Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai migrációs stratégia: nem ülhetünk tétlenül, mivel a helyzet továbbra is instabil

Brüsszel, 2018. május 16.

A Bizottság ma jelentést tett az európai migrációs stratégia és a Bizottság 2017. decemberi politikai ütemterve alapján elért előrehaladásról, és meghatározta a jövőbeli főbb intézkedéseket.

A közös uniós erőfeszítések továbbra is eredményesek, ám a helyzet a folyamatos migrációs nyomás miatt még mindig instabil, amint ezt a kelet- és nyugat-mediterrán útvonalon érkezők számának növekedése is jelzi. Ezért az EU egészének ébernek és felkészültnek kell lennie, hogy képes legyen reagálni az esetleges szezonális csúcsokra vagy a migrációs nyomás – például az egyik útvonalról a másikra történő – áthelyeződésére. A mai jelentés azonosítja, hogy mely területeken szükséges megerősíteni a jelenlegi válaszlépéseket, ideértve a következőket: az Európai Határ- és Parti Őrség eszközei tekintetében fennálló hiány felszámolása; a visszatérések javítása; az áttelepítés fokozása; valamint a migránsok megfelelőbb védelme az útvonalak mentén.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A jelentés megerősíti, hogy a migrációt csak átfogó módon tudjuk kezelni, egymás hatását kölcsönösen megerősítő intézkedések révén, amelyek a felelősségen és a szolidaritáson alapulnak. A közös európai menekültügyi rendszer reformja e megközelítés központi elemét képezi, és a hosszú távú uniós költségvetéssel együtt képessé teszi majd az EU-t az esetleges jövőbeli migrációs válságok kezelésére. E reform nem késlekedhet, és remélem, hogy az Európai Tanács júniusban képes lesz megállapodásra jutni.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az elmúlt években jelentős előrelépésekre került sor – mind az EU-n belül, mind pedig partnerországainkkal együttműködve. A helyzet azonban továbbra is instabil, és még bőven van tennivalónk. Ezért felszólítom a tagállamokat, hogy sürgősen biztosítsanak határőröket és eszközöket az Európai Határ- és Parti Őrség műveleteihez, valamint teljesítsék azon kötelezettségvállalásukat, hogy júniusban megállapodásra kell jutni a menekültügyi reformról. A helyzet ismét arra figyelmeztet minket, hogy semmiképp nem vesztegethetjük az időt.”

 

A három fő útvonalon érkezők számának alakulása

A közép-mediterrán útvonalon 2018 első hónapjaiban tovább folytatódott a 2017-es csökkenő tendencia: az érkezők száma mindegy 77%-kal volt alacsonyabb, mint 2017 ugyanezen időszakában.

Bár az EU–Törökország nyilatkozat előtti időszakhoz képest még mindig sokkal alacsonyabb szintről van szó, a Törökországból érkezők száma 2018 márciusa óta jelentősen emelkedett mind a görög szigeteken (2018 eleje óta 9 349 fő), mind a szárazföldi határon (2018-ban eddig összesen 6 108 fő, kilencszer annyi, mint 2017 ugyanezen időszakában). Bár a nyugat-balkáni útvonalon összességében stabilizálódott a helyzet, az elmúlt hónapok jelentései szerint fokozódott az Albánián, Montenegrón és Bosznia-Hercegovinán keresztül haladó migrációs mozgás.

A nyugat-mediterrán útvonalon érkezők száma továbbra is emelkedő tendenciát mutat: 2018 januárja óta mindegy 6 623 fő érkezett Spanyolországba (22%-kal többen, mint 2017 első hónapjaiban).

 

Az EU külső határainak igazgatása

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség jelenleg mintegy 1350 szakértő kihelyezésével nyújt segítséget a nemzeti határőrök számára valamennyi migrációs útvonalon. A fokozódó migrációs nyomásra való tekintettel az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség készen áll arra, hogy megerősítse jelenlétét a Görögország és Törökország közötti szárazföldi határon. Az ügynökség azt is felajánlotta, hogy megháromszorozza műveleti telepítési létszámát Görögország Albániával és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal közös határain. Emellett jól halad a munka a Nyugat-Balkán országaival kötendő megállapodások terén, amelyek lehetővé teszik majd az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára, hogy szükség esetén közvetlen segítséget nyújtson az érintett országoknak határaik igazgatásához.

Azonban az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség személyi erőforrásai és eszközei tekintetében tartós és jelentős hiány áll fenn – olyannyira, hogy a jelenlegi operatív szükségleteknek alig fele elégíthető ki. A tagállamoknak sürgősen növelniük kell telepítéseiket ahhoz, hogy az ügynökség fenn tudja tartani a már folyamatban lévő műveleteit, illetve képes legyen új műveleteket indítani.

A következő hosszú távú költségvetésre irányuló bizottsági javaslat jelentősen megerősíti a külső határok igazgatására előirányzott finanszírozást, többek között további forrást biztosítva az Európai Határ- és Parti Őrség megerősítéséhez, amely a tervek szerint 10 000 fős készenléti alakulattal rendelkezne.

 

A migránsok védelme az útvonalak mentén

Az EU tovább dolgozik a migráció kiváltó okainak kezelésén, miközben védelmet nyújt az úton levő migránsoknak, és alternatívákat kínál az irreguláris migrációval szemben:

  • Önkéntes visszatérés Líbiából: Az EU támogatásával a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 2018-ban több mint 6 185 főnek nyújtott segítséget a Líbiából való önkéntes hazatéréshez. Az Afrikai Unió–Európai Unió–ENSZ közös munkacsoport folytatja az együttműködést a líbiai hatóságokkal a migránsok – és ezen belül a gyermekek – szisztematikus őrizetbe vételének megszüntetése érdekében. Ennek köszönhetően idén eddig több mint 1000 őrizetbe vett menekültet bocsátottak szabadon.
  • Sürgősségi evakuálások: A sürgősségi tranzitmechanizmuson keresztül 1 152 személyt evakuáltak Líbiából Nigerbe, Európába való későbbi áttelepítésükig. Közülük 108 főt már áttelepítettek Franciaországba, Svédországba, illetve Svájcba. Most arra van szükség, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala felgyorsítsa továbbadásait, hogy fokozható legyen az uniós tagállamoknak való átadások üteme. Az EU ehhez 20 millió eurós támogatást nyújt.
  • A migránscsempészés és emberkereskedelem hálózataival szembeni fellépés: Javul az együttműködés a partnerekkel a Száhel-övezetben, a márciusban Niameyben elfogadott nyilatkozattal összhangban.
  • A kiváltó okok kezelése: Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért beváltotta a hozzá fűzött reményeket: 147 program keretében, eddig összesen 2,59 milliárd eurót biztosított többek között olyan kulcsfontosságú kezdeményezésekhez, mint a Líbiából való önkéntes hazatérés támogatása. Ugyanakkor jelentős, mintegy 1,2 milliárd eurós finanszírozási hiány veszélyezteti ezeknek az erőfeszítéseknek a sikerét, ha az EU és a tagállamok együttes erővel nem találnak erre megoldást.

A Bizottság ma javaslatot tesz az uniós tagállamok által nem uniós országokba kihelyezett bevándorlási összekötő tisztviselőkről szóló jogszabály módosítására is, hogy intenzívebbé tegye a kulcsfontosságú partnerekkel folytatott koordináció uniós dimenzióját.

 

A görögországi körülmények

A görögországi körülmények továbbra is komoly aggodalomra adnak okot, mivel jelentős migrációs nyomás nehezedik a szigetekre, és a menekültügyi eljárások lassú üteme hátráltatja a Törökországba való visszaküldéseket. A Bizottság felszólította Görögországot, hogy az EU támogatásának felhasználásával javítsa a körülményeket a görög szigeteken, sürgősen fokozza a visszaküldések ütemét, valamint véglegesítse az érkezők számának növekedésére vonatkozó vészhelyzeti tervét.

 

Visszaküldés és visszafogadás

További erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy fokozott számban térjenek vissza azok a migránsok, akik nem jogosultak az EU-ban maradni, mivel 2017-ben a kiutasítási végzéseknek csupán 36,6%-át hajtották végre. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2018-ban 111 visszatérési művelet megszervezésében közreműködött, a tagállamoknak azonban jobban ki kellene aknázniuk azt, hogy az ügynökség szélesebb körű felhatalmazást kapott a visszaküldés terén. Komoly előrelépéseket teszünk a származási országokkal a visszaküldés tekintetében folytatott együttműködés javítása terén: az elmúlt hónapokban számos gyakorlati megállapodást kötöttünk, és további tárgyalások vannak folyamatban. A visszaküldés és más fontos migrációs statisztikai adatok nyomon követése érdekében a Bizottság ma azt is javasolja, hogy az Eurostat gyakrabban tegye közzé adatait.

 

Áttelepítés

A Bizottság új áttelepítési programjának keretében 20 tagállam több mint 50 000 helyet ajánlott fel, és ezen belül eddig 4 252 átadásra került sor. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy 2018 októberéig a vállalt áttelepítések 50%-át hajtsák végre.

A következő lépések

Az EU átfogó migrációs megközelítésének érvényesítése és Európának az esetleges jövőbeli válságokra való felkészülése érdekében a tagállamoknak most a következő lépéseket kell megtenniük:

  • Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség határőrök és felszerelések tekintetében fennálló hiányainak felszámolása;
  • Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért 1,2 milliárd eurós finanszírozási hiányának felszámolása;
  • A görögországi körülmények javítása, és a Törökországba való visszaküldések felgyorsítása;
  • A visszaküldések ütemének jelentős fokozása, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség visszaküldésben való közreműködésre vonatkozó felhatalmazásának kiaknázása;
  • Az áttelepítésre irányulói erőfeszítések felgyorsítása az új program kiemelt országai tekintetében, különösen a sürgősségi tranzitmechanizmus révén Nigerben tartózkodókra vonatkozóan és az EU–Törökország nyilatkozat alapján.
  • Mielőbbi megállapodás a közös európai menekültügyi rendszer reformjáról, hogy az EU felkészülten nézhessen szembe az esetleges jövőbeli válságokkal.


Háttér-információk

2015. május 13-án az Európai Bizottság az európai migrációs stratégia közzétételével egy széles körű stratégiát vázolt fel annak érdekében, hogy kezeljék a folyamatban lévő válsághelyzet jelentette azonnali kihívásokat, és ezzel egyidejűleg biztosítsák az EU számára a migráció közép- és hosszú távon történő jobb kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt az irreguláris migráció, a határok, a menekültügy és a legális migráció területén.

A mai közlemény ismerteti a 2018 márciusa óta történt fejleményeket, valamint beszámol az európai migrációs stratégia alapján és a Bizottság átfogó migrációs megállapodásra irányuló, 2017 decemberében előterjesztett politikai ütemtervének keretében tett előrehaladásról.

 

További információk

Előrehaladási jelentés az európai migrációs stratégiáról

Statisztikai mellékletek

Tájékoztató – Migrációkezelés – Uniós válságkezelési eszközök

Tájékoztató – Közép-mediterrán útvonal: a migránsok védelme és az irreguláris migrációs áramlatok kezelése

Javaslat – Rendelet a bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának létrehozásáról

 

 

IP/18/3743

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar