Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen og EIB forklarer den statistiske behandling af kontrakter om energimæssig ydeevne

Bruxelles, den 8. maj 2018

Eurostat, som er Europa-Kommissionens statistiske kontor, og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) offentliggør i dag en ny vejledning om den statistiske behandling af kontrakter om energimæssig ydeevne.

 

logoer

 

Den nye vejledning følger Eurostats vejledningsnotat om revideret behandling af kontrakter om energimæssig ydeevne i offentlige regnskaber, som blev udgivet i september 2017, og forklarer anvendelsen i praksis ved hjælp af teknisk bistand fra Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH). Vejledningen findes her.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for Eurostat, udtalte: "Jeg er meget glad for at kunne præsentere en ny vejledning i dag, der præciserer, hvordan investeringer i energibesparende infrastrukturprojekter skal behandles i statistisk øjemed. Den vil være en hjælp for alle, der beskæftiger sig med indgåelse, finansiering og gennemførelse af kontrakter om energimæssig ydeevne. Dette initiativ kommer offentlige myndigheder og private interessenter til gode og giver dem en klar forståelse af virkningen for de nationale budgetter. Jeg er sikker på, at denne nye vejledning vil opmuntre både private og offentlige projektledere til at fremskynde investeringer i energieffektivitetsprojekter."

Kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete, tilføjede: "Takket være denne vejledning vil det blive nemmere for skoler, hospitaler og andre offentlige bygninger - som udgør mere end 10 % af EU's samlede bygningsmasse - at investere i forbedringer af energieffektiviteten. Energieffektivitet er også et vigtigt middel til bekæmpelse af energifattigdom, som denne Kommission agter at fjerne årsagerne til."

Andrew McDowell, næstformand i EIB med ansvar for energitilsyn, sagde: "Forvaltere af offentlige bygninger - såsom skoler, hospitaler og andre offentlige institutioner - mangler ofte midler og teknisk ekspertise til at udforme og sikre finansiering af energispareprojekter, der reducerer kulstofemissioner, sparer skatteydernes penge og gør bygningerne mere bekvemme for personalet og brugerne af de offentlige tjenesteydelser. Denne nye vejledning har til formål at hjælpe offentlige myndigheder med at udarbejde og finansiere projekter ved at mobilisere privat kapital og ekspertise til gavn for den offentlige sektor i forbindelse med kontrakter om energimæssig ydeevne. Dette er en af mange foranstaltninger, som EIB træffer i samarbejde med Europa-Kommissionen via vort fælles initiativ om "intelligent finansiering af intelligente bygninger", som skal åbne op for flere investeringer i energieffektivitet i offentlige og private bygninger."

Vejledningen forklarer i detaljer, hvordan kontrakter om energimæssig ydeevne fungerer, og giver et klart overblik over den mulige indvirkning på de offentlige finanser. Dette skal hjælpe medlemsstaterne og andre interessenter med bedre at forstå de virkninger, som de forskellige elementer i disse kontrakter har for klassificeringen af de foretagne investeringer, på eller uden for den offentlige balance, og hjælpe de offentlige myndigheder med at træffe mere velovervejede beslutninger, når de forbereder og indgår kontrakter om energimæssig ydeevne. Denne vejledning er også et nyttigt værktøj til at skabe klarhed for offentlige og private projektansvarlige i forbindelse med investeringsplanen og fjerne de barrierer, der opfattes som en hindring for investeringer.

Baggrund

Investeringer er en vigtig prioritet for Europa. Dette er grunden til, at Europa-Kommissionen med EIB som strategisk partner iværksatte investeringsplanen for Europa i november 2014. Investeringsplanen - den såkaldte Junckerplan - fokuserer på at fremme investeringer for at skabe job og vækst ved at gøre mere intelligent brug af finansielle ressourcer, fjerne hindringer for investeringer og give synlighed og teknisk bistand til investeringsprojekter. Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) er det centrale element i Junckerplanen, som stiller first loss-garantier, der gør det muligt for EIB at investere i flere projekter, der ofte medfører større risici.

En anden vigtig prioritet er energieffektivitet som en del af en lavemissionsøkonomi. Her kan kontrakterne om energimæssig ydeevne være med til mobilisere private investeringer og ekspertise i energieffektivitet i offentlige bygninger. Energimæssig ydeevne i bygninger indgår i lovpakken "Ren energi til alle europæere" – et centralt element for opnåelse af en modstandsdygtig energiunion og en fremadskuende klimapolitik.

Den offentlige sektors beslutning om at indgå aftaler om energieffektivitetsprojekter i form af kontrakter om energimæssig ydeevne er imidlertid til tider påvirket af forventninger til deres statistiske behandling (dvs. deres indvirkning på den offentlige gæld og det offentlige underskud). Usikkerhed om, hvordan den statistiske behandling af kontrakter om energimæssig ydeevne skal vurderes, kan derfor skabe problemer og forsinkelser i investeringsprojekters forskellige forberedelses- og gennemførelsesfaser.

Eurostat er et generaldirektorat i Europa-Kommissionen, der leverer statistiske oplysninger til Den Europæiske Unions (EU) institutioner og fremmer harmoniseringen af statistiske metoder på tværs af medlemsstaterne. De organisationer, der i de forskellige lande aktivt samarbejder med Eurostat, sammenfattes under begrebet det europæiske statistiske system.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er Den Europæiske Unions institution for langfristet långivning og ejes af medlemsstaterne. EIB stiller langfristet finansiering til rådighed for sunde investeringer og bidrager på denne måde til EU's politikmål.

Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) er et enkelt kontaktpunkt for en bred vifte af rådgivningsmæssige og tekniske hjælpetjenester. Centrummet er et fælles initiativ fra Kommissionen og EIB, som yder teknisk bistand og skræddersyet rådgivning til private og offentlige projektledere.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Eurostat tydeliggør, hvordan man registrerer kontrakter om energimæssig ydeevne i nationalregnskaber – spørgsmål og svar

Vejledning om den statistiske behandling af kontrakter om energimæssig ydeevne.

Følg Marianne Thyssen på Facebook og Twitter

Følg Miguel Arias Cañete på Twitter

Følg Andrew McDowell, næstformand i EIB, på Twitter

Pressehenvendelser:

 

IP/18/3707

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar