Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Lakossági pénzügyi szolgáltatások: erősebb biztosítási szabályok a gépjárműbalesetek áldozatainak védelme érdekében

Brüsszel, 2018. május 24.

Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot lesz az uniós gépjármű-felelősségbiztosítások erősítésére, a gépjárműbalesetek áldozatainak védelme és a biztosításikötvény-tulajdonosok jogainak hatékonyabb érvényesülése céljából.

A mai javaslat biztosítani fogja, hogy a gépjárműbalesetek áldozatai megkapják az őket megillető teljes kártérítést, még a biztosító fizetésképtelensége esetén is. Ezen túlmenően az átalakított szabályok biztosítják majd, hogy azok a károsultak, akik egy másik uniós tagállamban már rendelkeznek korábbi kártörténettel, ugyanolyan elbánásban részesüljenek, mint a belföldi kötvénytulajdonosok, és potenciálisan előnyösebb biztosítási feltételek vonatkozzanak rájuk.

Valdis Dombrovskis, a Bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A mai javaslattal biztosítjuk, hogy a gépjárműbalesetek áldozatai a jövőben nagyobb védelmet élvezzenek. Emellett, amikor az uniós polgárok átlépik a határt és egy másik tagállamban kötnek gépjármű-felelősségbiztosítást, kártörténetüket ezentúl a belföldi fogyasztókéval megegyező módon fogják kezelni. Ez jó hír azoknak, akik az Unió különböző országai között mozognak, és kedvező mindannyiunk számára, akik uniós polgárok vagyunk.”

Jyrki Katainen, a Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke elmondta: „A gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv biztosítja az egységes piac zavartalan működését a gépjármű-felelősségbiztosítások tekintetében, úgy a gépjárművezetők, mint a gépjárműbalesetek potenciális áldozatainak javára. A kártörténet hordozhatóságának köszönhetően megkönnyítjük a mobilitást Unió-szerte. Ezen túlmenően javítjuk a gépjármű-balesetek áldozatainak kártérítéshez való hozzájutását a biztosító fizetésképtelensége esetén, valamint fokozzuk a biztosítás nélküli gépjárműhasználat elleni küzdelmet.”

A gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv módosítására irányuló javaslat ugyanakkor megkönnyíti majd a hatóságok számára a biztosítás nélküli gépjárműhasználat elleni küzdelmet. Összehangolja a gépjármű-felelősségbiztosítás által Unió-szerte biztosítandó fedezet minimális szintjeit. Végül pontosítja a gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv hatályát az Európai Bíróság közelmúltbeli ítéleteinek fényében. A mai javaslat előzménye a Bizottság lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló, 2017. márciusi cselekvési terve is.

A gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos jelenlegi uniós szabályok javasolt módosításai a következők:

A Bizottság a következő módosításokat javasolja:

  • A biztosító fizetésképtelensége: A balesetért felelős jármű biztosítójának fizetésképtelensége esetén az áldozatokat gyorsan és teljes körűen kártalanítják a lakóhelyük szerinti tagállamban. A határokon átnyúló esetekben ez biztosítja majd, hogy a végső pénzügyi felelősséget a biztosító székhelye szerinti tagállam biztosítási ágazata viseli, és ugyanakkor lehetővé teszi az áldozatoknak járó gyors kártérítést.
  • Kártörténeti igazolások: A biztosítóknak ugyanolyan elbánást kell biztosítaniuk a valamely más tagállamban kibocsátott kártörténeti igazolások számára, mint azoknak, amelyeket belföldön adtak ki. Ennek köszönhetően a külföldön biztosítást vásárló fogyasztók előnyösebb biztosítási díjakban részesülhetnek, amelyek szintje megegyezik a belföldi fogyasztókéval.
  • Biztosítás nélküli gépjárműhasználat: Erősödik a tagállamok hatásköre a biztosítás nélküli gépjárműhasználat elleni küzdelemben. Ez elősegítheti a biztosítás nélküli gépjárműhasználat visszaszorítását, ami miatt növekszik a becsületes járművezetők biztosítása díja.
  • Minimális fedezeti összegek: Az uniós polgárok ugyanolyan szintű minimális védelemben részesülnek majd az EU területén való utazásaik során. A javaslat hormonizált minimális védelmi szinteket állapít meg az EU területén bekövetkező személyi sérülések és anyagi kár tekintetében – a jelenlegi szintek némileg eltérnek a tagállamok között.
  • Hatály: A jogbiztonság javítása érdekében a javaslat belefoglalja az irányelvbe az Európai Unió Bíróságának legújabb ítélkezési gyakorlatát. Nevezetesen a szabályok most pontosítják, hogy a fedezet kiterjed a szállítás céljából, a jármű rendeltetésszerű használata során okozott balesetekre, ideértve a magánterületen való gépjárműhasználatot is.

Háttér-információk

Az első uniós gépjármű-felelősségbiztosítást 1972-ben fogadták el azzal a céllal, hogy védelmet biztosítsanak a gépjárműbalesetek áldozatainak és megkönnyítsék a gépjárművek tagállamok közötti szabad mozgását. Ezt követően öt újabb gépjármű-felelősségbiztosítás elfogadására került sor, amelyek fokozatosan erősítették az uniós polgárok védelmét. 2009-ben ezeket egységes szerkezetbe foglalták egyetlen uniós gépjármű-felelősségbiztosításban (2009/103/EU irányelv).

A Bizottság 2016 júniusában megkezdte a munkát a gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv értékeléséről, amelynek keretében 2017. július–október között nyilvános konzultációra is sor került. A mai napon előterjesztett módosítások az értékelés eredményei alapján készültek.

További információk

Tájékoztató

További információk a gépjármű-felelősségbiztosítási irányelvről

IP/18/3731

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar