Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise a EIB objasňují statistické zpracovávání smluv o energetické náročnosti

Brusel 8. května 2018

Eurostat, statistický úřad Evropské komise, a Evropská investiční banka (EIB) dnes vydávají praktického průvodce pro statistické zpracovávání smluv o energetické náročnosti.

 

Loga

 

Tento nový průvodce vychází z pokynů Eurostatu k revidovanému režimu zpracovávání smluv o energetické náročnosti v účtech vládních institucí vydaných v září 2017 a vysvětluje jeho praktické uplatňování, přičemž využívá technické pomoci z prostředků Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH). Průvodce je k dispozici zde.

Marianne Thyssenová, komisařka odpovědná za Eurostat, uvedla: „Jsem velmi ráda, že dnes vychází nový průvodce, který objasňuje, jak by měly být statisticky zpracovávány investice do energeticky účinné infrastruktury. Pomůže všem aktérům zapojeným do zadávání, financování a plnění smluv o energetické náročnosti. Budou z něj mít prospěch veřejné orgány i soukromé subjekty, které získají jasnou představu o dopadech na vnitrostátní rozpočet. Jsem přesvědčena, že tento nový průvodce podnítí soukromé i veřejné předkladatele projektů k tomu, aby zvýšili investice do projektů v oblasti energetické účinnosti.

Komisař pro energetiku a oblast klimatu Miguel Arias Cañete k tomu dodal: „Díky tomuto průvodci bude pro školy, nemocnice a jiné veřejné budovy – které představují více než 10 % budov v EU – snazší investovat do zlepšování energetické účinnosti.Opatření v oblasti energetické účinnosti jsou rovněž důležitým prostředkem v boji proti energetické chudobě, jejíž příčiny hodlá tato Komise řešit.

Viceprezident EIB Andrew McDowell, který je zodpovědný za dohled nad energetikou, uvedl: „Správci veřejných budov, jako jsou školy, nemocnice a další veřejné instituce, často nemají dostatečné rozpočtové prostředky a technické znalosti, aby mohli koncipovat a zajistit financování pro projekty na úsporu energie zaměřené na snižování emisí uhlíku, úsporu peněz daňových poplatníků a na zajištění toho, aby budovy byly pro zaměstnance a uživatele veřejných služeb pohodlnější. Nový průvodce má pomoci veřejným orgánům s přípravou a financováním projektů tím, že se prostřednictvím smluv o energetické náročnosti zmobilizuje soukromý kapitál a odborné znalosti ve prospěch veřejného sektoru. Toto je jen první z mnoha kroků, které podniká EIB s Evropskou komisí prostřednictvím naší společné iniciativy „inteligentní financování inteligentních budov“, aby se zmobilizovalo více investic do energetické účinnosti ve veřejných a soukromých budovách.

Průvodce podrobně vysvětluje, jak smlouvy o energetické náročnosti fungují, a poskytuje jasný přehled o potenciálním dopadu na veřejné finance. To pomůže členským státům a dalším zúčastněným stranám lépe pochopit dopad, který mají jednotlivé prvky těchto smluv na klasifikaci uskutečněných investic, ve vládních rozvahách nebo mimo ně, a veřejným orgánům přijímat informovanější rozhodnutí při přípravě a realizaci smluv o energetické náročnosti. Tento průvodce je rovněž užitečným nástrojem, který veřejným a soukromým předkladatelům projektů pomůže lépe porozumět investičnímu plánu a odstraní domnělé překážky pro investice.

Souvislosti

Investice jsou pro Evropu klíčovou prioritou. Proto Evropská komise s EIB jako strategickým partnerem zahájila v listopadu 2014 investiční plán pro Evropu. Cílem investičního plánu, tzv. Junckerova plánu, je zvýšit objem investic, což povede ke vzniku nových pracovních míst a hospodářskému růstu. Dosáhnout tohoto cíle se má chytřejším využíváním finančních prostředků, odstraňováním překážek pro investování, zviditelňováním investičních projektů a poskytováním technické pomoci těmto projektům. Hlavním pilířem Junckerova plánu je Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který poskytuje záruky na první ztrátu, a umožňuje tak EIB investovat do většího množství projektů, které často obnášejí větší riziko.

Další zásadní prioritou je energetická účinnost jako součást nízkouhlíkového hospodářství. V této souvislosti mohou tzv. smlouvy o energetické náročnosti přispět k mobilizaci soukromých investic a odborných znalostí v oblasti energetické účinnosti ve veřejných budovách. Energetická náročnost budov je součástí legislativního balíčku nazvaného „Čistá energie pro všechny Evropany“. Jedná se o zásadní prvek pro dosažení odolné energetické unie a progresivní politiky v oblasti změny klimatu.

Rozhodnutí veřejného sektoru zadávat projekty v oblasti energetické účinnosti jakožto smlouvy o energetické náročnosti jsou však někdy ovlivněna očekáváním, pokud jde o jejich statistické zpracování (tj. pokud jde o dopad na veřejný dluh a schodek). Nejistota ohledně způsobu, jak posuzovat statistické zpracování těchto smluv, proto může způsobovat obtíže a zpoždění v různých fázích přípravy a provádění investičních projektů.

Eurostat je generální ředitelství Evropské komise, které poskytuje statistické informace institucím Evropské unie a propaguje harmonizaci statistických metod ve všech členských státech. Organizace v jednotlivých zemích, které aktivně spolupracují s Eurostatem, jsou zahrnuty do tzv. Evropského statistického systému.

Evropská investiční banka (EIB) je institucí Evropské unie, kterou vlastní její členské státy a která poskytuje dlouhodobé úvěry. Poskytuje dlouhodobé finanční prostředky na solidní investiční projekty s cílem přispět k dosažení cílů politik EU.

Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) je jednotné místo pro přístup k široké škále poradenských a odborných asistenčních služeb. Jde o společnou iniciativu Komise a EIB, která poskytuje technickou pomoc a specializované poradenství předkladatelům soukromých i veřejných projektů.

Další informace

ZPRÁVA: Eurostat objasňuje, jak v národních účtech zaznamenávat smlouvy o energetické náročnosti – otázky a odpovědi

Praktický průvodce pro statistické zpracovávání smluv o energetické náročnosti

Marianne Thyssenová na FacebookuTwitteru

Miguel Arias Cañete na Twitteru

Viceprezident EIB Andrew McDowell na Twitteru

Kontaktní osoby pro tisk:

 

IP/18/3707

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar