Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Építsünk erősebb Európát: új kezdeményezések az ifjúsági, az oktatási és a kultúrpolitika szerepének további növelése érdekében

Brüsszel, 2018. május 22.

Egy új intézkedéscsomag – benne egy új ifjúsági stratégia és új kulturális menetrend – révén a Bizottság további lépéseket tesz az európai oktatási térség 2025-ig való kiépítése terén és az Európai Unió kulturális dimenziójának erősítése, valamint a fiatalok részvételének ösztönzése érdekében.

Az új kezdeményezések célja, hogy bővítsék a tanulási célú mobilitást és az oktatási lehetőségeket az EU-ban, ösztönözzék a fiatalok szerepvállalását, bátorítva őket különösen a polgári és a demokratikus életben való részvételre, valamint hogy az európai társadalmi fejlődés és gazdasági növekedés szolgálatába állítsák a kultúrát.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök így nyilatkozott: „Ma további lépéseket teszünk az uniós ifjúságpolitika, kultúra és oktatás megerősítése érdekében. A tavaly a göteborgi szociális csúcstalálkozó keretében tartott, az oktatásról és kultúráról szóló vezetői találkozó, valamint az Európai Tanács decemberi ülése nyomán a Bizottság gyorsan előterjesztette az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákkal, a digitális készségekkel, valamint a közös értékek és az inkluzív oktatás előmozdításával foglalkozó kezdeményezések első csoportját. A ma bemutatott második kezdeményezéscsomag egy lépéssel továbbmegy, a tanulási célú mobilitásra, a fiatalokra, a koragyermekkori nevelésre, az idegennyelv-tanulásra és a kultúrára koncentrál – ezek mind fontos építőkövei Európa jövőjének.”

Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős biztos kijelentette: Az oktatás, a kultúra és az ifjúságpolitika központi szerepet játszik egy ellenállóképes, versenyképes és összetartó jövőbeli Európa felépítésében. A januárban elfogadott első intézkedéscsomag és a ma előterjesztett javaslatok jelzik, hogy a Bizottság keményen dolgozik azon, hogy a tagállamokkal együtt megvalósítsa ambiciózus célkitűzéseit. Ezek az intézkedések elősegítik, hogy minél előbb megvalósuljon az európai oktatási térség, egyidejűleg erősítik az európai identitást, és fokozzák az emberek – különösen a fiatalok – szerepvállalását.

Ahhoz, hogy lehetővé tegyük a fiatalok számára a bennük rejlő potenciál teljes kihasználását, uniós szinten több figyelmet kell szentelni az oktatásnak, a szakképzésnek, a fiataloknak és a kultúrának. A készségekbe, kompetenciákba és tudásba történő befektetések viszik előre az innovációt, a versenyképességet és az ellenállóképességet. A ma bemutatott kezdeményezéseknek köszönhetően a különböző hátterű fiatalok ígéretesebb jövő elé nézhetnek, és segítséget kapnak ahhoz, hogy aktívabb szerepet vállaljanak a társadalomban.

A Bizottság által ma bemutatott dokumentumcsomag részét képezik a következők:

  • egy átfogó közlemény „Építsünk erősebb Európát: az ifjúsági, oktatási és kulturális szakpolitikák szerepe” címmel, amely felvázolja, hogy a Bizottság milyen lépéseket tesz a göteborgi stratégia és az Európai Tanácstól kapott megbízatás nyomán;
  • egy ifjúsági stratégia a 2019–2027-es időszakra, amely ösztönzi az európai fiatalok szerepvállalását és nagyobb befolyást ad nekik az uniós szakpolitikai döntéshozatalban, tükrözve, hogy a Bizottság nagy fontosságot tulajdonít a fiatalokba és jövőjükbe történő befektetésnek;
  • tanácsi ajánlásokra vonatkozó javaslatok az életben való későbbi sikeresség alapjait lerakó, minőségi koragyermekkori nevelési és gondozási rendszerekről; a külföldi diplomák és tanulási időszakok automatikus kölcsönös elismeréséről – az európai tanulási célú mobilitás megkönnyítéséhez; valamint a nyelvoktatás és -tanulás javításáról – annak biztosítására, hogy több fiatal beszéljen jól idegen nyelveket;
  • egy új kulturális menetrend, amely felhívja a figyelmet Európa közös és változatos örökségére. Ennek célja, hogy kihasználja a kultúra teljes potenciálját egy befogadóbb és méltányosabb Unió kiépítésében, az innováció, a kreativitás, a fenntartható munkalehetőségek és növekedés támogatásában, valamint az EU külkapcsolatainak erősítésében. 

A ma bejelentett kezdeményezések részeként folytatódik a munka az európai oktatási térség 2025-ig való kiépítésének más vonatkozásaiban is. Az erősebb Európa építéséről szóló átfogó közlemény terveket fogalmaz meg egy európai diákigazolványra vonatkozóan, amelynek az adminisztratív terhek és költségek – mind a diákok, mind az oktatási és képzési intézmények számára történő – csökkentése által fontos szerepe lesz a tanulási célú mobilitás előmozdításában. A Bizottság 2021-re tervezi az európai diákidentitás e látható szimbólumának bevezetését.

A közlemény kiemeli a tagállamokkal és az oktatási szektorral együtt az európai egyetemek kialakítása terén végzett közös munkát is. Ezek a meglévő egyetemek alulról építkező hálózataiból álló európai egyetemek hosszú távú intézményi stratégiák által fokozni fogják a határokon átnyúló együttműködést. Elő fogják mozdítani az innovációt és a kiválóságot, növelni fogják a diákok és tanárok mobilitását, valamint meg fogják könnyíteni a nyelvtanulást. Abban is segítenek majd, hogy az európai felsőoktatás versenyképesebbé váljon. A kezdeményezés 2021-es teljes bevezetése előtt a Bizottság 2019-ben és 2020-ban kísérleti programokat tervez indítani az Erasmus+ program keretében.

A Bizottság ki fog dolgozni más olyan intézkedéseket is, amelyek támogatják az oktatás és a képzés egész életen át tartó tanuláson és innováción alapuló megközelítését. A szervezet javasolni fogja például szakképzési kiválósági központok létrehozását, amelyek elősegítenék, hogy a szakképzés aktív szerepet játsszon a helyi és regionális gazdasági fejlődésben.

Szintén ma hozzák nyilvánosságra az európaiaknak az európai oktatási térség felépítését szolgáló főbb kezdeményezésekről vallott nézeteit bemutató Eurobarométer-felmérés előzetes eredményeit. A felmérés szerint az összes tagállamban a válaszadók több mint 90%-a úgy gondolja, hasznos lenne a diákoknak lehetőséget adni arra, hogy az európai egyetemek hálózatán belül más országokból érkező emberekkel dolgozhassanak együtt innovatív projekteken. Az is kiderült, hogy a megkérdezett fiatalok 84%-a szeretné javítani egy általa már tanult nyelv ismeretét, és hogy 77% szeretne egy új nyelvet megtanulni.

Háttér-információk

2016-ban az EU vezetői elismerték, hogy fellépésre van szükség a fiatalok támogatása terén. A pozsonyi ütemtervben kötelezettséget vállaltak arra, hogy jobb lehetőségeket nyitnak a fiatalok számára, ilyen például az Európai Szolidaritási Testületet is magában foglaló ifjúsági kezdeményezés. A Bizottság most az ifjúsági stratégia megújítását javasolja annak biztosítására, hogy a fiatalok kivehessék részüket a jövő Európájának felépítéséből.

Az állam-, illetve kormányfők a 2017. novemberi göteborgi szociális csúcstalálkozón megvitatták az oktatással, a képzéssel és a kultúrával kapcsolatos aktuális kérdéseket, „Az európai identitás erősítése az oktatás és kultúra révén” című bizottsági közleményre támaszkodva. Felvázolták az európai oktatási térség jövőképét, és bejelentették az új kulturális menetrendet. Ennek eredményeként az Európai Tanács a 2017. december 14-i következtetéseiben felszólította a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy karolják fel a Göteborgban megvitatott napirendben szereplő kérdéseket. Az Európai Tanács kiemelte, hogy a kulturális örökség 2018-as európai éve lehetőséget kínál a kultúra és a kulturális örökség társadalmi és gazdasági jelentőségének tudatosítására.

További információk

Kérdések és válaszok

Oktatás (tájékoztatóval)

Kultúra (tájékoztatóval)

Ifjúság (tájékoztatóval)

Eurobarométer az európai oktatási térségről

IP/18/3704

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar