Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Agenda europeană privind migrația: să nu ne culcăm pe lauri, situația este încă fragilă

Bruxelles, 16 mai 2018

Astăzi, Comisia prezintă un raport cu privire la progresele înregistrate în contextul Agendei europene privind migrația și al Foii de parcurs a Comisiei din decembrie 2017 și propune o serie de noi măsuri-cheie care urmează să fie luate.

Eforturile comune ale UE au continuat să dea roade, însă situația rămâne fragilă din cauza presiunii exercitate în prezent de migrație, așa cum demonstrează creșterea recentă a numărului de persoane care sosesc pe rutele est-mediteraneeană și vest-mediteraneeană. În acest context, UE în ansamblul său trebuie să dea dovadă de vigilența și de pregătirea necesare pentru a răspunde eventualelor vârfuri sezoniere sau reorientări ale presiunii exercitate de migrație, inclusiv de la o rută către alta. În raportul de astăzi sunt identificate aspectele care necesită un răspuns consolidat: eliminarea deficitelor persistente în ceea ce privește activele poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, îmbunătățirea returnărilor, impulsionarea relocărior și îmbunătățirea protecției oferite migranților de-a lungul rutelor.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Acest raport confirmă faptul că migrația poate fi gestionată numai într-un mod global, prin acțiuni care se consolidează reciproc și care se bazează pe responsabilitate și solidaritate. Reforma sistemului european comun de azil reprezintă o parte centrală a acestei abordări, permițându-i Uniunii, alături de bugetul pe termen lung al UE, să fie pregătită să facă față oricărei crize a migrației care ar putea apărea în viitor. Această reformă nu poate aștepta și sper că Consiliul European va putea ajunge la un acord în luna iunie.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „În ultimii ani s-au realizat progrese importante atât în cadrul UE, cât și cu țările partenere. Cu toate acestea, situația este încă fragilă, iar munca noastră este departe de a se fi încheiat. De aceea, fac apel la statele membre să trimită urgent polițiști de frontieră și echipamente pentru operațiunile poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european și să își mențină totodată angajamentul de a ajunge la un acord cu privire la reforma sistemului de azil în luna iunie. Ni se reamintește încă o dată că nu avem nicio clipă de pierdut.”

 

Sosirile pe cele trei rute principale

În primele luni ale anului 2018 s-a menținut tendința descendentă din 2017 pe ruta central-mediteraneeană, numărul sosirilor scăzând cu aproximativ 77 % față de cifrele înregistrate în aceeași perioadă în 2017.

Deși numărul sosirilor din Turcia este încă mult mai mic decât înainte de adoptarea Declarației UE-Turcia, acesta a crescut semnificativ începând cu luna martie 2018 atât în insulele grecești (9 349 de sosiri de la începutul anului 2018), cât și la frontiera terestră (6 108 de sosiri în 2018 până acum, ceea ce reprezentă de nouă ori mai mult decât sosirile înregistrate în aceeași perioadă din 2017). Deși situația s-a stabilizat în general de-a lungul rutei Balcanilor de Vest, în ultimele luni au fost raportate intensificări ale trecerii persoanelor prin Albania, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina.

Sosirile pe ruta vest-mediteraneeană au înregistrat în continuare o tendință ascendentă, cu aproximativ 6 623 de migranți sosiți în Spania începând din ianuarie 2018 (cu 22 % mai mult decât în primele luni ale anului 2017).

 

Gestionarea frontierelor externe ale UE

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă oferă în prezent sprijin polițiștilor naționali de frontieră prin detașarea a aproximativ 1 350 de experți pe toate rutele de migrație. Având în vedere presiunea sporită a migrației, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă este pregătită să își consolideze prezența la frontiera terestră dintre Grecia și Turcia. Agenția s-a oferit, de asemenea, să își tripleze efectivele operaționale mobilizate la frontierele terestre ale Greciei cu Albania și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei. În plus, se înregistrează progrese în ceea ce privește lucrările pentru încheierea unor acorduri cu țările din Balcanii de Vest care vor permite Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă să le acorde acestor țări sprijin direct în gestionarea frontierelor atunci când este necesar.

Cu toate acestea, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se confruntă cu deficite persistente și semnificative la nivel de personal și de echipamente, ceea ce face ca mai puțin de jumătate din nevoile operaționale actuale să poată fi îndeplinite. Statele membre trebuie să își intensifice rapid mobilizarea de personal și de echipamente pentru ca agenția să își poată menține operațiunile curente sau să fie în măsură să se implice în noi operațiuni.

Propunerea Comisiei pentru următorul buget pe termen lung consolidează în mod semnificativ fondurile pentru gestionarea frontierelor externe, incluzând resurse suplimentare menite să consolideze poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, care se preconizează că va avea un corp permanent de 10 000 de polițiști.

 

Protejarea migranților de-a lungul rutei de migrație

UE își continuă eforturile pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației, asigurând totodată protecția migranților de-a lungul rutei de migrație și oferind alternative la migrația neregulamentară:

  • Returnări voluntare din Libia: cu sprijinul UE, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a ajutat, numai în 2018, peste 6 185 de persoane să se întoarcă acasă în mod voluntar din Libia. Grupul operativ comun UA-UE-ONU continuă să colaboreze cu autoritățile libiene pentru a pune capăt luării sistematice în custodie publică a migranților, inclusiv a copiilor. Anul acesta, datorită acestor eforturi au fost eliberați până acum peste 1 000 de refugiați din custodie publică.
  • Evacuări de urgență: 1 152 de persoane au fost evacuate din Libia în Niger prin intermediul Mecanismului de tranzit de urgență, urmând să fie apoi relocate în Europa. 108 dintre acestea au fost deja relocate în Franța, Suedia și Elveția. Ar trebui accelerate trimiterile realizate de UNHCR către autorități, astfel încât să se accelereze transferurile către statele membre ale UE. UE sprijină acest efort, oferind 20 de milioane EUR în acest sens.
  • Combaterea rețelelor de introducere ilegală de migranți și de trafic de persoane: se consolidează cooperarea cu partenerii din Sahel, în conformitate cu declarația adoptată la Niamey în luna martie.
  • Abordarea cauzelor profunde: Fondul fiduciar al UE pentru Africa și-a demonstrat utilitatea, permițând până acum desfășurarea a 147 de programe în valoare totală de 2,59 miliarde EUR, care finanțează inițiative cruciale, precum returnările voluntare din Libia. Cu toate acestea, un deficit semnificativ de finanțare de aproximativ 1,2 miliarde EUR riscă să submineze aceste eforturi dacă UE și statele membre nu acoperă împreună acest deficit.

Tot astăzi, Comisia propune o revizuire a legislației privind ofițerii de legătură în materie de imigrație care sunt detașați de statele membre ale UE în țări terțe pentru a contribui la intensificarea dimensiunii europene a coordonării cu parteneri esențiali.

 

Condițiile din Grecia

Condițiile din Grecia sunt în continuare un motiv serios de îngrijorare, având în vedere presiunea mare asupra insulelor și ritmul lent al procedurilor de azil care afectează returnările în Turcia. Comisia a solicitat Greciei să îmbunătățească, cu sprijinul UE, condițiile din insule, să accelereze urgent ritmul returnărilor și să își finalizeze planul de urgență în caz de creștere a numărului de sosiri.

 

Returnarea și readmisia

Sunt necesare mai multe eforturi pentru a spori returnările migranților care nu au drept de ședere în UE, având în vedere că numai 36,6 % din deciziile de returnare din 2017 au fost puse în aplicare efectiv. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a contribuit la organizarea a 111 operațiuni de returnare în 2018, dar statele membre ar trebui să recurgă într-o măsură mai mare la mandatul consolidat al agenției în ceea ce privește returnările. Se realizează progrese semnificative în îmbunătățirea cooperării în materie de returnare cu țările de origine; în ultimele luni s-au încheiat mai multe acorduri practice și sunt în curs și alte negocieri. Pentru a îmbunătăți în continuare monitorizarea returnărilor și alte statistici relevante în materie de migrație, Comisia propune, tot astăzi, ca Eurostat să își publice datele cu o frecvență mai mare.

 

Relocarea

În temeiul noului mecanism de relocare al Comisiei, 20 de state membre s-au angajat să ofere peste 50 000 de locuri, pentru care au fost realizate deja 4 252 de transferuri. Comisia face apel la statele membre să asigure efectuarea a 50 % din relocările angajate până în octombrie 2018.

Etapele următoare

Pentru a susține abordarea globală a UE în materie de migrație și a garanta că Europa este capabilă să facă față eventualelor crize viitoare, statele membre ar trebui:

  • să elimine deficitele în ceea ce privește polițiștii de frontieră și echipamentele Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă;
  • să acopere deficitul de finanțare de 1,2 miliarde EUR al Fondului fiduciar al UE pentru Africa;
  • să amelioreze condițiile din Grecia și să accelereze returnările în Turcia;
  • să intensifice semnificativ returnările și să utilizeze mandatul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă de a oferi asistență pentru returnări;
  • să accelereze eforturile de relocare în temeiul noului mecanism pentru țările prioritare, în special în ceea ce privește Mecanismul de tranzit de urgență în Niger, precum și în temeiul Declarației UE-Turcia;
  • să ajungă rapid la un acord privind reforma sistemului european comun de azil, pentru a se asigura că UE este pregătită să facă față crizelor care ar putea apărea în viitor.


Context

La 13 mai 2015, în cadrul Agendei europene privind migrația, Comisia Europeană a propus o strategie amplă pentru a aborda provocările imediate ale crizei aflate în plină desfășurare și pentru a pune la dispoziția Uniunii instrumentele necesare unei gestionări mai bune a migrației pe termen mediu și lung, în domenii precum migrația neregulamentară, gestionarea frontierelor, azilul și migrația legală.

Comunicarea de astăzi prezintă evoluțiile înregistrate din martie 2018 și progresele realizate în temeiul Agendei europene privind migrația și al Foii de parcurs politice a Comisiei în vederea încheierii unui acord global în materie de migrație, foaie de parcurs care a fost prezentată în decembrie 2017.

 

Informații suplimentare

Raportul privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația

Anexe statistice

Fișă informativă — Gestionarea migrației — Instrumentele UE de gestionare a crizelor

Fișă informativă — Ruta central-mediteraneeană: Protejarea migranților și gestionarea fluxurilor de migrație neregulamentară

Propunere de regulament privind crearea Rețelei europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație

 

 

IP/18/3743

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar