Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s viseringspolitik – kommissionen uppgraderar informationssystemet för viseringar för att bättre skydda EU:s yttre gränser

Bryssel den 16 maj 2018

Kommissionen föreslår i dag en uppgradering av informationssystemet för viseringar (VIS), databasen med uppgifter om personer som ansöker om Schengenviseringar. Det ska göra det lättare att hantera nya migrations- och säkerhetsutmaningar och förbättra skyddet av EU:s yttre gränser.

Med de föreslagna ändringarna kan man göra noggrannare bakgrundskontroller av de sökande, åtgärda bristande säkerhetsinformation genom bättre informationsutbyte mellan medlemsländerna och trygga en fullständig samverkan med andra EU-databaser.

– Varje år reser miljoner människor från länder utanför EU in i EU med ett visum, både för längre och kortare vistelser, säger migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos. Tack vare uppgraderingen av informationssystemet för viseringar kan vi täppa till luckorna i våra system och ge viseringsmyndigheterna och gränsvakterna den information de behöver för att sköta sitt jobb. Brottslingar och potentiella terrorister ska inte kunna ta sig in i EU obemärkt. EU är ingen ointaglig fästning, men vi behöver veta vem som korsar våra gränser. Det är vårt ansvar att skydda EU-invånarna samtidigt som vi inte hindrar någon från att lagligt resa in i EU.

Informationssystemet för viseringar (VIS) är en databas som knyter samman gränsvakter vid EU:s yttre gränser med medlemsländernas konsulat i hela världen. Det ger viseringsmyndigheterna viktig information om dem som söker Schengenviseringar för kortare vistelser. Samtidigt kan gränsvakterna upptäcka resenärer som kan utgöra en säkerhetsrisk. Med dagens förslag utökas VIS med uppgifter om viseringar för längre vistelser och uppehållstillstånd (enligt gällande dataskyddsregler), så att myndigheterna får den information de behöver. Förslaget är det andra steget i reformen av EU:s gemensamma viseringspolitik och följer de ändringar i viseringskodexen som kommissionens lade fram i mars 2018.

 

Öka säkerheten och täppa till informationsluckor

Den föreslagna uppgraderingen ska öka den inre säkerheten och gränsskyddet genom följande åtgärder:

  • Skärpta säkerhetskontroller i alla databaser: Alla viseringsansökningar i VIS-databasen kommer nu att automatiskt kontrolleras mot alla andra EU-databaser för säkerhet och migration, t.ex. det nya in- och utresesystemet, Schengens informationssystem (SIS) och det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) via en gemensam sökportal. På så sätt kan man hitta sökande som använder sig av flera identiteter och upptäcka irreguljära migranter och personer som utgör en säkerhetsrisk.
  • Bättre uppgifts- och informationsutbyte: För närvarande lagras inga uppgifter på EU-nivå om viseringar för längre vistelser och uppehållstillstånd. Enligt det nya förslaget ska sådana uppgifter nu ingå i VIS. På så sätt kan gränsvakterna snabbt avgöra giltigheten hos de långtidsviseringar och uppehållstillstånd som används för att resa in i Schengen. De kan också se om handlingarna är i rätta händer och därmed åtgärda en viktig säkerhetsbrist.
  • Effektivare återvändandeförfaranden: Från och med nu ska VIS-databasen också innehålla kopior av de viseringssökandes resehandlingar. Tack vare att personalen vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån också har tillgång till VIS blir det lättare att identifiera och sända tillbaka papperslösa irreguljära migranter. Därmed blir EU:s återvändandepolitik effektivare.
  • Ökade möjligheter att förhindra och lagföra brott: De brottsbekämpande myndigheterna och Europol får nu en mer strukturerad tillgång till VIS för att upptäcka, förhindra eller utreda terrorbrott eller andra allvarliga brott, på strikta villkor och helt enligt EU:s dataskyddsregler. De brottsbekämpande myndigheterna kan också lättare söka efter eller identifiera försvunna eller kidnappade personer och offer för människohandel.

 

Nästa steg

Eu-LISA blir ansvarig för att driva och utveckla den uppgraderade VIS-databasen. Som en sista etapp i reformen av EU:s viseringspolitik uppmanar kommissionen Europaparlamentet och rådet att avsluta lagstiftningsförfarandet så fort som möjligt för att täppa till eventuella informationsluckor och underlätta de lagliga resenärernas resor till EU.

Bakgrund

EU:s gemensamma viseringspolitik underlättar resor till EU för turist- och affärsändamål och bidrar till EU:s ekonomi och tillväxt, kulturutbyten och dialog. Enbart under 2016 utfärdades nästan 14 miljoner Schengenviseringar för kortare vistelser (se den senaste statistiken om Schengenviseringar).

Sedan viseringskodexen trädde i kraft 2010 har förutsättningarna för viseringspolitiken förändrats drastiskt. På senare år har EU ställts inför nya migrations- och säkerhetsutmaningar. I september 2017 aviserade kommissionen förslag om hur man kan modernisera EU:s gemensamma viseringspolitik. Kommissionen bekräftade sin avsikt att föreslå en översyn av viseringskodexen i sitt arbetsprogram för 2018. Översynen kom i mars 2018.

Samtidigt uppgraderar EU sina informationssystem för gränsförvaltning för att täppa till informationsluckorna och förbättra den inre säkerheten. Efter rådets slutsatser från juni 2017 lade kommissionen i december 2017 fram ett förslag om en mer effektiv och intelligent samverkan mellan EU:s informationssystem. Dagens förslag uppgraderar informationssystemet för viseringar och lägger grunden för fullständig samverkan med andra EU-databaser för gräns- och migrationshantering.

 

Läs mer

Faktablad – uppgradering av informationssystemet för viseringar (VIS)

Faktablad – EU:s informationssystem

Förslag till en ny förordning om informationssystemet för viseringar

Pressmeddelande – EU:s viseringspolitik: Kommissionen lägger fram förslag för ett starkare, effektivare och säkrare EU

Pressmeddelande – Säkerhetsunionen: Kommissionen åtgärdar informationsbrist för bättre skydd av EU-medborgare

 

IP/18/3741

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar