Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós vízumpolitika: a Bizottság az EU külső határainak hatékonyabb védelme érdekében továbbfejleszti a Vízuminformációs Rendszert

Brüsszel, 2018. május 16.

A Bizottság ma javaslatot tesz a schengeni vízumot kérelmező személyek adatait tartalmazó adatbázis, a Vízuminformációs Rendszer (VIS) továbbfejlesztésére, hogy megfelelőbben tudjon reagálni a jelentkező biztonsági és migrációs kihívásokra, és javítsa az Unió külső határainak igazgatását.

A javasolt módosítások lehetővé teszik majd a vízumkérelmezők alaposabb háttérellenőrzését; a tagállamok közötti hatékonyabb információcsere révén felszámolják a biztonsági információs hézagokat; valamint biztosítják a más uniós adatbázisokkal való teljes körű interoperabilitást.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Évről-évre több millió nem uniós állampolgár utazik be az EU területére vízummal, rövid tartózkodás céljából vagy hosszabb időre. A Vízuminformációs Rendszer továbbfejlesztésével felszámoljuk információs rendszereink vakfoltjait, valamint biztosítjuk a vízumhatóságok és a határőrök számára a munkájuk megfelelő elvégzéséhez szükséges információkat. Meg kell akadályozni a bűnözők és a potenciális terroristák észrevétlen Európába érkezését. Európa nem erőd – ám tudnunk kell, kik lépik át határainkat. A mi felelősségünk, hogy garantáljuk az európai polgárok biztonságát, és kiépítsük a védelmet nyújtó Európát, ugyanakkor ne korlátozzuk azok mobilitását, akik jóhiszeműen utaznak az Unióba.”

A Vízuminformációs Rendszer az EU külső határain dolgozó határőröket és a világ különböző pontjain működő tagállami konzulátusokat összekötő uniós adatbázis. A vízumkibocsátó hatóságok számára alapvető információkat nyújt a rövid idejű tartózkodásra jogosító schengeni vízumot kérelmező személyekről, miközben lehetővé teszi a határőrök számára az esetlegesen biztonsági kockázatot jelentő utazók kiszűrését. Annak érdekében, hogy e hatóságok időben elérhessék a szükséges információkat, a mai javaslat kiterjeszti a VIS alkalmazási körét, mindenekelőtt azáltal, hogy belefoglalja a rendszerbe a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokat és tartózkodási engedélyeket is, az adatvédelmi szabályok maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A Vízumkódex módosítására irányuló 2018. márciusi bizottsági előterjesztést követő javaslat a közös uniós vízumpolitika reformjának második lépését jelenti.

 

A biztonság erősítése és az információs hézagok felszámolása

A VIS adatbázis javasolt továbbfejlesztése a következő intézkedések révén megszilárdítja a belső biztonságot és javítja a határigazgatást:

  • Továbbfejlesztett biztonsági ellenőrzések valamennyi adatbázisra kiterjedően: Egy egységes keresőportál révén a VIS-ben rögzített valamennyi vízumkérelemre vonatkozóan automatikus ellenőrzést folytatnak majd le az összes egyéb uniós biztonsági és migrációs információs rendszerben, így például az újonnan kialakított határregisztrációs rendszerben (EES), a Schengeni Információs Rendszerben (SIS) és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszerben (ECRIS). E kötelező keresztellenőrzés feltárja majd a többféle személyazonosságot használó kérelmezőket, és azonosítja mindazokat, akik biztonsági vagy irreguláris migrációs kockázatot jelentenek;
  • Az adat- és információcsere javítása: Jelenleg uniós szinten nem tárolnak információkat a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokról és a tartózkodási engedélyekről. A javasolt fejlesztések kiterjesztik a VIS alkalmazási körét, hogy az ilyen információkat is tartalmazzon. Ez lehetővé teszi a határőrök számára annak gyors megállapítását, hogy érvényes-e a schengeni külső határ átlépéséhez használt hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum vagy tartózkodási engedély, és azt annak jogszerű birtokosa használja-e – így megszűnik egy jelentős biztonsági hézag.
  • Hatékonyabb kiutasítási eljárások: Mostantól a VIS adatbázis a vízumkérelmező úti okmányának másolatait is tartalmazni fogja. Ez az intézkedés – azzal együtt, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felhatalmazást kap a VIS-hez való hozzáférésre – megkönnyíti majd az okmányokkal nem rendelkező irreguláris migránsok azonosítását és visszafogadását, hatékonyabbá téve ezáltal az EU visszatérési politikáját;
  • Megerősített kapacitás a bűncselekmények megelőzése és büntetőeljárás alá vonása tekintetében: A bűnüldöző hatóságok és az Europol – szigorú feltételek mellett és az uniós adatvédelmi szabályok maradéktalan tiszteletben tartásával – strukturáltabb hozzáférést kapnak a VIS-hez a terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából. A bűnüldöző hatóságok az eltűnt, elrabolt vagy emberkereskedelem áldozatává vált személyek keresése vagy azonosítása céljából is hozzáférhetnek majd a VIS-hez.

 

A következő lépések

Az eu-LISA lesz majd a továbbfejlesztett VIS adatbázis fejlesztéséért és igazgatásáért felelős uniós ügynökség. A Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy az uniós vízumpolitika végső elemének kialakítása érdekében a lehető leghamarabb folytassák le jogalkotási eljárásaikat, hogy felszámoljunk minden esetleges információs hézagot, és megkönnyítsük a jogszerű látogatók számára az Európába utazást.

Háttér-információk

A közös uniós vízumpolitika megkönnyíti az EU-ba irányuló, turisztikai és üzleti célú utazást, hozzájárulva az EU gazdaságához és növekedéséhez, valamint az interkulturális kapcsolatokhoz és párbeszédhez. Egyedül 2016-ban csaknem 14 millió schengeni vízumot adtak ki rövid időtartamú látogatások céljából (lásd a schengeni vízumokra vonatkozó legutóbbi statisztikákat).

A Vízumkódex 2010. évi hatálybalépése óta a vízumpolitika működési környezete drámai mértékben megváltozott. Az elmúlt évek során az EU új migrációs és biztonsági kihívásokkal került szembe. 2017 szeptemberében a Bizottság bejelentette, hogy arra vonatkozó elképzeléseket fog előterjeszteni, miként lehetne korszerűsíteni az EU közös vízumpolitikáját. A Bizottság 2018. évi munkaprogramjában megerősítette, hogy javaslatot fog tenni a Vízumkódex felülvizsgálatára, és e kötelezettségvállalását 2018 márciusában teljesítette is.

Ugyanakkor az EU fejleszti a biztonsági és határigazgatási információs rendszereit az információs hézagok megszüntetése és a belső biztonság erősítése érdekében. A Tanács 2017. júniusi következtetései nyomán a Bizottság 2017 decemberében javaslatot terjesztett elő az uniós információs rendszerek hatékonyabb és intelligensebb együttműködésének megvalósítása érdekében. A mai javaslat továbbfejleszti a VIS-t, és megteremti annak alapját, hogy a rendszer teljes mértékben interoperábilis legyen az egyéb uniós határigazgatási és migrációkezelési adatbázisokkal.

 

További információk

Tájékoztató – A Vízuminformációs Rendszer (VIS) továbbfejlesztése

Tájékoztató – Uniós információs rendszerek

A Vízuminformációs Rendszerről szóló új rendeletre irányuló javaslat

Sajtóközlemény – Uniós vízumpolitika: a Bizottság javaslatokat terjeszt elő a vízumpolitika megerősítésére, hatékonyabbá és bizottságosabbá tételére

Sajtóközlemény – Biztonsági unió: A Bizottság megszünteti az információs hézagokat az uniós polgárok hatékonyabb védelme érdekében

 

IP/18/3741

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar