Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană și BEI explicitează tratamentul statistic al contractelor de performanță energetică

Bruxelles, 8 mai 2018

Oficiul pentru Statistică al Comisiei Europene (Eurostat) și Banca Europeană de Investiții (BEI) lansează astăzi un nou Ghid al practicianului pe tema tratamentului statistic al contractelor de performanță energetică.

 

Logourile

 

Noul ghid urmează notei de orientare a Eurostat referitoare la tratamentul revizuit al contractelor de performanță energetică în conturile publice, publicată în septembrie 2017, și explică aplicarea sa practică, cu ajutorul asistenței tehnice din partea Platformei europene de consiliere în materie de investiții (EIAH). Ghidul este disponibil aici.

Marianne Thyssen, comisarul responsabil de Eurostat, a declarat: „Sunt foarte încântată să lansez astăzi un nou ghid care lămurește modul în care ar trebui tratate statistic investițiile în infrastructura eficientă din punct de vedere energetic. Acest ghid va fi de ajutor tuturor părților interesate implicate în contractarea, finanțarea și realizarea contractelor de performanță energetică. Este o inițiativă benefică atât pentru autoritățile publice, cât și pentru părțile interesate din sectorul privat, dat fiind că permite să se înțeleagă foarte clar impactul asupra bugetului național. Am convingerea că acest ghid nou va încuraja promotorii de proiecte deopotrivă publici și privați să își accelereze investițiile în proiecte de eficiență energetică”.

Comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a adăugat: „Cu ajutorul ghidului publicat astăzi școlile, spitalele și alte clădiri publice – care reprezintă peste 10 % din întregul parc imobiliar din UE – vor putea investi în îmbunătățirea eficienței energetice. Măsurile de sporire a eficienței energetice sunt, de asemenea, un mijloc important de luptă împotriva sărăciei energetice, pe care această Comisie vrea să o combată de la rădăcină”.

Andrew McDowell, vicepreședintele BEI însărcinat cu supravegherea domeniului energetic, a declarat: „De cele mai multe ori administratorii clădirilor publice – școli, spitale și alte agenții publice — nu dispun nici de bugetul, nici de expertiza tehnică necesare pentru a gândi și asigura finanțarea proiectelor de economisire a energiei care reduc emisiile de dioxid de carbon, economisesc banii contribuabililor și fac clădirile mai confortabile pentru personalul și utilizatorii serviciilor publice. Acest ghid nou urmărește să ajute autoritățile publice să pregătească și să finanțeze astfel de proiecte prin mobilizarea capitalului și a cunoștințelor de specialitate din sectorul privat în avantajul sectorului public în cadrul contractelor de performanță energetică. Lansarea de astăzi este una dintre numeroasele acțiuni întreprinse de BEI, alături de Comisia Europeană, în cadrul inițiativei „Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente” în scopul de a mobiliza mai multe investiții în eficiența energetică a clădirilor publice și private”.

Ghidul explică în detaliu modul în care funcționează contractele de performanță energetică și oferă o imagine de ansamblu clară a impactului potențial asupra finanțelor publice. El va ajuta statele membre și alte părți interesate să înțeleagă mai bine impactul pe care îl au diferitele caracteristici ale acestor contracte asupra clasificării investițiilor efectuate - în bilanțul sau în afara bilanțului administrațiilor publice - și va sprijini autoritățile publice să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când pregătesc și atribuie contracte de performanță energetică. Acest ghid este, totodată, un instrument util pentru a oferi claritate promotorilor publici și privați în contextul Planului de investiții și pentru a elimina barierele percepute din calea investițiilor.

Context

Investițiile sunt o prioritate-cheie pentru Europa. De aceea, în noiembrie 2014, Comisia Europeană a lansat Planul de investiții pentru Europa, având BEI alături în calitate de partener strategic. Planul de investiții, denumit și Planul Juncker, se axează pe stimularea investițiilor pentru a genera locuri de muncă și creștere economică, prin utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare, eliminarea obstacolelor din calea investițiilor și asigurarea vizibilității și asistenței tehnice pentru proiectele de investiții. Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este principalul pilon al Planului Juncker și oferă garanții de primă pierdere, permițând BEI să investească în mai multe proiecte care prezintă adeseori riscuri mai mari.

O altă prioritate majoră este eficiența energetică în cadrul economiei cu emisii reduse de dioxid de carbon. În această privință, așa-numitele contracte de performanță energetică pot ajuta la mobilizarea investițiilor private și a cunoștințelor de specialitate în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor din sectorul public. Directiva privind performanța energetică a clădirilor face parte din pachetul legislativ „Energie curată pentru toți europenii” - un element indispensabil pentru concretizarea unei uniuni energetice reziliente și a unei politici prospective în domeniul schimbărilor climatice.

Decizia sectorului public de a se implica în contracte de performanță energetică este însă influențată uneori de așteptările legate de tratamentul lor statistic (de exemplu, impactul asupra cifrelor datoriei publice și ale deficitului). Incertitudinea în privința modului de evaluare a tratamentului statistic al contractelor de performanță energetică poate crea, așadar, dificultăți și întârzieri în diferitele etape ale pregătirii și implementării proiectelor de investiții.

Eurostat este direcția generală a Comisiei Europene care oferă informații statistice instituțiilor Uniunii Europene (UE) și care promovează armonizarea metodelor statistice în statele membre. Organizațiile din diferite țări care cooperează activ cu Eurostat formează împreună așa-numitul Sistem Statistic European.

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția Uniunii Europene care acordă împrumuturi pe termen lung, acționarii ei fiind statele membre. Ea pune la dispoziție finanțare pe termen lung pentru investiții solide, cu scopul de a contribui la obiectivele politice ale UE.

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) este un punct unic de acces la o mare varietate de servicii de consiliere și de asistență tehnică. Platforma reprezintă o inițiativă comună a Comisiei și a BEI, care oferă asistență tehnică și consiliere personalizată promotorilor de proiecte privați și publici.

Informații suplimentare

Notă de informare: Eurostat clarifică modul de înregistrare a contractelor de performanță energetică în conturile naționale – Întrebări și răspunsuri

Ghidul practicianului pe tema tratamentului statistic al contractelor de performanță energetică

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și pe Twitter

Urmăriți activitatea lui Miguel Arias Cañete pe Twitter

Urmăriți activitatea lui Andrew McDowell, vicepreședintele BEI, pe Twitter

Persoane de contact pentru presă:

 

IP/18/3707

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar