Faktagrafiikka – Bosnia ja Hertsegovina

Faktagrafiikka – Kosovo

IP/18/3821

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar