Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pokojnine v EU: poročilo priznava prizadevanja držav članic za zagotovitev ustreznih pokojnin, vendar je treba storiti še več

Bruselj, 30. aprila 2018

V danes objavljenem Poročilu o ustreznosti pokojnin 2018 je analizirano, kako zdajšnje in prihodnje pokojnine prispevajo k preprečevanju revščine starejših in ohranjanju dohodka moških in žensk skozi celoten pokoj.

V njem je poudarjeno, da države članice v reformah vedno več pozornosti posvečajo vzdržnim in ustreznim pokojninam, vendar bodo v prihodnje potrebni še dodatni ukrepi.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dejala: „Vsak upokojenec ima pravico do dostojnega življenja. To je ključno načelo evropskega stebra socialnih pravic. Ustrezne pokojnine so nujne za preprečevanje revščine in socialne izključenosti med starejšimi v Evropi, zlasti ženskami. Zagotoviti moramo, da so vključeni tudi ljudje z nestandardno zaposlitvijo ali samozaposleni. Naša prednostna naloga mora biti nadaljevanje tekočih reform, ki spodbujajo ustrezne pokojnine za vse.“

Število starejših Evropejcev, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, se je v zadnjem desetletju zmanjšalo za 1,9 milijona, število starejših zaposlenih pa se je samo v zadnjih treh letih povečalo za 4,1 milijona. Položaj evropskih upokojencev se je sicer izboljšal, a to ne zadostuje. Po podatkih iz poročila danes okoli 17,3 milijona oz. 18,2 % starejšim (starim 65 let in več) v EU še vedno grozi revščina ali socialna izključenost. To število se od leta 2013 skoraj ni spremenilo. Poleg tega obstajajo velike razlike med državami in skupinami prebivalstva. Pokojnine žensk so na primer še vedno za 37 % nižje od pokojnin moških zaradi nižjih plač in krajšega delovnega življenja, povezanih z obveznostmi oskrbe. Podobno imajo ljudje z nestandardno zaposlitvijo ali samozaposleni pogosto manj ugodne pogoje za dostop do pokojninskih pravic in njihovo pridobivanje kot tisti s standardno zaposlitvijo. Tveganje revščine in socialne izključenosti starejših se s starostjo tudi povečuje. Več kot polovica vseh starejših, ki jim v EU grozi revščina ali socialna izključenost, je starih 75 let ali več. To je posledica dejstva, da se potrebe s starostjo povečujejo, vrednost pokojnin pa se med pokojem znižuje.

Države članice so se bolj osredotočale na ukrepe za zagotavljanje ustreznosti pokojnin, zlasti kar zadeva nizke pokojnine, vendar je treba storiti še več. Pričakovana življenjska doba je vse daljša, zato morajo za ustreznost in vzdržnost trenutnih in prihodnjih pokojnin pokojninski sistemi delavce spodbujati, da ostajajo dlje na trgu dela. To je mogoče doseči s podpiranjem vseživljenjskega učenja, zagotavljanjem varnega in zdravega delovnega okolja, prilagajanjem upokojitvene starosti, nagrajevanjem poznejšega upokojevanja in odvračanjem od zgodnjega upokojevanja. Prožne možnosti dela, med drugim možnost kombiniranja pokojnine z dohodki od dela, in davčne spodbude za poznejše upokojevanje so vse bolj razširjene in bodo tudi v prihodnje pomembne.

Države članice bi prav tako morale sprejeti dodatne ukrepe za odpravo razlik v pokojninah med spoloma, in sicer s politikami enakih možnosti, ki bodo usmerjene v delovno sposobne ženske in moške ter bodo spodbujale usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in enako porazdelitev obveznosti oskrbe ter tako obravnavale vprašanja udeležbe na trgu dela, delovne intenzivnosti in prekinitev poklicne poti. Pokojninske politike bi morale zlasti ustrezno zaščititi prekinitve poklicne poti, povezane z oskrbo. Komisija želi v skladu z evropskim stebrom socialnih pravic države članice podpreti pri teh prizadevanjih. Pripravila je na primer predlog za boljše usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih staršev in oskrbovalcev.

Nazadnje pa je prav tako pomembno, da se pokojninsko zavarovanje še naprej širi na ljudi z nestandardno zaposlitvijo ali samozaposlene ter spodbuja dodatno pokojninsko varčevanje. V tem smislu in v okviru stebra socialnih pravic je Komisija nedavno predstavila predlog priporočila o dostopu do socialne zaščite.

Ozadje

Steber socialnih pravic je Komisija predstavila aprila 2017, novembra istega leta pa so ga Evropski parlament, Svet in Komisija skupaj razglasili na socialnem vrhu v Göteborgu. Načelo 15 evropskega stebra socialnih pravic priznava pravico delavcev in samozaposlenih do pokojnine, ki zagotavlja primeren dohodek.

Poročilo o ustreznosti pokojnin vsaka tri leta pripravita Evropska komisija in Odbor za socialno zaščito. V poročilu 2018 je analizirano, kako zdajšnje in prihodnje pokojnine prispevajo k preprečevanju revščine starejših in ohranjanju dohodka moških in žensk skozi celoten pokoj.

Poročilo je posvečeno primerjalni analizi ustreznosti pokojnin v EU-28. Preučuje trenutni življenjski standard starejših in vpliv pokojninskih sistemov nanj, vsebuje pregled nedavnih pokojninskih reform ter v zaključku analizira glavne izzive za ustreznost prihodnjih pokojnin in načine za njihovo reševanje.

Vključuje tudi podrobnejši opis pokojninskega sistema in ustreznosti pokojnin v vsaki od 28 držav članic.

Poročilo o ustreznosti pokojnin 2018 in njegove sklepe je Odbor za socialno zaščito sprejel 25. aprila 2018. Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov naj bi sklepe odobril junija 2018, upoštevali pa se bodo tudi v postopku evropskega semestra.

Poročilo o ustreznosti pokojnin se vzajemno dopolnjuje s Poročilom o staranju prebivalstva 2018, ki ga pripravlja Odbor za ekonomsko politiko in v katerem bo ocenjen učinek prihodnjih odhodkov za pokojnine na vzdržnost javnih financ.

Več informacij

Poročilo o ustreznosti pokojnin 2018: zdajšnja in prihodnja ustreznost dohodkov pri starejših v EU, Zvezek I in Zvezek II.

Spletišče evropskega stebra socialnih pravic

Spremljajte Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

IP/18/3507

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar