Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Аудио-визуални медийни услуги: пробив в европейските преговори за модерни и по-справедливи правила

Брюксел, 26 април 2018 r.

Европейският парламент, Съветът и Комисията предприеха важни стъпки за постигане на политическо споразумение по новата директива за аудио-визуалните медийни услуги.

Преговорите ще завършат официално през юни, когато Европейският парламент, Съветът и Комисията ще се срещнат, за да обсъдят и финализират последните недоизяснени технически детайли от предложението. След като бъдат официално потвърдени от Съвета и гласувани на пленарно заседание на Европейския парламент, новите правила ще трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство.

Това споразумение открива пътя към по-справедлива регулаторна среда за целия аудио-визуален сектор, включително услугите по заявка и платформите за споделяне на видеоклипове. Новите правила укрепват защитата на непълнолетните лица и засилват борбата срещу езика на омраза в аудиовизуалното съдържание. Те насърчават европейските аудио-визуални продукции и гарантират независимостта на аудио-визуалните регулаторни органи.

Заместник-председателят по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви: „С новите правила се вземат предвид напредъкът в областта на цифровите технологии и фактът, че днес хората гледат видеоматериалите по различни начини в сравнение с преди. С тях се насърчават иновативните услуги и се популяризират европейските филми, а също така се защитават децата и се противопоставяме на езика на омразата по по-добър начин.“

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчерта: „Едни по-справедливи условия за всички участници в аудио-визуалния сектор са от съществена необходимост. Освен това нашият културен сектор ще заеме по-достойно място в каталозите по заявка, което е значителна и положителна промяна за европейските творци и автори.“

Какво е новото в преразгледаната директива за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ)?

  • Засилване на принципа за страната на произход с въвеждането на повече яснота кога се прилагат правилата на дадена държава членка, с еднаквите процедури за телевизионните оператори и доставчиците на услуги по заявка, както и с възможностите за дерогации в случай на опасения за обществената сигурност и сериозни рискове за общественото здраве.
  • По-добро предпазване на непълнолетните лица от вредно съдържание, разпространявано по телевизията или чрез услугите за видео по заявка. Новите правила предвиждат платформите за споделяне на видеоклипове да предприемат подходящи мерки за защита на непълнолетните.
  • Европейските аудио-визуални правила ще се прилагат и към платформите за споделяне на видеоклипове. Преразгледаната директива ще се прилага и за създадените от потребители видеоклипове, споделени на платформи като например Facebook, когато предоставянето на аудио-визуално съдържание е основна функция на услугата.
  • Укрепване на правилата срещу езика на омразата и публичното подстрекаване към извършване терористични актове, които забраняват подбуждането на насилие или омраза и подстрекаването към извършване на терористични действия в аудио-визуалните медийни услуги. Правилата ще се прилагат също така и за платформите за споделяне на видеоклипове, за да се защитят гражданите от подбуждане към насилие или омраза, и от съдържание с престъпен характер.
  • Насърчаване на европейските творби в каталозите по заявка с поне 30 % дял на европейско съдържание.
  • Повече гъвкавост при телевизионните реклами. Преразгледаните правила предоставят на операторите повече гъвкавост по отношение на това кога да излъчват реклами, като обаче се запазва общата граница от 20 % от програмното време между 6:00 ч. и 18:00 ч. Сегашното ограничение от 12 минути на час отпада и операторите ще могат по-свободно да избират кога да показват реклами през деня.
  • Независимостта на аудио-визуалните регулаторни органи ще бъде укрепена в правото на ЕС, като се гарантира, че те са юридически самостоятелни и функционално независими от правителствата и от всеки друг публичен или частен орган.

Контекст

Медийната среда се промени драматично за по-малко от десетилетие. Вместо да седят пред семейните телевизори, милиони европейски граждани и особено младите хора гледат съдържание онлайн, по заявка и на различни мобилни устройства. Очаква се делът от потребителския трафик, посветен на споделянето на видео материали в интернет, да се повиши от 64 % през 2014 г. до 80 % през 2019 г.

Като част от стратегията си за цифров единен пазар през май 2016 г. Комисията предложи преразгледана директива за аудио-визуалните медийни услуги, която включва нов подход към онлайн платформите за разпространение на аудио-визуално съдържание.

За повече информация

Предложение за преразгледана директива за аудио-визуалните медийни услуги

Настояща директива за аудио-визуалните медийни услуги

Общи принципи на регулирането на аудио-визуалните медийни услуги на европейско равнище

Въпроси и отговори — целенасочен подход към онлайн платформите

IP/18/3567

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar