Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Održivo financiranje: Veća važnost financijskog sektora u borbi protiv klimatskih promjena

Bruxelles, 24. svibnja 2018.

Komisija danas poduzima prve konkretne korake kako bi omogućila da financijski sektor EU-a postane predvodnik u izgradnji zelenog i čišćeg gospodarstva.

Današnjim se prijedlozima potvrđuje predanost Europe da bude predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena i provede u djelo Pariški sporazum. Uključivanje financijskog sektora u velikoj će mjeri pomoći u smanjivanju našeg ekološkog otiska i istovremeno povećati održivost i konkurentnost gospodarstva EU-a.

Nadograđujući se na prvi Akcijski plan za održivo financiranje, ovi prijedlozi omogućit će da financijski sektor iskoristi svoj puni potencijal za borbu protiv klimatskih promjena.Postoje dobri razlozi za stavljanje financijskog sektora u službu našeg planeta: prvo, utjecaj klimatskih promjena već ugrožava financijsku stabilnost i uzrokuje znatne ekonomske gubitke, konkretno kao rezultat poplava, erozije tla i suša. Prošle su godine gubici povezani s elementarnim nepogodama koje su nadoknadila osiguravajuća društva dosegli rekordni iznos – 110 milijardi eura. Drugo, ako prekasno reagiramo na realnost globalnog zatopljenja, mnoga bi današnja ulaganja mogla biti uzaludna. Istovremeno, trebali bismo u najvećoj mjeri iskoristiti nove poslovne prilike koje pružaju održive ekonomske aktivnosti. Financijski sektor EU-a ima potencijala da multiplicira održivo financiranje i postane globalni predvodnik u tom području. To bi trebalo rezultirati pozitivnim učinkom na gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta. Time će se podržati ciljevi unije tržišta kapitala u pogledu povezivanja financiranja s potrebama gospodarstva EU-a i EU-ovim programom održivog razvoja.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Trebali bismo ulagati svoja sredstva u projekte koji su kompatibilni s našim ciljevima dekarbonizacije i borbe protiv klimatskih promjena. To je važno za okoliš i gospodarstvo, ali i za financijsku stabilnost. U razdoblju od 2007. do 2016. ekonomski gubici uzrokovani ekstremnim vremenskim nepogodama porasli su za 86 %. Prijedlozi koje smo danas iznijeli pokazuju da je Europska unija odlučna osigurati da naša ulaganja budu upotrijebljena u pravom smjeru. Njima želimo usmjeriti ogromnu moć tržišta kapitala u borbu protiv klimatskih promjena i promicanje održivosti.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, rekao je: Kako bismo ostvarili klimatske ciljeve EU-a za 2030. trebamo oko 180 milijardi eura godišnje dodatnih ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju. Izvanredno je važno mobilizirati privatni kapital kako bi se njime financirala održiva ulaganja. Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) već djeluje u smislu privlačenja privatnih ulaganja radi postizanja tih ciljeva. Današnji prijedlozi pridonijet će povećanju transparentnosti u pogledu održivih financija i ulagačkih prilika kako bi ulagači imali na raspolaganju pouzdane informacije i kako bi se omogućio prijelaz na niskougljično, resursno učinkovito i kružno gospodarstvo.

Nova pravila kojima se definiraju kriteriji za određivanje je li neka gospodarska aktivnost ekološki održiva omogućit će usmjeravanje većeg broja investicija u održive aktivnosti. Taj usklađeni klasifikacijski sustav, odnosno „taksonomija” za cijeli EU, posebno će pomoći ulagačima koji često nemaju dovoljno informacija o tome što je zeleno, a što ne. Svi financijski subjekti koji upravljaju ulaganjima u ime svojih klijenata ili krajnjih korisnika sada će ih morati informirati o tome kako njihove aktivnosti utječu na planet ili lokalni okoliš. Slijedom toga, ta će pravila omogućiti bolji izbor za ulagače koji, uz ostvarivanje dobiti, žele ulagati u budućnost planeta.

Glavni elementi mjera

  1. Jedinstveni klasifikacijski sustav EU-a („taksonomija”): Prijedlogom se uspostavljaju usklađeni kriteriji za određivanje je li neka gospodarska aktivnost ekološki održiva. Korak po korak Komisija će utvrditi aktivnosti koje se mogu kvalificirati kao „održive”, uzimajući u obzir postojeće tržišne prakse i inicijative, pri čemu će joj savjetima pomoći tehnička stručna skupina za održivo financiranje koja se trenutačno okuplja. Time bi se gospodarskim subjektima i ulagačima osigurala jasnoća u pogledu toga koje se aktivnosti smatraju održivima kako bi mogli donijeti odluke na temelju potpunijih informacija. To može biti i temelj za buduće utvrđivanje standarda i oznaka za održive financijske proizvode, kako je najavljeno u Komisijinu akcijskom planu o održivom financiranju.
  1. Dužnosti ulagača i objavljivanje podataka: Predloženom će se regulativom donijeti jasnoća i dosljednost u pogledu pitanja kako institucijski ulagači, primjerice upravitelji imovinom, osiguravajuća društva, mirovinski fondovi i investicijski savjetnici, integriraju ekološke, socijalne i upravljačke (ESG) aspekte u postupke odlučivanja o ulaganjima. Točni će se zahtjevi dalje specificirati delegiranim aktima koje će Komisija donijeti u kasnijoj fazi. Uz to, ti bi upravitelji imovine i institucijski ulagači trebali prikazati na koji su način njihova ulaganja u skladu s ekološkim, socijalnim i upravljačkim ciljevima i pružiti podatke o tome kako ispunjavaju te obveze.

3. Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika: Predloženim će se pravilima uvesti nova kategorija referentnih vrijednosti, koja će se sastojati od referentne vrijednosti za niske emisije ugljika odnosno „dekarbonizirane” verzije standardnih pokazatelja, i referentne vrijednosti za pozitivnu bilancu ugljika. Taj bi novi tržišni standard trebao odražavati ugljični otisak poduzeća i pružiti ulagačima više informacija o ugljičnom otisku investicijskog portfelja. Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika trebale bi se temeljiti na standardnim „dekarboniziranim” referentnim vrijednostima, dok bi referentna vrijednost za pozitivnu bilancu ugljika omogućila da investicijski portfelj bude bolje usklađen s ciljem Pariškog sporazuma u smislu ograničavanja globalnog zatopljenja do 2° C.

4. Bolji savjeti klijentima u pitanjima održivosti Komisija je pokrenula savjetovanje kako bi procijenila kako na najbolji način uključiti ekološke, socijalne i upravljačke aspekte u savjete koje investicijska društva i distributeri osiguranja daju svojim klijentima pojedincima. To je savjetovanje potrebno zbog predviđenih izmjena delegiranih akata u okviru Direktive o tržištima financijskih instrumenata (MiFID II) i Direktive o distribuciji osiguranja. Pri procjeni zadovoljava li investicijski proizvod potrebe njihovih klijenata spomenuta bi društva također trebala uzeti u obzir preferencije svakog klijenta u pogledu održivosti, u skladu s predloženim pravilima. To bi trebalo pomoći većem krugu ulagača da izaberu održiva ulaganja.

Kontekst

EU i vlade diljem svijeta koje su predane cilju održivijeg gospodarstva i društva donijeli su Pariški sporazum o klimatskim promjenama i Program UN-a za održivi razvoj do 2030. EU već pridonosi tom cilju putem Okvira za energetsku i klimatsku politiku EU-a za 2030., energetske unije, Akcijskog plana za kružno gospodarstvo i provedbe programa održivog razvoja do 2030. Ti su elementi također u središtu projekta unije tržišta kapitala Europske unije.

Sadašnja razina ulaganja nije dovoljna za uspostavu gospodarskog sustava koji je ekološki održiv i za borbu protiv klimatskih promjena i iscrpljivanja resursa. Za premošćivanje jaza od oko 180 milijardi eura dodatnih ulaganja koja su godišnje potrebna kako bi se postigli ciljevi EU-a za 2030. iz Pariškog sporazuma, potrebno je da se veći dio tokova privatnog kapitala usmjeri na održiva ulaganja. Prvi korak koji je Komisija poduzela bio je Akcijski plan o financiranju održivog rasta iznesen 8. ožujka 2018., a koji se temelji na završnom izvješću iz siječnja 2018. koje je sastavila stručna skupina na visokoj razini za održivo financiranje koju je Komisija uspostavila 2016. Komisija je provela i javno savjetovanje o obvezama institucijskih ulagača i upravitelja imovinom u kontekstu održivosti.

Komisija je 22. ožujka 2018. organizirala konferenciju na visokoj razini u cilju rasprave kako na najbolji način ostvariti Komisijinu strategiju za održivo financiranje. Na konferenciji je potvrđena potpora i predanost čelnika EU-a i ključnih privatnih subjekata potrebnim promjenama financijskog sustava i gospodarstva.

Dodatne informacije

Priopćenje za tisak

Memorandum

Informativni članak

Više informacija o održivom rastu

IP/18/3729

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar