Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija in EIB dodatno pojasnili statistično obravnavo pogodb za zagotavljanje prihranka energije

Bruselj, 8. maja 2018

Eurostat, statistični urad Evropske komisije, in Evropska investicijska banka (EIB) sta danes izdali nov priročnik za uporabnike v zvezi s statistično obravnavo pogodb za zagotavljanje prihranka energije.

 

logotipi

 

Novi priročnik je nadaljevanje Eurostatovih smernic o revidirani obravnavi pogodb za zagotavljanje prihranka energije v računih države, izdanih septembra 2017, in pojasnjuje uporabo teh smernic v praksi s pomočjo sredstev za tehnično pomoč iz Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH). Priročnik je na voljo tukaj.

Evropska komisarka, pristojna za Eurostat, Marianne Thyssen je povedala: „Z velikim veseljem naznanjam današnjo izdajo novega priročnika, ki pojasnjuje, kako je treba statistično obravnavati naložbe v energijsko učinkovito infrastrukturo. V pomoč bo vsem deležnikom, ki se ukvarjajo z naročanjem, financiranjem in izvajanjem pogodb za zagotavljanje prihranka energije. Koristil bo tako javnim organom kot zasebnim deležnikom, saj bo omogočil jasno razumevanje učinka na nacionalni proračun. Prepričana sem, da bo ta novi priročnik spodbudil tako zasebne kot tudi javne nosilce projektov, da povečajo svoje naložbe v projekte za energijsko učinkovitost.

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete pa je dodal: „S tem priročnikom bodo šole, bolnišnice in druge javne zgradbe, ki predstavljajo več kot 10 % celotnega stavbnega fonda EU, lažje vlagale v izboljšanje energijske učinkovitosti. Ukrepi za energijsko učinkovitost so pomembni tudi za boj proti energijski revščini, ki jo želi ta Komisija zatreti v kali.

Podpredsednik EIB Andrew McDowell, zadolžen za energijo, je dejal: „Upravljavci javnih zgradb, kot so šole, bolnišnice, in druge javne agencije, imajo pogosto premalo proračunskih sredstev in tehničnega strokovnega znanja, da bi lahko zasnovali in financirali projekte za varčevanje z energijo, ki zmanjšujejo emisije ogljika, omogočijo prihranek davkoplačevalskega denarja in naredijo zgradbe prijetnejše za osebje in uporabnike javnih storitev. Namen novega priročnika je pomagati javnim organom pri pripravi in financiranju projektov, in sicer z vlaganjem zasebnega kapitala in strokovnega znanja v korist javnega sektorja v okviru pogodb za zagotavljanje prihranka energije. To je eden od mnogih ukrepov EIB v okviru naše skupne pobude z Evropsko komisijo „Pametno financiranje za pametne stavbe“, katere namen je spodbuditi več naložb v energijsko učinkovitost javnih in zasebnih zgradb.“

Priročnik podrobno razlaga, kako pogodbe za zagotavljanje prihranka energije delujejo, in ponuja jasen pregled morebitnega učinka na javne finance. Tako bo državam članicam in drugim deležnikom pomagal bolje razumeti vpliv različnih značilnosti teh pogodb na razvrstitev opravljenih naložb, ne glede na to, ali gre za bilančno ali zunajbilančno postavko države, javnim organom pa bo pomagal pri sprejemanju bolj utemeljenih odločitev pri pripravi in naročanju pogodb za zagotavljanje prihranka energije. Ta priročnik je tudi koristno orodje, ki javnim in zasebnim nosilcem projektov omogoča boljše razumevanje naložbenega načrta, ter orodje za odpravo domnevnih naložbenih ovir.

Ozadje

Naložbe so za Evropo ključna prednostna naloga, zato je Evropska komisija novembra 2014 začela izvajati naložbeni načrt za Evropo z EIB kot strateškim partnerjem. Naložbeni načrt, imenovan tudi Junckerjev načrt, je osredotočen na krepitev naložb za ustvarjanje delovnih mest in rasti s pametnejšo uporabo finančnih virov, odpravo ovir za naložbe, boljšo prepoznavnostjo in tehnično podporo za naložbene projekte. Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) je poglavitni steber Junckerjevega načrta in zagotavlja jamstvo za prvo izgubo, saj omogoča naložbe EIB v več projektov, ki so pogosto povezani z večjimi tveganji.

Druga pomembna prednostna naloga je energijska učinkovitost kot del nizkoogljičnega gospodarstva. Na tem področju lahko pogodbe za zagotavljanje prihranka energije pripomorejo k spodbujanju vlaganja zasebnega kapitala in strokovnega znanja v energijsko učinkovitost javnih zgradb. Energijska učinkovitost zgradb je del zakonodajnega svežnja „Čista energija za vse Evropejce“, ki je ključni element za vzpostavitev trdne energetske unije in v prihodnost usmerjene podnebne politike.

Na odločitev javnega sektorja o naročanju projektov s področja energijske učinkovitosti v obliki pogodb za zagotavljanje prihranka energije pa včasih vplivajo pričakovanja glede njihove statistične obravnave, tj. njihovega učinka na javni dolg in primanjkljaj. Negotovost glede tega, kako oceniti statistično obravnavo pogodb za zagotavljanje prihranka energije, zato lahko povzroči težave in zamude na različnih stopnjah priprave in izvajanja naložbenih projektov.

Eurostat je generalni direktorat Evropske komisije, ki institucijam Evropske unije (EU) zagotavlja statistične podatke in spodbuja usklajevanje statističnih metod držav članic. Organizacije v različnih državah, ki dejavno sodelujejo z Eurostatom, so združene v konceptu evropskega statističnega sistema.

Evropska investicijska banka (EIB) je institucija Evropske unije, ki je v lasti držav članic in zagotavlja dolgoročna posojila. Omogoča dolgoročna finančna sredstva za zdrave naložbe, ki bi pripomogle k doseganju političnih ciljev EU.

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (EIAH) je enotna točka dostopa do širokega nabora svetovalnih storitev in storitev tehnične pomoči. Svetovalno vozlišče je skupna pobuda Komisije in EIB, ki zagotavlja tehnično pomoč in prilagojeno svetovanje nosilcem projektov iz zasebnega in javnega sektorja.

Več informacij

Obvestilo: Eurostat pojasnjuje zajemanje pogodb za zagotavljanje prihranka energije v nacionalnih računih – vprašanja in odgovori

Priročnik za uporabnike v zvezi s statistično obravnavo pogodb za zagotavljanje prihranka energije

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju

Spremljajte komisarja Miguela Ariasa Cañeteja na Twitterju

Spremljajte podpredsednika EIB Andrewa McDowella na Twitterju

Kontaktni osebi:

 

IP/18/3707

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar