Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja Europejska i EBI wyjaśniają statystyczne ujęcie umów o poprawę efektywności energetycznej

Bruksela, 8 maja 2018 r.

Eurostat – Urząd Statystyczny Komisji Europejskiej – oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przedstawiły dzisiaj nowe wytyczne na temat statystycznego ujęcia umów o poprawę efektywności energetycznej.

 

logo

 

Nowe wytyczne, w których wyjaśnia się praktyczne aspekty, nawiązują do noty Eurostatu na temat zmian w ujęciu statystycznym umów o poprawę efektywności energetycznej w rachunkach sektora instytucji rządowych i samorządowych, wydanej we wrześniu 2017 r. Skorzystano przy tym z pomocy technicznej Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). Wytyczne dostępne są tutaj.

Marianne Thyssen, komisarz odpowiedzialna za Eurostat, powiedziała: Cieszę się, że możemy przedstawić dzisiaj nowe wytyczne, w których wyjaśniamy, jak ujmować w statystykach inwestycje w energooszczędną infrastrukturę. Będą one pomocą dla wszystkich zainteresowanych, którzy uczestniczą w zlecaniu, finansowaniu i realizacji umów o poprawę efektywności energetycznej. Nowe wytyczne będą przydatne zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla organów publicznych. Pomogą one lepiej zrozumieć wpływ umów na budżet krajowy. Jestem przekonana, że nowy przewodnik zachęci inwestorów prywatnych i publicznych do nowych inwestycji w energooszczędne projekty.

Komisarz do spraw polityki energetycznej i klimatycznej Miguel Arias Cañete dodał: Opublikowane dzisiaj wytyczne ułatwią szkołom, szpitalom i innym budynkom użyteczności publicznej –stanowiącym ponad 10 proc. unijnych zasobów budynków – inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej. Środki efektywności energetycznej są także ważne w kontekście walki z ubóstwem energetycznym, które Komisja zamierza wyeliminować u podstaw.

Andrew McDowell, wiceprezes EBI odpowiedzialny za nadzór nad energią, powiedział: Zarządcom budynków publicznych – szkół, szpitali i innych instytucji publicznych – często brakuje budżetu i wiedzy fachowej, aby realizować energooszczędne projekty i znaleźć środki na ich finansowanie. Dzięki takim projektom możliwe jest obniżenie szkodliwych emisji i oszczędność pieniędzy podatników, a budynki mogą stać się wygodniejsze dla pracowników, uczniów i pacjentów. Nowe wytyczne mają pomóc organom publicznym w przygotowaniu i finansowaniu projektów w ramach umów o poprawę efektywności energetycznej poprzez mobilizację kapitału prywatnego i wiedzy fachowej dla sektora publicznego. Jest to jeden z wielu kroków, które EBI podejmuje w ramach realizowanej wspólnie z Komisją Europejską inicjatywy „Inteligentne finansowanie inteligentnych budynków”. Celem jest wzrost energooszczędnych inwestycji w budynkach publicznych i prywatnych.

W wytycznych szczegółowo opisano, jak funkcjonują umowy o poprawę efektywności energetycznej. Przedstawiono również przejrzystą analizę ich potencjalnego wpływu na finanse publiczne. Pomoże to państwom członkowskim i innym zainteresowanym stronom lepiej zrozumieć wpływ poszczególnych elementów tych umów m.in. na bilans budżetu państwa. Organy publiczne będą również mogły podejmować bardziej świadome decyzje podczas przygotowania i zlecania umów o poprawę efektywności energetycznej. Wytyczne te są również przydatnym narzędziem, które zapewni przejrzystość prywatnym i publicznym inwestorom w kontekście planu inwestycyjnego i usunie bariery postrzegane na drodze do inwestycji.

Kontekst

Jednym z najważniejszych priorytetów w Europie są inwestycje. Dlatego w listopadzie 2014 r. Komisja Europejska – wraz z EBI jako partnerem strategicznym – zainaugurowała plan inwestycyjny dla Europy. Plan inwestycyjny, tzw. plan Junckera, skupia się na pobudzaniu inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i napędzaniu wzrostu gospodarczego dzięki inteligentnemu wykorzystaniu zasobów finansowych, usuwaniu przeszkód dla inwestycji oraz zapewnianiu widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem planu Junckera, który zapewnia gwarancje z tytułu pierwszej straty. Dzięki niemu EBI może inwestować w większą liczbę projektów, które często wiążą się z wyższym ryzykiem.

Innym ważnym priorytetem jest efektywność energetyczna jako element gospodarki niskoemisyjnej. Umowy o poprawę efektywności energetycznej (w skrócie EPC) mają pomóc w zmobilizowaniu prywatnych inwestycji i wiedzy fachowej w zakresie efektywności energetycznej budynków sektora publicznego. Charakterystyka energetyczna budynków jest częścią pakietu legislacyjnego „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który jest ważnym krokiem na drodze do stabilnej unii energetycznej i przyszłościowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu.

Czasami jednak sektor publiczny podejmuje decyzje o realizacji energooszczędnych projektów w ramach EPC pod wpływem oczekiwań co do ich statystycznego ujęcia (tj. wpływu na deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych). Niepewność co do sposobu oceny statystycznego ujęcia EPC może zatem rodzić trudności i powodować opóźnienia na różnych etapach przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.

Eurostat jest Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej przekazującą instytucjom Unii Europejskiej (UE) informacje statystyczne i promującą harmonizację metod statystycznych we wszystkich państwach członkowskich. Organizacje w różnych państwach, które aktywnie współpracują z Eurostatem, zrzeszone są w Europejskim Systemie Statystycznym.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla bezpiecznych inwestycji służących realizacji politycznych celów UE.

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) to punkt dostępu do szerokiego wachlarza usług w zakresie doradztwa i pomocy technicznej. Centrum jest wspólną inicjatywą Komisji i EBI i zapewnia prywatnym i publicznym projektodawcom pomoc techniczną oraz indywidualne porady.

Więcej informacji

NOTATKA PRASOWA: Eurostat wyjaśnia, jak rejestrować umowy o poprawę efektywności energetycznej na rachunkach narodowych – Pytania i odpowiedzi

Wytyczne na temat statystycznego ujęcia umów o poprawę efektywności energetycznej

Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze

Miguel Arias Cañete na Twitterze

Wiceprezes EBI Andrew McDowell na Twitterze

Kontakty z mediami:

 

IP/18/3707

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar