Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europa u pokretu: Komisija dovršava agendu za sigurnu, čistu i povezanu mobilnost

Bruxelles, 17. svibnja 2018.

Junckerova Komisija donosi treći i završni paket mjera za modernizaciju europskog prometnog sustava.

U govoru o stanju Unije u rujnu 2017. predsjednik Juncker iznio je kao jedan od ciljeva za EU i njegovu industriju da postanu predvodnici u području inovacija, digitalizacije i dekarbonizacije. Nadovezujući se na prethodne pakete mjera „Europa u pokretu” iz svibnja i studenoga 2017., Junckerova Komisija danas predlaže treći i završni paket mjera za ostvarenje tog cilja u području mobilnosti. Njegov je cilj omogućiti svim Europljanima da ostvare koristi od sigurnijeg prometa, vozila koja manje zagađuju i naprednijih tehnoloških rješenja te ujedno poduprijeti konkurentnost industrije EU-a. Stoga današnje inicijative uključuju integriranu politiku za budućnost sigurnosti cestovnog prometa s mjerama za sigurnost vozila i infrastrukture, prve standarde za emisije CO2 za teška vozila u povijesti, strateški akcijski plan za razvoj i proizvodnju baterija u Europi i budućnosti okrenutu strategiju za povezanu i automatiziranu mobilnost. Trećim paketom mjera „Europa u pokretu” Komisija dovršava svoj ambiciozni plan za modernizaciju mobilnosti.

Potpredsjednik za energetsku uniju Maroš Šefčovič izjavio je:Mobilnost je ušla u novu tehnološku fazu. Ovim završnim nizom prijedloga u okviru energetske unije pomažemo našoj industriji da ostane u vodstvu. Proizvodnjom ključnih tehnoloških rješenja na toj razini, uključujući održive baterije, i uvođenjem ključne infrastrukture približit ćemo se trostrukoj nultoj stopi: za emisije, prometne zastoje i nesreće.

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete rekao je: Svi sektori moraju pridonijeti ispunjavanju naših obveza u području klime na temelju Pariškog sporazuma. Zbog toga prvi put u povijesti predlažemo standarde EU-a za povećanje učinkovitosti potrošnje goriva i smanjenje emisija iz novih teških vozila. Ti su standardi prilika za europsku industriju da konsolidira svoju trenutačnu vodeću ulogu u području inovativnih tehnologija.

Povjerenica za promet Violeta Bulc dodala je: Tijekom prošle godine ova je Komisija predložila inicijative kojima se nastoje riješiti izazovi sadašnjice i položiti temelji za mobilnost sutrašnjice. Današnje su mjere završni i važan poticaj da se Europljanima omogući siguran, čist i pametan promet. Pozivam države članice i Parlament da podrže našu razinu ambicije.

Povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća Elżbieta Bieńkowska istaknula je: Ljudska pogreška uzrok je 90 % prometnih nesreća.Nove obvezne sigurnosne značajke koje danas predlažemo smanjit će broj nesreća i utrti put budućnosti povezane i automatizirane vožnje bez vozača.

Današnjim inicijativama Komisija nastoji osigurati neometan prelazak na sustav mobilnosti koji će biti siguran, čist te povezan i automatiziran. Tim mjerama Komisija ujedno stvara okruženje koje će poduzećima u EU-u omogućiti da izrađuju najbolje, najčišće i najkonkurentnije proizvode.

Sigurna mobilnost

Iako se broj poginulih u cestovnom prometu od 2001. smanjio za više od polovine, 25 300 ljudi izgubilo je život na cestama EU-a 2017., a još ih je 135 000 teško ozlijeđeno. Komisija stoga poduzima mjere s velikom dodanom vrijednošću na razini EU-a kako bi doprinijela sigurnosti na cestama i Europi koja štiti. Komisija predlaže da se novi modeli vozila opreme naprednim sigurnosnim značajkama kao što su napredni sustavi za kočenje u slučaju nužde, sustavi za zadržavanje u voznom traku i sustavi za otkrivanje pješaka i biciklista za kamione (puni popis nalazi se ovdje). Uz to, Komisija pomaže državama članicama da sustavno utvrde opasne cestovne dionice i da bolje usmjere ulaganja. Tim bi se mjerama moglo spasiti do 10 500 života te izbjeći gotovo 60 000 težih ozljeda u razdoblju od 2020. do 2030., čime se doprinosi dugoročnom cilju EU-a da se do 2050. približi nultoj stopi poginulih i teško ozlijeđenih u cestovnom prometu.

Čista mobilnost

Komisija dovršava agendu za sustav mobilnosti s niskim razinama emisija predlažući prve standarde za emisije CO2 za teška vozila u povijesti. Prosječne emisije CO2 iz novih kamiona morat će 2025. biti 15 % niže u odnosu na 2019. Za 2030. predlaže se indikativna ciljna vrijednost smanjenja od 30 % u odnosu na 2019. Te su ciljne vrijednosti u skladu s obvezama EU-a u okviru Pariškog sporazuma i omogućit će prijevoznicima – uglavnom malim i srednjim poduzećima – da ostvare znatne uštede zahvaljujući manjoj potrošnji goriva (25 000 EUR u razdoblju od pet godina). Kako bi se omogućila daljnja smanjenja emisija CO2, Komisija olakšava projektiranje aerodinamičnijih kamiona i poboljšava označivanje guma. Osim toga, Komisija iznosi sveobuhvatni akcijski plan za baterije kojim će pridonijeti stvaranju konkurentnog i održivog „ekosustava” za baterije u Europi.

Povezana i automatizirana mobilnost

Automobili i druga vozila sve su češće opremljeni sustavima za pomoć u vožnji, a potpuno autonomna vozila samo što se nisu pojavila na našim cestama. Komisija danas predlaže strategiju čiji je cilj učiniti Europu svjetskim predvodnikom u području potpuno automatiziranih i povezanih sustava mobilnosti. U strategiji se razmatra nova razina suradnje između sudionika u cestovnom prometu, od čega bi mogao imati velike koristi sustav mobilnosti u cjelini. Prijevoz će biti sigurniji, čišći, jeftiniji i pristupačniji starijim osobama i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Osim toga, Komisija predlaže uvođenje potpuno digitaliziranog okruženja za razmjenu informacija u teretnom prometu. Time će se smanjiti administrativne formalnosti i olakšati protok digitalnih informacija za logističke operacije.

Kontekst

Treći paket za mobilnost nadovezuje se na novu strategiju za industrijsku politiku iz rujna 2017. i dovršava proces pokrenut strategijom za mobilnost s niskom razinom emisije iz 2016. i prijašnjim paketima „Europa u pokretu” iz svibnja i studenoga 2017. Sve te inicijative čine jedinstveni skup dosljednih politika kojima se nastoje riješiti brojni međusobno povezani aspekti našeg sustava mobilnosti. Današnji paket sastoji se od:

  • komunikacije u kojoj se iznosi novi okvir za sigurnost cestovnog prometa za razdoblje od 2020. do 2030. Priložene su joj dvije zakonodavne inicijative za sigurnost vozila i pješaka i za upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture;
  • komunikacije o povezanoj i automatiziranoj mobilnosti kako bi Europa postala svjetski predvodnik u području autonomnih i sigurnih sustava mobilnosti;
  • zakonodavnih inicijativa za standarde za emisije CO2 iz kamiona, njihovu aerodinamiku, označivanje guma i zajedničku metodologiju za usporedbu cijena goriva. Priložen im je strateški akcijski plan za baterije. Tim se mjerama ponovno potvrđuje cilj EU-a za smanjenje emisija stakleničkih plinova iz prometa i ispunjavanje obveza iz Pariškog sporazuma;
  • dvije zakonodavne inicijative o uspostavi digitalnog okruženja za razmjenu informacija u prometu;
  • zakonodavne inicijative za pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za projekte na glavnim dijelovima transeuropske prometne mreže (TEN-T).

Cjelovit popis inicijativa dostupan je ovdje. Uz njih je objavljen i poziv na podnošenje prijedloga u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe u kojem je na raspolaganju 450 milijuna EUR za potporu projekata u državama članicama kojima se doprinosi sigurnosti, digitalizaciji i multimodalnosti cestovnog prometa. Poziv će biti otvoren do 24. listopada 2018.

Dodatne informacije

Europa u pokretu: Pitanja i odgovori o inicijativama Komisije

Informativni članak: Oblikovanje budućnosti mobilnosti

Informativni članak: Sigurna mobilnost – Europa koja štiti

Informativni članak: Čista mobilnost – provedba Pariškog sporazuma

Informativni članak: Povezana i automatizirana mobilnost – za konkurentnu Europu

Popis prijedloga

Europa u pokretu I. i II.

Savez EU-a za baterije

Zajednički istraživački centar: Znanstvena potpora za treći paket „Europa u pokretu”

Audiovizualni sadržaji: Novi videozapisi „Mobilnost 2018.”

IP/18/3708

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar