Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Construirea unei Europe mai puternice: noi inițiative pentru a stimula în continuare rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii

Bruxelles, 22 mai 2018

Comisia continuă acțiunile în direcția creării unui Spațiu european al educației până în 2025, a consolidării dimensiunii culturale a Uniunii Europene și a încurajării participării tinerilor printr-un nou set de măsuri care include o nouă strategie pentru tineret și o nouă agendă pentru cultură.

Scopul noilor inițiative este de a îmbunătăți mobilitatea de studiu și oportunitățile educaționale din UE, de a-i capacita pe tineri, în special prin încurajarea participării lor la viața civică și democratică, precum și de a valorifica potențialul culturii pentru progresul social și creșterea economică în Europa.

Vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat: „Propunem astăzi noi măsuri menite să consolideze politicile în domeniul tineretului, cultura și educația în UE. Ca urmare a reuniunii de anul trecut a liderilor europeni pe tema educației și culturii din cadrul Summitului social de la Göteborg și ca urmare a Consiliului European din decembrie, am prezentat cu promptitudine un prim set de inițiative care abordau competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții și competențele digitale, încurajând totodată valorile comune și educația incluzivă.. Al doilea set de inițiative, pe care îl prezentăm astăzi, merge și mai departe, punând accentul pe mobilitatea de studiu, pe tineret, pe educația preșcolară, pe învățarea limbilor străine și pe cultură – toate acestea reprezentând elemente de bază pentru viitorul Europei.”

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Politica în domeniul educației, culturii și tineretului joacă un rol central în construirea unei Europe reziliente, competitive și unite în viitor. Alături de primul pachet adoptat în luna ianuarie, propunerile pe care le prezentăm astăzi demonstrează eforturile susținute depuse de Comisie pentru a realiza o serie de obiective ambițioase împreună cu statele membre. Aceste măsuri vor contribui la pregătirea terenului în vederea creării Spațiului european al educației, consolidând totodată identitatea europeană și capacitându-i pe cetățeni, în special pe tineri.”

Este necesar să se acorde mai multă atenție educației, formării, tineretului și culturii la nivelul UE, pentru a le permite tinerilor să își dezvolte întregul potențial. Investiția în competențe, abilități și cunoștințe conduce la inovare, competitivitate și reziliență. Inițiativele prezentate astăzi le vor oferi tinerilor din toate mediile perspective mai promițătoare și îi vor ajuta să joace un rol mai activ în societate.

Comisia prezintă astăzi un pachet care include:

  • o comunicare generală, intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii”, care evidențiază modul în care Comisia avansează în ceea ce privește agenda de la Göteborg și mandatul acordat de Consiliul European;
  • o strategie pentru tineret pentru perioada 2019-2027, al cărei scop este de a-i capacita pe tinerii europeni și de a le oferi un rol mai semnificativ în procesul decizional al UE, ceea ce ilustrează importanța pe care Comisia o acordă investiției în tineri și în viitorul lor;
  • propuneri de recomandări ale Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, pentru a pune bazele succesului ulterior în viață, privind recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a perioadelor de învățare petrecute în străinătate, pentru a facilita mobilitatea de studiu în Europa, și privind îmbunătățirea predării și a învățării limbilor, pentru a asigura creșterea numărului de tineri cu un nivel de utilizator experimentat al limbilor străine;
  • o nouă Agendă pentru cultură, menită să sporească gradul de sensibilizare în legătură cu patrimoniul comun și divers al Europei. Aceasta vizează valorificarea întregului potențial al culturii pentru a construi o Uniune mai incluzivă și mai echitabilă, care să sprijine inovarea, creativitatea, crearea de locuri de muncă durabile și creșterea economică, dar și pentru a consolida relațiile externe ale UE. 

În cadrul inițiativelor anunțate astăzi, se continuă eforturile cu privire la alte aspecte ale dezvoltării Spațiului european al educației până în 2025. Comunicarea generală intitulată „Construirea unei Europe mai puternice” prezintă planuri privind crearea unei legitimații europene de student, menită să încurajeze mobilitatea de studiu prin reducerea sarcinii administrative și a costurilor pentru studenți și pentru instituțiile de educație și formare. Comisia intenționează să o pună în aplicare până în 2021, ca simbol vizibil al identității europene a studenților.

Comunicarea evidențiază, de asemenea, eforturile realizate, împreună cu statele membre și cu sectorul educației, în vederea creării unor universități europene. Aceste universități europene, formate din rețele ascendente ale universităților existente, vor îmbunătăți cooperarea transfrontalieră prin strategii instituționale pe termen lung. Ele vor promova inovarea și excelența, vor îmbunătăți mobilitatea studenților și a cadrelor didactice și vor facilita învățarea limbilor, contribuind totodată la creșterea competitivității învățământului superior din Europa. Înainte de punerea completă în aplicare a inițiativei în 2021, Comisia intenționează să lanseze proiecte-pilot în cadrul programului Erasmus+ în 2019 și 2020.

Vor fi dezvoltate și alte acțiuni care sprijină o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții și pe inovarea în domeniul educației și al formării. De exemplu, Comisia va propune sprijinirea creării unor centre de excelență în domeniul educației și formării profesionale, care ar urma să promoveze rolul activ al educației și formării profesionale în dezvoltarea economică locală și regională.

Tot astăzi se publică și rezultatele inițiale ale unui sondaj Eurobarometru care prezintă opiniile europenilor cu privire la inițiativele-cheie vizând crearea unui Spațiu european al educației. Potrivit sondajului, peste nouă din zece respondenți din toate țările consideră că ar fi util să li se ofere studenților șansa de a colabora cu persoane din alte țări la realizarea unor proiecte inovatoare, în cadrul unor rețele de universități europene. Sondajul arată, de asemenea, că 84 % dintre tinerii intervievați ar dori să își amelioreze nivelul de cunoaștere a unei limbi străine pe care au învățat-o deja și că 77 % ar dori să învețe o limbă nouă.

Context

În 2016, liderii UE au recunoscut că este nevoie de măsuri pentru sprijinirea tinerilor. În foaia de parcurs de la Bratislava, aceștia s-au angajat să creeze oportunități mai bune pentru tineri, precum Inițiativa pentru tineret, care include Corpul european de solidaritate. În prezent, Comisia propune reînnoirea strategiei pentru tineret, pentru a se asigura că tinerii au un cuvânt de spus în construirea viitorului Europei.

Șefii de stat și de guvern au discutat despre educație, formare și cultură în cadrul Summitului social de la Göteborg din noiembrie 2017, pe baza comunicării Comisiei intitulată „Consolidarea identității europene prin educație și cultură”, care stabilește viziunea unui Spațiu european al educației și anunță o nouă agendă pentru cultură. Aceasta a avut ca rezultat Concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017, prin care se face apel la statele membre, Consiliu și Comisie să avanseze în ceea ce privește agenda dezbătută la Göteborg. De asemenea, Consiliul European a subliniat că 2018 - Anul european al patrimoniului cultural reprezintă o ocazie de a-i sensibiliza pe cetățeni cu privire la importanța socială și economică a culturii și a patrimoniului.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Educație (inclusiv fișa informativă)

Cultură (inclusiv fișa informativă)

Tineret (inclusiv fișa informativă)

Sondajul Eurobarometru privind Spațiul european al educației

IP/18/3704

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar