Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Vizna politika EU-a: Komisija unapređuje vizni informacijski sustav radi bolje zaštite vanjskih granica EU-a

Bruxelles, 16. svibnja 2018.

Komisija danas predlaže unapređenje viznog informacijskog sustava (VIS), baze podataka koja sadržava informacije o osobama koje su podnijele zahtjev za schengenske vize, kako bi bolje odgovorila na nove sigurnosne i migracijske izazove te poboljšala upravljanje vanjskim granicama EU-a.

Predloženim izmjenama omogućit će se temeljitije sigurnosne provjere podnositelja zahtjeva za vizu, riješiti problem nedostatka sigurnosnih informacija boljom razmjenom među državama članicama i osigurati potpuna interoperabilnost s drugim bazama podataka na razini EU-a.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Svake godine milijuni državljana trećih zemalja ulaze u EU, ili s vizom za kratkotrajni ili za dugotrajni boravak. Unapređenjem viznog informacijskog sustava uklonit ćemo nedostatke u svojim informacijskim sustavima te pružiti tijelima nadležnima za vize i službenicima graničnog nadzora informacije koje su im potrebne kako bi mogli dobro obavljati svoj posao. Kriminalci i potencijalni teroristi ne bi trebali moći ući u Europu nezamijećeno. Europa nije utvrda, ali moramo znati tko prelazi naše granice. Naša je odgovornost zajamčiti sigurnost europskih građana i izgraditi Europu koja štiti, a da se pritom ne ometa mobilnost osoba koje putuju u EU s poštenim namjerama.”

Vizni informacijski sustav (VIS) baza je podataka EU-a koja povezuje službenike graničnog nadzora na vanjskim granicama EU-a s konzulatima država članica diljem svijeta. Tijelima koja izdaju vize pruža ključne informacije o podnositeljima zahtjeva za schengenske vize za kratkotrajni boravak, a službenicima graničnog nadzora omogućuje otkrivanje putnika koji mogu predstavljati sigurnosni rizik. Današnji prijedlog proširuje područje primjene VIS-a, posebice dodavanjem viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola u sustav, uz potpuno poštovanje pravila o zaštiti podataka, kako bi se osiguralo da nadležna tijela pravovremeno raspolažu informacijama koje su im potrebne. Prijedlog je druga faza reforme zajedničke vizne politike EU-a i slijedi izmjene Zakonika o vizama, koje je Komisija iznijela u ožujku 2018.

 

Jačanje sigurnosti i uklanjanje nedostatka informacija

Predloženim unapređenjem baze podataka VIS pojačat će se unutarnja sigurnost i poboljšati upravljanje granicama s pomoću sljedećih mjera:

  • pojačane sigurnosne provjere u svim bazama podataka: svi zahtjevi za vizu uneseni u VIS automatski će se provjeravati u svim drugim informacijskim sustavima EU-a za sigurnost i migracije, poput novoosnovanog sustava ulaska/izlaska (EES), Schengenskog informacijskog sustava (SIS) i Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS), putem jedinstvenog portala za pretraživanje. S pomoću te obvezne provjere otkrit će se podnositelji zahtjeva koji koriste više identiteta i identificirati osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju ili rizik od nezakonitih migracija;
  • bolja razmjena podataka i informacija: trenutačno se na razini EU-a ne vodi evidencija o vizama za dugotrajni boravak i boravišnim dozvolama. Predloženim unapređenjima proširit će se područje primjene VIS-a kako bi se obuhvatile i takve informacije. Time će se službenicima graničnog nadzora omogućiti da brzo utvrde je li viza za dugotrajni boravak ili boravišna dozvola koja je upotrijebljena za prelazak vanjskih granica schengenskog područja valjana i u rukama zakonitog nositelja te ukloniti bitan sigurnosni nedostatak;
  • učinkovitiji postupci vraćanja: odsada će se u bazu podataka VIS unositi i kopije putnih isprava podnositelja zahtjeva za vizu. Tom će se mjerom, uz ovlaštenje koje će osoblje Agencije za europsku graničnu i obalnu stažu imati za pristup VIS-u, olakšati identifikacija i ponovni prihvat neregistriranih nezakonitih migranata te povećati učinkovitost EU-ove politike vraćanja;
  • pojačani kapacitet za kazneni progon i sprečavanje kriminala: Tijela kaznenog progona i Europol imat će sada strukturiraniji pristup VIS-u radi sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela uz stroge uvjete i potpuno poštovanje EU-ovih pravila o zaštiti podataka. Pristup VIS-u omogućit će se tijelima kaznenog progona i radi potrage za nestalim ili otetim osobama i žrtvama trgovanja ljudima ili njihovu identifikaciju.

 

Sljedeći koraci

Eu-LISA bit će agencija EU-a nadležna za razvoj i upravljanje unaprijeđenom bazom podataka VIS. Kao završni korak reforme vizne politike EU-a Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da dovrše zakonodavne postupke što je brže moguće kako bi se uklonili svi preostali nedostaci informacija i zakonitim posjetiteljima olakšalo putovanje u EU.

Kontekst

Zajedničkom viznom politikom EU-a olakšava se putovanje u EU u turističke ili poslovne svrhe te pridonosi EU-ovu gospodarstvu i rastu, međukulturnim vezama i dijalogu. Samo 2016. izdano je gotovo 14 milijuna schengenskih viza za kratkotrajni boravak (vidjeti najnovije statističke podatke o schengenskim vizama).

Od stupanja na snagu Zakonika o vizama 2010. okruženje vizne politike drastično se promijenilo. Tijekom posljednjih je godina EU suočen s novim migracijskim i sigurnosnim izazovima. U rujnu 2017. Komisija je najavila da će iznijeti ideje o tome kako unaprijediti zajedničku viznu politiku EU-a. U svojem programu rada za 2018. potvrdila je da će predložiti reviziju Zakonika o vizama te je tu obvezu ispunila u ožujku 2018.

Osim toga, EU unapređuje svoje informacijske sustave za sigurnost i upravljanje granicama kako bi riješio problem nedostatka informacija i pojačao unutarnju sigurnost. Komisija je na temelju zaključaka Vijeća iz lipnja 2017. u prosincu 2017. iznijela prijedlog za učinkovitije i promišljenije povezivanje informacijskih sustava EU-a. Današnjim prijedlogom unapređuje se VIS i postavljaju temelji za potpunu interoperabilnost sustava s drugim bazama podataka EU-a za upravljanje granicama i migracijama.

 

Dodatne informacije

Informativni članak – Unapređenje viznog informacijskog sustava (VIS)

Informativni članak – Informacijski sustavi EU-a

Prijedlog nove uredbe o viznom informacijskom sustavu

Priopćenje za medije – Vizna politika EU-a: Komisija predlaže kako je učiniti snažnijom, učinkovitijom i sigurnijom

Priopćenje za medije – Sigurnosna unija: Komisija rješava nedostatke u protoku informacija za bolju zaštitu građana EU-a

 

IP/18/3741

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar