Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság és az EBB tovább pontosítja az energiahatékonysági szerződések statisztikai kezelését

Brüsszel, 2018. május 8.

Az Európai Bizottság statisztikai hivatala, az Eurostat és az Európai Beruházási Bank (EBB) ma az energiahatékonysági szerződések statisztikai kezelésére vonatkozó új gyakorlati útmutatót tesz közzé.

 

Logók

 

Az új útmutató a 2017. szeptemberben kibocsátott, az energiahatékonysági szerződések kormányzati számlákban történő elszámolására vonatkozó felülvizsgált Eurostat útmutató nyomán jött létre, és annak gyakorlati alkalmazását magyarázza el, felhasználva az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) technikai segítségnyújtási forrásait. Az útmutató itt érhető el.

Marianne Thyssen, az Eurostatért felelős biztos így nyilatkozott: „Örömmel indítjuk útjára ma az új útmutatót, amely pontosítja, hogy az energiahatékony infrastruktúrába történő beruházásokat statisztikailag hogyan kell kezelni. Segíteni fogja az energiahatékonysági szerződések odaítélésében, finanszírozásában és végrehajtásában részt vevő összes érdekeltet. Ez az állami hatóságok és a magánszférabeli érdekeltek számára is előnyös, és pontosan érthetővé teszi a tagállami költségvetésre gyakorolt hatást. Biztos vagyok benne, hogy ez az új útmutató a magánszférabeli és az állami projektgazdákat is arra ösztönzi majd, hogy előrelendítsék az energiahatékonysági projektekbe történő beruházásokat.

Miguel Arias Cañete, az éghajlat- és az energiapolitikáért felelős biztos, hozzátette: „Ennek az útmutatónak a segítségével az iskolák, kórházak és más közintézmények, amelyek az Unióban található teljes épületállomány több mint 10%-át teszik ki, könnyebben hajthatnak majd végre az energiahatékonyságot javító beruházásokat. Az energiahatékonysági intézkedések egyúttal fontos eszköznek számítanak az energiaszegénység elleni küzdelemben, amely problémát a Jean-Claude Juncker vezette Bizottság a gyökerénél kíván kezelni.

Andrew McDowell, az EBB energiafelügyeletért felelős alelnöke a következőket mondta: A középületek – iskolák, kórházak és más közintézmények – kezelői gyakran nem rendelkeznek a szükséges költségvetéssel és technikai szakértelemmel az olyan energiamegtakarítási projektek kialakításához és finanszírozásának biztosításához, amelyek csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, az adófizetőknek pénzt takarítanak meg, az épületeket pedig kényelmesebbé teszik a személyzet és a közszolgáltatásokat igénybe vevők számára. Az új útmutató célja segítséget nyújtani az állami hatóságok számára a projektek előkészítéséhez és finanszírozásához, az energiahatékonysági szerződések keretében a magántőke és a szakértelem közszféra javát szolgáló mobilizálásával. Ez azon számos lépés egyike, amelyeket az EBB a Bizottsággal közös „Intelligens finanszírozás – intelligens épületek” kezdeményezésünk keretében tesz abból a célból, hogy ösztönözze a középületekbe történő energiahatékonysági beruházások bővülését.

Az útmutató részletesen kifejti az energiahatékonysági szerződések működését, és egyértelmű áttekintést nyújt az államháztartásra gyakorolt lehetséges hatásról. Ez segítséget nyújt a tagállamoknak és más érdekelt feleknek egyrészt annak jobb megértéséhez, hogy e szerződések különböző jellemzői milyen hatással vannak a végrehajtott beruházás besorolására – a kormányzati mérlegben szereplő vagy azon kívüli –, másrészt ahhoz, hogy a hatóságok az energiahatékonysági szerződéseik előkészítésekor és a szerződések megkötésekor tájékozottabb döntést hozhassanak. Ez az útmutató ahhoz is hasznos eszköz, hogy a beruházási tervvel kapcsolatban tisztánlátást teremtsen az állami és magán projektgazdák számára, valamint elhárítsa az akadályokat a beruházások elől.

Háttér-információk

A beruházás kulcsprioritás Európa számára. Ez indokolja, hogy az Európai Bizottság 2014 novemberében a stratégiai partnerként tekintett EBB-vel elindította az európai beruházási tervet. A beruházási terv, azaz a Juncker-terv arra összpontosít, hogy a pénzügyi források intelligensebb felhasználása, a beruházások előtt álló akadályok felszámolása, valamint a beruházási projektek láthatóbbá tétele és az azokhoz biztosított technikai segítségnyújtás révén fellendítse a munkahelyteremtést és a növekedést célzó beruházásokat. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) a Juncker-terv fő pillére, amely első veszteségre szóló garanciákat nyújt, lehetővé téve az EBB számára, hogy több, gyakran nagyobb kockázatú projektbe ruházzon be.

További fő prioritás az energiahatékonyság, mint a karbonszegény gazdaság része. Itt az energiahatékonysági szerződések segíthetnek mobilizálni a középületek energiahatékonyságához kapcsolódó magánberuházásokat és szakértelmet. Az épületek energiahatékonysága a „Tiszta energia minden európainak” jogalkotási csomag része, amely az alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika megvalósításának kulcseleme.

A közszektor azon döntésére, hogy az energiahatékonysági projekteket energiahatékonysági szerződések formájában hajtsa végre, néha kihatnak a szerződések statisztikai feldolgozásával kapcsolatos várakozások (pl. az államháztartás adósságával és a hiánnyal kapcsolatos számadatokra gyakorolt hatás). Az energiahatékonysági szerződések statisztikai feldolgozásának értékelésével kapcsolatos bizonytalanság ezért nehézségeket és késedelmeket okozhat a beruházási projektek előkészítésének és végrehajtásának különböző szakaszai során.

Az Eurostat az Európai Bizottság egyik főigazgatósága, amely statisztikai információkat biztosít az Európai Unió (EU) intézményei számára, valamint előmozdítja a statisztikai módszerek tagállamok közötti összehangolását. Az Eurostattal aktívan együttműködő különböző országok szervezetei az európai statisztikai rendszer égisze alá szerveződnek.

Az Európai Beruházási Bank (EBB) az Európai Unió hosszú távú hitelezést biztosító intézménye, amely a tagállamok tulajdonát képezi. Hosszú távú finanszírozást tesz lehetővé stabil beruházások céljából, hozzájárulva ezáltal az EU szakpolitikai célkitűzéseihez.

Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) a tanácsadási és technikai segítségnyújtási szolgáltatások széles köréhez biztosít egyetlen hozzáférési pontot. A Platform a Bizottság és az EBB közös kezdeményezése, amely technikai segítségnyújtást és testre szabott tanácsadást biztosít a magánszektorbeli és állami projektgazdáknak.

További információk

Tájékoztató: Az Eurostat pontosította az energiahatékonysági szerződések nemzeti számlákban történő elszámolásának módját – Kérdések és válaszok

Az energiahatékonysági szerződések statisztikai kezelésére vonatkozó gyakorlati útmutató

Kövesse Marianne Thyssen biztos bejegyzéseit a Facebookon és a Twitteren.

Kövesse Miguel Arias Cañete biztos bejegyzéseit a Twitteren.

Kövesse Andrew McDowell EBB-alelnök bejegyzéseit a Twitteren.

Sajtókapcsolatok:

 

IP/18/3707

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar