Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Obnovljeni načrt za raziskave in inovacije: priložnost za Evropo, da oblikuje svojo prihodnost

Bruselj, 15. maja 2018

Komisija je danes predstavila svoj prispevek k neformalni razpravi med voditelji držav in vlad o raziskavah in inovacijah, ki bo potekala 16. maja 2018 v Sofiji, ter ukrepe, ki so potrebni, da bi zagotovili konkurenčnost Evrope na svetovnem trgu.

Naložbe v raziskave in inovacije so naložbe v prihodnost Evrope. Z njimi lahko lažje konkuriramo na svetovnem trgu in ohranimo svoj edinstven socialni model. Izboljšujejo vsakodnevno življenje milijonov ljudi v Evropi in po svetu ter prispevajo k reševanju nekaterih največjih družbenih in generacijskih izzivov. Obnovljeni evropski načrt za raziskave in inovacije vsebuje niz konkretnih ukrepov za okrepitev inovacijskih zmogljivosti Evrope in zagotavljanje trajne blaginje.

Podpredsednik Komisije Jyrki Katainen, odgovoren za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Evropa je dom vrhunskih raziskav v svetovnem merilu in ima močno industrijsko bazo. Storiti pa moramo še več, da bi to odličnost lahko pretvorili v uspeh. Novi megatrendi, npr. umetna inteligenca in krožno gospodarstvo, bodo korenito spremenili družbo in gospodarstvo. Ukrepati moramo hitro, da bi bili lahko v ospredju novega vala inovacij in določili standard za svetovno konkurenco.“

Komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je dodal: „Evropa mora ob vse večji mednarodni konkurenci nujno sprejeti ukrepe na področju raziskav in inovacij. Predlaganih sto milijard evrov za naslednji program EU za raziskave in inovacije bi bila velika spodbuda. Poleg tega mora Evropa preoblikovati podporo za prebojne inovacije prek novega Evropskega sveta za inovacije in se znova približati državljanom s pristopom do raziskav in inovacij, ki temelji na izpolnjevanju zastavljenih nalog. Potrebujemo predpise, ki bi bili kos izzivom prihodnosti in bi privabili več zasebnih naložb, zlasti v tvegani kapital.“

Čas je, da naše ambicije dvignemo na novo raven. Sprejeti moramo ukrepe, ki bodo Evropi pomagali postati svetovna inovacijska sila, kakršna je lahko. Komisija pozdravlja odločitev predsednika Evropskega sveta za organizacijo razprave med voditelji o raziskavah in inovacijah ter jih poziva k razpravi o predlaganih ukrepih in pripravi strateške usmeritve zanje. Med drugim naj:

  • Zagotovijo, da so predpisi in financiranje naklonjeni inovacijam: Predlagani ukrepi vključujejo dajanje prednosti prenosu direktive o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov; povečanje javnih naročil inovativnih izdelkov in storitev s strani javnih organov z uporabo smernic, ki jih je danes objavila Komisija; hitro sprejetje naslednjega proračuna EU za obdobje 2021–2027 s predlagano dodelitvijo stotih milijard evrov programu Obzorje Evropa, programu Euratoma za raziskave in usposabljanje ter drugim programom financiranja, ki bodo znatno spodbudili inovacije; začetek izvajanja pobude VentureEU, da bi spodbudili zasebne naložbe in tvegani kapital; dodatno poenostavitev pravil EU o državni pomoči, da bi spodbudili javno financiranje inovativnih projektov, tudi s kombiniranjem evropskih sredstev in sredstev držav članic.
  • Postanejo vodilni v inovacijah, ki ustvarjajo nove trge: Komisija predlaga ustanovitev polno delujočega Evropskega sveta za inovacije, ki bo enotna kontaktna točka za tehnologije z visokim potencialom in prebojne tehnologije ter inovativna podjetja s potencialom za širitev. Evropski svet za inovacije bo na podlagi pilotne faze, ki bo potekala v obdobju 2018–2020 in za katero bo na voljo 2,7 milijarde evrov, pripomogel k opredelitvi in povečanju hitro razvijajočih se, visokotveganih inovacij, ki imajo dobre možnosti, da ustvarijo popolnoma nove trge.
  • Na ravni EU uvedejo naloge na področju raziskav in inovacij z drznimi, ambicioznimi cilji in močno evropsko dodano vrednostjo na področjih, ki jih določijo države članice, deležniki in državljani. Te lahko zajemajo vse, od boja proti raku do čistejšega prometa ali oceanov, prostih plastike. Naloge bodo spodbujale naložbe in udeležbo v vseh sektorjih in znanstvenih disciplinah, da bi lahko s skupnimi močmi premagali izzive. Ustvarjati bi morale sinergije s strategijami za raziskave in inovacije na ravni držav članic ter regionalni in lokalni ravni.

Ozadje

Evropa z le 7 % svetovnega prebivalstva vlaga 20 % vseh naložb v raziskave in razvoj na svetu, izda tretjino vseh visokokakovostnih znanstvenih publikacij ter ima vodilno vlogo v industrijskih sektorjih, kot so zdravila, kemikalije, strojništvo in moda.

Razmeroma močna prednost Evrope je dodajanje ali ohranjanje vrednosti obstoječih izdelkov, storitev in postopkov, kar je znano kot postopna inovacija. Temu smo bili priča v različnih sektorjih, kot so vesoljska tehnologija, letalstvo, farmacevtska industrija, elektronika, obnovljivi viri energije, industrija s pretežno rabo biomase in napredna proizvodnja. Dosegli smo tudi napredek pri podpiranju inovacij prek ključnih omogočitvenih tehnologij, kot so robotika, fotonika in biotehnologija. Te tehnologije se lahko uporabijo v številnih industrijah in so nepogrešljive za reševanje ključnih družbenih izzivov.

Na mnogih področjih pa Evropa zaostaja. Podjetja v EU porabijo manj za inovacije kot njihovi konkurenti (in sicer 1,3 % BDP v primerjavi z 1,6 % na Kitajskem, 2 % v ZDA, 2,6 % na Japonskem in 3,3 % v Južni Koreji). Tvegani kapital je v Evropi še vedno premalo razvit. Vlagatelji tveganega kapitala so leta 2016 v EU vložili okoli 6,5 milijarde evrov v primerjavi z 39,4 milijarde evrov v ZDA. Poleg tega so skladi tveganega kapitala v Evropi premajhni, saj v povprečju znašajo 56 milijonov evrov v primerjavi s 156 milijoni evrov v ZDA. Ta podjetja se zato selijo v okolja, kjer imajo boljše možnosti za hitro rast. EU ima samo 26 zagonskih podjetij „samorogov“ (to so zagonska podjetja, ocenjena na več kot eno milijardo dolarjev) v primerjavi s 109 v ZDA in 59 na Kitajskem. Javne naložbe v EU so nižje od cilja 3 % BDP, intenzivnost raziskav in razvoja pa se še vedno razlikuje med regijami EU, pri čemer so naložbe in raziskave močno skoncentrirane v Zahodni Evropi. 40 % delovne sile v Evropi nima potrebnih digitalnih znanj in spretnosti.

Inovacije, digitalizacija in globalni megatrendi, ki jih spodbuja tehnologija, npr. umetna inteligenca in krožno gospodarstvo, ponujajo velike priložnosti, prinašajo pa tudi nove izzive. Svetovna konkurenca se zaostruje in ogroža vodilni konkurenčni položaj Evrope v ključnih industrijskih sektorjih. Evropa mora okrepiti svoje inovacijske zmogljivosti za ohranjanje in izboljšavo evropskega načina življenja.

Več informacij

Sporočilo: Obnovljeni evropski načrt za raziskave in inovacije: priložnost za Evropo, da oblikuje svojo prihodnost

Informativni pregled: Obnovljeni načrt za raziskave in inovacije: prispevek Komisije k načrtu voditeljev

Informativni pregled: Zgodbe EU o uspehu s področja raziskav in inovacij

 

IP/18/3736

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar