Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Politica UE în domeniul vizelor: Comisia îmbunătățește Sistemul de informații privind vizele pentru a securiza mai bine frontierele externe ale UE

Bruxelles, 16 mai 2018

Astăzi, Comisia propune îmbunătățirea Sistemului de informații privind vizele (VIS), baza de date care conține informații referitoare la persoanele care solicită vize Schengen, pentru a face față mai bine provocărilor în continuă evoluție legate de securitate și migrație și pentru a asigura gestionarea mai bună a frontierelor externe ale UE.

Modificările propuse vor permite efectuarea unor verificări mai amănunțite privind antecedentele solicitanților de viză, vor elimina lacunele în materie de informații de securitate prin intermediul unui schimb de informații îmbunătățit între statele membre și vor asigura interoperabilitatea deplină cu alte baze de date de la nivelul UE.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „În fiecare an, milioane de resortisanți ai țărilor terțe intră în UE pe baza unei vize, pentru o ședere de scurtă sau de mai lungă durată. Prin îmbunătățirea Sistemului de informații privind vizele, vom elimina lacunele din cadrul sistemelor noastre de informații și vom oferi autorităților responsabile în domeniul vizelor și polițiștilor de frontieră informațiile de care aceștia au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile în mod corespunzător. Infractorii și potențialii teroriști nu trebuie să poată veni în Europa neobservați. Europa nu este o fortăreață, dar trebuie să știm cine ne trece frontierele. Avem responsabilitatea de a asigura securitatea cetățenilor europeni și de a construi o Europă care îi protejează, fără a împiedica mobilitatea celor care călătoresc către UE cu bună-credință.”

Sistemul de informații privind vizele (VIS) este o bază de date a UE care face legătura între polițiștii de frontieră de la frontierele externe ale UE și consulatele statelor membre din întreaga lume. Acesta oferă autorităților care eliberează vize informații esențiale privind solicitanții de vize Schengen de scurtă ședere, permițând totodată polițiștilor de frontieră să depisteze călătorii care pot prezenta riscuri în materie de securitate. Propunerea de astăzi extinde domeniul de aplicare al VIS – în special prin includerea în sistem a vizelor de lungă ședere și a permiselor de ședere – cu respectarea deplină a normelor de protecție a datelor, pentru a se garanta că autoritățile competente dispun la momentul oportun de informațiile de care au nevoie. Propunerea este a doua etapă a reformei politicii comune a UE în domeniul vizelor și urmează modificărilor aduse Codului de vize, prezentate de Comisie în martie 2018.

 

Consolidarea securității și eliminarea lacunelor în materie de informații

Îmbunătățirea propusă a bazei de date VIS va spori securitatea internă și va ameliora gestionarea frontierelor prin intermediul următoarelor măsuri:

  • efectuarea de verificări de securitate mai amănunțite în toate bazele de date: toate cererile de viză înregistrate în VIS vor fi de acum înainte confruntate automat cu toate celelalte sisteme de informații ale UE pentru securitate și migrație, cum ar fi recent înființatul Sistem de intrare/ieșire (EES), Sistemul de informații Schengen (SIS) și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), prin intermediul unui portal unic de căutare. Această verificare încrucișată obligatorie va depista solicitanții care folosesc identități multiple și va identifica orice persoană care prezintă riscuri în materie de securitate sau de migrație neregulamentară;
  • asigurarea unui schimb îmbunătățit de date și de informații: în prezent, la nivelul UE nu există informații privind vizele de lungă ședere și permisele de ședere. Îmbunătățirile propuse vor extinde domeniul de aplicare al VIS pentru a include și aceste informații, ceea ce va permite polițiștilor de frontieră să afle rapid dacă o viză de lungă ședere sau un permis de ședere utilizat pentru a trece frontierele externe Schengen este valabil și se află în posesia titularului său legitim – eliminând astfel o lacună importantă în materie de securitate.
  • eficientizarea procedurilor de returnare: de acum înainte, în baza de date VIS vor fi incluse și copii ale documentului de călătorie al solicitantului. Această măsură, împreună cu autorizarea accesării VIS de către personalul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, va facilita identificarea și readmisia migranților în situație neregulamentară care nu posedă documente de identitate, sporind astfel eficiența politicii de returnare a UE;
  • consolidarea capacității de urmărire penală și de prevenire a infracțiunilor: de acum înainte, autoritățile de aplicare a legii și Europol vor avea un acces mai structurat la VIS în scopul prevenirii, depistării sau anchetării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, în condiții stricte și cu respectarea deplină a normelor UE privind protecția datelor. Accesul la VIS va fi permis autorităților de aplicare a legii și în scopul căutării sau identificării persoanelor dispărute ori răpite și a victimelor traficului de persoane.

 

Etapele următoare

eu-LISA va fi agenția UE responsabilă cu dezvoltarea și gestionarea bazei de date VIS modernizate. Ca element final al politicii UE în domeniul vizelor, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să își finalizeze procedurile legislative cât mai repede posibil pentru a elimina toate lacunele în materie de informații rămase și a facilita călătoriile către UE pentru vizitatorii legitimi.

Context

Politica comună a UE în domeniul vizelor facilitează călătoriile către UE în scop turistic și de afaceri, contribuind la economia și la creșterea UE, precum și la dialogul și conexiunile interculturale. Numai în 2016, au fost eliberate aproape 14 milioane de vize Schengen pentru șederi de scurtă durată (a se vedea cele mai recente statistici privind vizele Schengen).

De la intrarea în vigoare, în 2010, a Codului de vize, contextul în care se aplică politica vizelor s-a schimbat radical. În ultimii ani, UE s-a confruntat cu noi provocări legate de migrație și de securitate. În septembrie 2017, Comisia a anunțat că va prezenta idei referitoare la posibilitățile de modernizare a politicii comune a UE în domeniul vizelor. Comisia a confirmat că va propune o revizuire a Codului de vize în programul său de lucru pentru 2018 și, în martie 2018, și-a îndeplinit acest angajament.

În același timp, UE își îmbunătățește sistemele de informații pentru securitate și gestionarea frontierelor, astfel încât să elimine deficiențele în materie de informații și să întărească securitatea în interiorul frontierelor sale. Dând curs Concluziilor Consiliului din iunie 2017, Comisia a prezentat în decembrie 2017 o propunere care să permită conlucrarea sistemelor de informații ale UE într-un mod mai eficient și mai inteligent. Propunerea de astăzi îmbunătățește VIS și pune bazele pentru ca sistemul să devină complet interoperabil cu alte baze de date ale UE pentru gestionarea frontierelor și a migrației.

 

Informații suplimentare

Fișă informativă – Îmbunătățirea Sistemului de informații privind vizele (VIS)

Fișă informativă – Sistemele de informații ale UE

Propunerea privind noul regulament referitor la Sistemul de informații privind vizele

Comunicat de presă – Politica UE în domeniul vizelor: Comisia prezintă propuneri pentru o politică în domeniul vizelor mai puternică, mai eficientă și mai sigură

Comunicat de presă – Securitatea Uniunii: Comisia elimină lacunele în materie de informații pentru a-i proteja mai bine pe cetățenii UE

 

IP/18/3741

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar