Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija i EIB dodatno pojašnjavaju statističku obradu ugovorâ o energetskom učinku

Bruxelles, 8. svibnja 2018.

Eurostat (Statistički ured Europske komisije) i Europska investicijska banka (EIB) danas su objavili novi Vodič za korisnike o statističkoj obradi ugovorâ o energetskom učinku.

 

logos

 

U novom vodiču slijede se Eurostatove ažurirane smjernice o bilježenju ugovora o energetskom učinku u državnim računima, objavljene u rujnu 2017., i objašnjava njihova praktična primjena, uz upotrebu resursa za tehničku pomoć Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (ESCU). Vodič je dostupan ovdje.

Marianne Thyssen, povjerenica zadužena za Eurostat, izjavila je: „Vrlo sam zadovoljna zbog današnje objave novog vodiča u kojem je objašnjeno kako bi se u statističkom smislu trebala tretirati ulaganja u energetski učinkovitu infrastrukturu. To će pomoći svim dionicima koji sudjeluju u naručivanju, financiranju i sklapanju ugovorâ o energetskom učinku. Od jasnog razumijevanja učinka na nacionalni proračun koristi će imati i javna tijela i privatni dionici. Uvjerena sam da će ovaj novi vodič ohrabriti i privatne i javne promotore projekata da povećaju ulaganja u energetski učinkovite projekte.”

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku, Miguel Arias Cañete, dodao je: „Ovim vodičem olakšavaju se ulaganja u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti škola, bolnica i drugih javnih zgrada, koje čine više od 10 % svih zgrada u EU-u.Mjere energetske učinkovitosti važne su i kao sredstvo za borbu protiv energetskog siromaštva, a cilj je ove Komisije sasjeći ga u korijenu.”

Andrew McDowell, potpredsjednik EIB-a zadužen za nadzor nad energetikom, izjavio je: „Upraviteljima javnih zgrada (kao što su škole, bolnice i zgrade drugih javnih agencija) često nedostaju financijska sredstva i tehnička znanja potrebna za osmišljavanje i financiranje projekata namijenjenih uštedi energije kojima se smanjuju emisije ugljika, štedi novac poreznih obveznika, a zgrade čini udobnijima za zaposlenike i korisnike javnih usluga. Javnim tijelima ovim se novim vodičem želi olakšati priprema i financiranje projekata mobiliziranjem privatnog kapitala i stručnog znanja u korist javnog sektora u okviru ugovorâ o energetskom učinku. Ovo je jedan od niza koraka koje EIB zajedno s Europskom komisijom poduzima u okviru naše zajedničke inicijative „Pametno financiranje za pametne zgrade” kako bi se potaknulo više ulaganja u javne i privatne zgrade u cilju povećanja njihove energetske učinkovitosti.”

U vodiču je detaljno objašnjeno funkcioniranje ugovorâ o energetskom učinku i dat je jasan pregled njihova mogućeg učinka na državne financije. To će pomoći državama članicama i drugim dionicima da bolje shvate učinak koji različita obilježja tih ugovora imaju na klasifikaciju poduzetog ulaganja, bilo ono unutar ili izvan državne bilance, a javnim će tijelima pomoći da tijekom pripreme i ugovaranja ugovorâ o energetskom učinku donose utemeljenije odluke. Ovaj je vodič i koristan alat kojim se promotorima iz javnog i privatnog sektora pojašnjava kontekst plana ulaganja te uklanjaju prividne prepreke ulaganjima.

Kontekst

Ulaganja su ključni prioritet za Europu. Iz tog je razloga Europska komisija s EIB-om kao strateškim partnerom u studenome 2014. pokrenula Plan ulaganja za Europu. Taj plan ulaganja – Junckerov plan – usmjeren je na povećanje ulaganja u cilju zapošljavanja i rasta i to pametnijim korištenjem financijskih sredstava, uklanjanjem prepreka za ulaganja te osiguravanjem vidljivosti i tehničke pomoći za investicijske projekte. Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) glavni je stup Junckerova plana i pruža jamstva za prvi gubitak, što EIB-u omogućuje da ulaže u više projekata koji su često podrazumijevaju veće rizike.

Još jedan važan prioritet jest energetska učinkovitost kao dio niskougljičnog gospodarstva. Takozvani ugovori o energetskom učinku tu mogu pomoći da se mobiliziraju privatna ulaganja i stručna znanja u području energetske učinkovitosti javnih zgrada. Energetska učinkovitost zgrada dio je zakonodavnog paketa „Čista energija za sve Europljane”, što je ključni element u ostvarivanju otporne energetske unije i napredne klimatske politike.

Međutim, na odluku javnog sektora o ugovaranju projekata u području energetske učinkovitosti kao ugovorâ o energetskom učinku ponekad utječu očekivanja u pogledu njihove statističke obrade (odnosno učinka na podatke o državnom dugu i deficitu). Nesigurnost u pogledu procjene statističke obrade ugovorâ o energetskom učinku može stoga uzrokovati poteškoće i kašnjenja u različitim fazama pripreme i provedbe projekata ulaganja.

Eurostat je glavna uprava Europske komisije koja pruža statističke podatke institucijama Europske unije (EU) i promiče usklađivanje statističkih metoda u njezinim državama članicama. Organizacije u različitim zemljama koje aktivno surađuju s Eurostatom čine Europski statistički sustav.

Europska investicijska banka (EIB) institucija je Europske unije za dugoročno kreditiranje u vlasništvu država članica. Ona pruža dugoročno financiranje za potrebe zdravih ulaganja kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva politika EU-a.

Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU) jedinstvena je pristupna točka za širok raspon usluga savjetovanja i tehničke pomoći. Centar je zajednička inicijativa Komisije i EIB-a, a pruža tehničku pomoć i prilagođeno savjetovanje promotorima projekata iz privatnog i javnog sektora.

Dodatne informacije

OBAVIJEST: Eurostat objašnjava kako bilježiti ugovore o energetskom učinku u nacionalnim računima – pitanja i odgovori

Vodič za korisnike o statističkoj obradi ugovorâ o energetskom učinku

Pratite Marianne Thyssen na Facebooku i Twitteru

Pratite Miguela Ariasa Cañetea na Twitteru

Pratite potpredsjednika EIB-a Andrewa McDowella na Twitteru

Kontakti za medije:

 

IP/18/3707

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar